vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [overzicht] - volgende

06/02/2008 - Tenenkrullend toneel in opdracht van de (onder)voorzitter

De eerste gemeenteraad van 2008 zette zich goed in. Iedereen was duidelijk nog wat in feeststemming en er stonden niet echt “moeilijke” punten op de agenda. Iemand beweerde zelfs dat hij Walter De Donder bij wijze van begroeting had zien knikken naar de oppositie. Ik wil maar zeggen : de sfeer was goed. Zoals dikwijls echter, bleek het venijn in de staart te zitten. En de staart van de gemeenteraad, dat is het vragenuurtje, het moment waarop de schepenen lastige vragen voor de voeten geworpen kunnen krijgen over een bepaald dossier. Maar ook het vragenuurtje leek voorspoedig te verlopen. Tot op het moment dat CD&V meende om creatief met het vragenuurtje te moeten omspringen en een tenenkrullend stukje toneel ten beste gaf dat voor de goede sfeer hetzelfde betekende als de ijspiste voor de ribbenkast van Greet Rouffaer.

Dit is wat er gebeurde : CD&V ligt al een tijdje onder vuur van de VLD omwille van het al dan niet verbrassen van de gemeentelijke schatkist en reageerde daar al op met een aandoenlijk aandoend pamflet dat vrijwel overal meteen de papierbak is ingegaan en mijn sarcasme-meter de hoogte in joeg.

Allicht daarom dat de aanwezige pers op de vorige gemeenteraad als een gans werd gedwangvoederd met de CD&V-propaganda ter zake. Tot mijn verbazing greep de voorzitter van de gemeenteraad niet in en dat terwijl hij mijn eigenste speech bij de eedaflegging onderbrak omdat het teveel “eigen programma voorlezen” was. Neen, de oranje fractievoorzitster, Iris Depoorter, moest en zou spitsroeden lopen en vroeg in openbare zitting aan haar partijgenoot, de schepen van financiën hoe dat nu zat met de begroting, daarmee een onvoorstelbaar niveau van onwetendheid demonstrerend.

Wordt Iris als fractieleider dan niet uitgenodigd op de fractievergaderingen van CD&V ? Of bespreekt men daar de begroting niet en moest ze alles vernemen uit het pamflet van de VLD ? Was ze dan niet betrokken bij de opmaak van de begroting, als raadslid uit de meerderheid ? Was ze enkel fysiek en niet geestelijk aanwezig op de commissie financiën waar alles nog eens herkauwd werd ? Had ze teveel mosselen gegeten ? Neen, natuurlijk niet. Iris is een zeer competent raadslid en kende vooraf al de antwoorden op de vraag die ze “spontaan” stelde aan haar partijgenoot, die overigens al even “spontaan” een antwoord gaf op de vraag die hij allicht zelf had voorbereid. Iris moet gewoon de ondankbare taak hebben gekregen dit soort zottigheid naar voor te brengen.

Als CD&V-ers hun eigen partijprogramma willen debiteren voor mekaar, heb ik daar natuurlijk niets in te zeggen. Maar als ze dat willen doen tijdens een gemeenteraad en de voorzitter laat dat toe, dan hoef ik daar wel niet naar te luisteren. Dààrom ben ik weggegaan. Ik hàd die vraag al gezien én ik kende het antwoord al. Ik zit namelijk samen met Iris in de commissie financiën. Met het al dan niet respecteren van de democratie heeft dat dus niet te maken. Hooguit met het belachelijk maken ervan.

Omdat Iris naar mijn aanvoelen dus in opdracht handelde (befehl ist befehl, nietwaar) en duidelijk geen acteertips had gekregen van Walter De Donder, lijkt de banaan van de maand me eerder thuis te horen bij het bestuur van de CD&V. Ik dacht daarom de voorzitter van CD&V Affligem te bedenken met een banaan toen iemand van het genootschap der bananen me wees op het feit dat enkel Affligemnaren in aanmerking komen voor deze onderscheiding. Gezien de huidige voorzitter van CD&V uit Liedekerke komt én gezien zijn ondervoorzitter ook eens wat tijd in de spotlights verdient schenk ik de banaan van de maand januari aan Harry De Rijck, dorpsgenoot én ondervoorzitter van CD&V Affligem. Proficiat Harry !
http://www.tim.vu/pers/46.JPG
 

21/01/2008 - Affligem = Liedekerke !

Stel : u wil een tuinhuis bouwen. Dat kan, mits u een “kleine” bouwvergunning heeft. Die krijgt u van het schepencollege nadat u het passende formulier heeft ingevuld en binnengestuurd naar ... euh ja, naar waar eigenlijk? Normaalgezien zou dat naar de gemeente Affligem moeten zijn. Maar ja ...
Wat lees je op dat formulier, als je ’t van de gemeentelijke webstek plukt ? Gemeente Liedekerke !
Zijn we in alle stilte geannexeerd door Liedekerke? Gaan we een deel van onze technische dienst outsourcen aan Liedekerke?Neen, natuurlijk niet.
Dit is gewoon een zoveelste voorbeeld van nonchalance bij ’t bestuur. Zelf een formulier opstellen als je er één kan wegplukken in Liedekerke? Tot daar aan toe, je moet het wiel niet opnieuw willen uitvinden. Maar ’t eens nalezen en verbeteren waar nodig, dat is toch echt wel het minimum minimorum. En dat hebben we alweer eens niet gehaald in Affligem. Met dank aan de schepen van ruimtelijke ordening die duidelijk niet leest wat hij laat publiceren.
Van zodra het formulier op de webstek is aangepast en de gemeente Liedekerke op de hoogte werd gebracht van het feit dat we vanaf heden in Affligem weer zélf de bouwaanvragen zullen behandelen, mag schepen Walter De Donder zijn banaan komen afhalen.
http://www.affligem.be/attachments/1176734364657/eenvoudige_dossiersamenstelling.pdf