vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [overzicht] - volgende

31/10/2007 - Kloklezen met Walter !

Dat schepen Walter De Donder de communicatie over de nieuwe bibliotheek aanpakte met de tact van een neushoorn die na een zware dag op ’t werk zijn vrouw in bed aantreft met een andere neushoorn die bovendien zijn lievelingspyjama draagt, kon je voorheen al op deze webstek lezen (zie link verderop). Het verhaal kreeg op het gemeentehuis echter nog een gemeen staartje.
De Donder werkte “in alle stilte” aan dit dossier, werd gezegd. Da’s omfloerste taal voor “wij wisten eigenlijk van niks”. Effectief : pas op de dag van de reeds geboekte persconferentie informeerde De Donder zijn eigen partij over wat hij aan de pers zou vertellen. Een goed uur later herhaalde hij die strategie met zijn coalitiepartner. Hij wilde immers alles strikt geheim houden zodat hij met de primeur in de gazet kon gaan lopen.
Nà de persconferentie, om precies twee na negen 's avonds(onthouden, da’s belangrijk), gooit een lid van de meerderheid het bericht op een internetforum. De ochtend nadien is Walter op ’t gemeentehuis wat aan ’t surfen en ziet hij het bericht op dat forum. Daarbij valt zijn oog op het uur waarop dat bericht de dag voordien is gepost (9:02 staat er), waardoor hij in een Franse colère schiet. Iemand heeft hem zijn primeur afgesnoept ! Zijn coalitiepartner heeft hij echter pas in de namiddag op de hoogte gebracht. Hoe kan die dat dan voordien al op een forum gezet hebben ?
De enige verklaring is volgens hem een lek bij de betrokken ambtenaren. Zonder zich te informeren, roept hij de ambtenaren van de technische dienst bij zich. Wie heeft er gelekt ? De verbaasde ambtenaren ontkennen alle betrokkenheid; het lek komt niet van bij hen. De schepen raast als een bezetene door en de vergadering eindigt in chaos. De ambtenaren verlaten ontredderd, in de war en boos de zaal met de belofte van de schepen dat hij ’t verder zal uitzoeken.
De échte verklaring van dit voorval is eenvoudiger : de schepen heeft problemen met kloklezen, het bericht werd helemaal niet voor de persconferentie gepost. Het forum, waar hij het uur 9:02 op las, draait op Amerikaanse software en in de VS zeggen ze niet 9u of 21u maar gewoon 9u. Het onderscheid maken ze indien nodig door er AM of PM naast te zetten. Da’s Latijn (ik kan het ook niet helpen) voor Ante Meridiem - voormiddag - en Post Meridiem - namiddag.
Resultaat : een flinke uitbrander voor de ambtenaren die hun werk perfect en met de nodige discretie hadden gedaan, simpelweg omdat onze toekomstige burgemeester het verschil niet kent tussen 9AM en 9PM. Of hij intussen al eens “sorry” heeft gezegd tegen de betrokken ambtenaren, weet ik niet, maar een banaan heeft hij er alvast mee gewonnen. Proficiat !
http://www.tim.vu/nl/?pg=blikvangers_overzicht&blikvanger=137
 

01/09/2007 - Ricque de Verhaevert en zijn oorkonde van de vorsten

In het gemeentelijk infoblad gaf schepen Rik Verhavert recent wat uitleg bij de nieuwe manier waarop het gemeentebestuur de jubilarissen viert die 50 (of 60) jaar getrouwd zijn. De jubilarissen worden samengebracht voor een drink waarbij, ondanks mijn aandringen om alle raadsleden bij zo'n viering te betrekken, nog steeds enkel raadsleden van de meerderheid worden uitgenodigd.

Dat maakt natuurlijk dat ik met enige achterdocht deze vieringen opvolg. Waarom mogen leden van de oppositie niet aanwezig zijn ? Wat wil men verbergen ? Wel, schepen Verhavert vertelde het ons per ongeluk zelf, in voornoemd gemeentelijk infoblad. Rik Verhavert, in een vorig leven praktiserend Vlaams nationalist en tegenwoordig op dat vlak vooral verantwoordelijk voor veel geblaat en weinig of geen wol, moet zo zijn opgegaan in het neerpennen van zijn activiteiten als Schepen van Feestelijkheden, dat hij opsomde wat zo'n jubilerend paar krijgt : een erediploma, een afschrift van de originele huwelijksacte, een schilderij én ... een oorkonde met gelukwensen van het vorstenpaar !!!

Nu begint het me te dagen waarom Rik niet wilde dat de foto van Albert von Sachsen Coburg Gotha uit de raadszaal verwijderd werd en waarom hij een voorstel van mijn fractie torpedeerde om alle jubilarissen een Vlaamse Leeuwenvlag te schenken. Dat vloekt met een oorkonde der vorsten ...

Het mag duidelijk zijn : als mens is Ricque (nieuwe schrijfwijze) een toffe peer maar als Schepen van Feestelijkheden schiet hij ruim te kort wegens discriminatie van raadsleden. Als Schepen van Vlaamse Zaken echter is hij ronduit rampzalig. Nog een goeie 15 maanden en hij verlaat het schepencollege, zoals bij de vorming van deze meerderheid afgesproken. Ik ken alvast één familie in Laken die dat jammer zal vinden.

Voor het bannen van de oppositieraadsleden op feestjes en voor het uitdelen van oorkondes van het vorstenpaar schenk ik aan deze toffe peer een gezonde banaan.
Smakelijk Ricque !