vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [overzicht] - volgende

02/05/2007 - Latijn voor alle dagen

Bij hoge uitzondering heb ik deze keer geen banaan van de maand uitgedeeld. Voor een aantal politici is dat gegarandeerd een pak van hun hart.
Waarover gaat dit stukje dan ?
Welnu, sinds Leo Guns uit de gemeenteraad is verdwenen, ben ik zowat de enige die er af en toe nog eens een stukje Latijn gebruikt en dus voel ik me verplicht om de populariteit van het Latijn weer wat aan te zwengelen. Daartoe zal ik in mijn nieuwsbrieven geregeld wat Latijn stoppen dat je in deze moderne tijden ook nog kan gebruiken. Veelal op café of in pakweg de gemeenteraad. De zin waarmee ik van start ga is deze :
"Te audire no possum, Berte. Musa sapientum fixa est in aure ! "
De vertaling is al even legendarisch als bekend :
"Ik versta je niet Bert, er zit een banaan in mijn oor !"
Vanaf volgende maand telkens in mijn nieuwsbrief : Latijn voor alle dagen en op deze plek weer de banaan van de maand !
 

15/03/2007 - Milieuschepen met beschamende dossierkennis

Wie dacht dat we met de vorige schepen van milieu wel het ergste hadden gezien (hij werd ooit gepakt bij illegale vogelvangst), heeft verkeerd gedacht. Op de vorige gemeenteraad deed zijn opvolger zijn eerste verklaringen over deze (in mijn ogen toch belangrijke) materie. En ’t kon meteen tellen. Op mijn voorstel om in ’t kader van de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan, gratis de film “an inconvenient truth” te vertonen, reageerde oud wielrenner, oud VLD-er en na een “carrièresprong” bij de coalitievorming nu ook schepen van milieu Willy Teirlinck, heel afwijzend. Ten eerste zou zo’n vertoning te duur zijn en ten tweede zou bijvoorbeeld de schoolgaande jeugd daar toch nog niks van snappen. Toen ik hem antwoordde dat zo’n vertoning, gezien we alle materiaal al hebben, hooguit € 10 kon kosten, werd Willy rood en stotterde dat het hem toch niet belangrijk leek in zijn milieubeleid om dat te doen. Toen ik vervolgens vroeg waarom hij dacht dat de jeugd de film niet zou snappen werd hij nog roder en zei dat hij dat niet had gezegd. Straf, als je dat net wél deed tegenover een volle raadszaal. Hij probeerde nog eens en maakte er van dat hij bedoeld had dat de film te ingewikkeld was voor de 10 tot 12-jarigen. Waarop ik dan vroeg of hij de film wel al eens had bekeken. Antwoord van de nu knalrode oud VLD-er : euh ... neen ... Waarop ik dan weer : hoe weet u dan dat de film te ingewikkeld zal zijn. Repliek van de nu gevaarlijk donkerrode coureur : euh ... ik heb dat gehoord en gelezen.
Jaja ... In tegenstelling tot gemeentes rondom Affligem, zal er bij ons dus geen gratis voorstelling zijn van deze belangrijke documentaire. Niet voor scholen, niet voor verenigingen en niet voor andere geïnteresseerden. Dit voorstel werd vakkundig de nek omgewrongen door een schepen van milieu die het voorstel duidelijk niet had gelezen, niet had onderzocht wat het zou kosten en de film niet eens gezien heeft maar er toch naar eigen zeggen de essentie van kende. Dat belooft voor zijn beleidsverklaring. Veel prijzen gaat deze lichtgewicht schepen niet winnen. Tenzij af en toe een banaan natuurlijk ...
http://www.tim.vu/pers/27.JPG