vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [overzicht] - volgende

03/05/2011 - zilveren giraf op het kerkhof van Hekelgem?

Paul Geeraerts, onze Schepen-Bouwer, is iemand die al heel lang meedraait in de politiek. Paul zat al in de gemeenteraad toen er nog 78-toeren platen waren en maakte als schepen de opkomst én de ondergang van de fax mee. Ik wil maar zeggen, hij zit er al lang en heeft dus al veel meegemaakt en zien gebeuren. Als Paul dus op een zeker moment zegt dat hij iets raar heeft meegemaakt, dan kan je er gif op nemen dat het behoorlijk straf gaat zijn. Iets dat Roal Dahl en Steven King sàmen niet hadden kunnen verzinnen.

Het begon dus met Paul, die iets raars te vertellen had over het uitvaartpaviljoen voor het kerkhof van Hekelgem. En ja, ik zeg kerkhof. Ik heb een hekel aan taalinflatie en weiger het dus over de begraafplaats te hebben, gewoon omdat de kerk tegenwoordig gewoon wat verderop staat. Maar ik wijk af.

Laat ik u eerst vertellen dat zo’n uitvaartpaviljoen een soort gebouwtje is op het kerkhof waar men afscheid kan nemen van een overledene, beschut voor weer en wind. Een goed idee dus, zo’n paviljoen. De meeste kerkhoven in Affligem zijn immers netvliesverkruimelend lelijk en zo’n paviljoen is dus naast handig vrijwel zeker ook een esthetische verbetering. Ik was, kortom, voor het bouwen van die dingen.
En zoals dat altijd gaat werd er dus eentje in Teralfene gebouwd (de hoofdgemeente van Affligem, tussen 1976 en 1980 verkeerdelijk bekend als Groot-Hekelgem), vervolgens eentje in Essene en dan viel alles wat stil. Tot iemand op ’t schoon verdiep zich herinnerde dat ook Hekelgem een kerkhof had en iemand die er ooit geweest was, had er geen uitvaartpaviljoen gezien. En dus werd er nog snel eentje geregeld. Geld was geen probleem, dat is het nooit in Affligem, en het werd het iets wat leek op die dingen die je op de cover ziet van "Jommeke en de Zilveren Giraf". Het mocht zo’n 150.000 euro kosten.

Vervolgens werd er een aanbesteding uitgeschreven waarna de zaak werd toegewezen aan de 2e goedkoopste.

Jawel, de twééde goedkoopste. Niet aan de goedkoopste, maar een aannemer die duurder was dan de goedkoopste. Toegegeven, hij was goedkoper dan de 3e in rij, maar toch.


Dat is, laten we mekaar geen Walter noemen, zelfs naar Affligemse normen raar. Het Affligemse Sanhedrin vond dat bizar genoeg niét raar en dus ging de opdracht, zoals gezegd, niet naar de goedkoopste aannemer. En nu komen we tot wat Paul wel raar vond, maar ik iets minder. De goedkoopste aannemer kon niet lachen met deze toch ietwat ongebruikelijke manier van toewijzen, zelfs naar Affligemse normen, en trok naar de Raad van State. Daar hebben ze al een hele kast vol Affligemse dossiers liggen en waarschijnlijk ook een referendaris die zich voltijds met onze gemeente bezighoudt. Het antwoord was, alweer volgens de meerderheid bij monde van Paul Geeraerts, verbazend. De Raad van State gaf aan dat Affligem de aanbesteding had moeten toewijzen aan de goedkoopste.

Dat had ik hen ook kunnen vertellen en nog goedkoper ook, maar naar mij luisteren ze niet, op ’t schoon verdiep. Waar ze wel naar luisteren is hun architect die dit hele project stuurt en begeleidt. Hij is uiteindelijk degene die de fout heeft laten passeren en niet gereageerd heeft toen men de nummer 2 van de aanbesteding onder de arm wilde nemen. In een normale gemeente zouden we dan ook de kosten voor heel deze poeha (ga maar eens na wat een advocaat en een procedure voor de Raad van State kost – véél) verhalen op die architect om er nadien pek en veren bij te halen. Maar u voelt me al komen. Dat doen we dus niet. De architect blijft volledig buiten schot.

Wie betaalt dan wél voor heel deze geschiedenis? Wat dacht u? De gemeentekas. U dus. Het schepencollege verknoeit een aanbesteding hoewel ze er jaarlijks tientallen behandelen; de architect schijnt exact dezelfde fout gemaakt te hebben waardoor niemand iets zag/wist maar wordt er niet voor beboet en toch draait geen van hen op voor de kostprijs van deze grap! Integendeel, naar analogie van deze aanbesteding wordt het gelag niet betaald door de meest voor de hand liggende, maar door een verrassende derde partij. De belastingbetaler. In ’t Engels hebben ze daar een woord voor. Fishy.

Laat het u een troost zijn dat u er alvast en hopelijk voor het einde van dit jaar eindelijk ook in Hekelgem een uitvaartpaviljoen voor krijgt. Een duur, maar toch.

Hoe het er uit ziet kan ik u helaas niet tonen. De diensten van de schepen lieten me weten dat de enige beschikbare tekeningen te groot waren om in te scannen en me door te mailen (moet ik nu echt geloven dat we daar geen digitale plannen van hebben?). Toen ik verbaasd vroeg welke tekeningen ik dan gezien had op de commissievergaderingen, bleken dat om voorontwerpen te gaan. En dié mochten ze niet doorgeven. U zal het dus moeten stellen met die cover van Jommeke.

Voor zoveel wazigheid, partijdigheid en geritsel verdient Paul, bovenop zijn salaris van de maand (voor "a job not very well done") ook een banaan van de maand. Moge ze hem smaken!
 

17/05/2010 - Studie Gemeentebestuur = Flaterboek

De kans bestaat dat u zonder het te weten in een 19e eeuwse boerenwoning leeft. ’t Zou ook kunnen dat er eentje naast uw woning staat – écht waar. Zelfs al is uw huis gebouwd na 2000 of ligt er enkel een patattenveld naast. Dat is althans wat een nieuwe studie van het gemeentebestuur beweert.

Ik heb het zelf kunnen vaststellen toen ik las dat er op 100 meter van mijn deur een 19e eeuwse woning stond. Ik zou gezworen hebben dat het (overigens mooie) huis er pas een paar jaar geleden was neergepoot, maar als een duurbetaalde consultant van studiebureau Arcadis én zowel CD&V, N-VA, Visie en LDD beweren dat het wel degelijk een dikke 200 jaar oud is, wie ben ik dan om dat tegen te spreken?

Deze ontdekking spoorde me aan (u kent me) om een aantal andere gegevens uit de laatste versie (april 2010) van het Ruimtelijk Structuurplan voor Affligem eens na te kijken. Dat plan mag dan wel een heel technisch dossier zijn, het legt wel (in ’t kort gezegd) de toekomstige lijnen vast voor Affligem wat betreft verkeer (welke straten krijgen wel of geen doorgaand verkeer) of bouwen (waar zal er in de toekomst mogen gebouwd worden, welke gronden zouden in de toekomst bouwgrond kunnen worden, waar mogen er bedrijven komen, waar mag er enkel residentieel gebouwd worden, …). U begrijpt dat dit naast een technisch dossier vooral ook een heel belangrijk dossier is waar voor veel mensen véél geld van afhangt.

En dus besloot ik om niet enkel de conclusies van het plan te bekijken maar ook de premissen. De informatie waarvan de wetgever terecht zegt dat ze in zo’n plan opgenomen moeten worden omdat ze nu eenmaal belangrijk zijn voor het opstellen van je conclusies.

Het bleek een heuse ontdekkingstocht te worden in een dorp waarvan ik dàcht het goed te kennen.

Weet u bijvoorbeeld waar de Hekelgemstraat ligt in Essene? Of de Kerkstraat in Teralfene? Of de Gentsesteenweg in Hekelgem? Ik niet. Meer nog, ze bestaan niet (zoals de Gentsesteenweg) of ze bestaan niet meer (de Kerkstraat en de Hekelgemstraat verdwenen als straatnaam, nu bijna 40 jaar geleden). Qua recente informatie om je (oa verkeers-)plan op te baseren, kan dat dus tellen. Ook qua bouwkundig erfgoed slaat men de bal flink mis. Getuige daarvan de foto’s bij dit artikel of de vermelding van de oude apotheek in Hekelgem, die in de jaren ’80 tegen de vlakte ging.

Wanneer het over de woonbehoeftes in onze gemeente gaat, weet deze studie te melden dat er een oplossing kan liggen in het aansnijden van een stuk grond in Essene, genaamd “de Pelinck” en daar bouwkavels van te maken. Inderdaad, in een studie van april 2010 presteert ons gemeentebestuur het om over het hoofd te zien dat de Pelinck intussen al jaren geleden verkaveld en volgebouwd is.

Ook de lijst met verenigingen die opgenomen werd, geeft niet de situatie van april 2010 weer, zoals de cover van de studie wel belooft – getuige de naam van zeer gekend maar helaas wel overleden dorpsgenoot.

66000 euro. Dat is wat Affligem (u dus) op tafel heeft gelegd om deze studie samen te stellen. En dat lijkt me toch vrij veel voor een boekwerkje dat duidelijk is samengesteld met stukjes oude studies en vol fouten zit. Waar ik me wat ongerust in maak is de conclusies die uit deze studie getrokken worden. Als er in de premissen al zoveel geknoei zit … wat zijn die conclusies dan waard?

Maar wat me echter nog meer verontrust is dat niemand van CD&V, N-VA, LDD of Visie deze fouten heeft gezien bij het instuderen van dit dossier. Het bezorgt me het wat ongemakkelijke gevoel dat ze ’t dossier, dat ze natuurlijk wel goedgekeurd hebben, niet helemaal gelezen hebben.
Van een gemeenteraadslid is dat te verstaan; je kan nu eenmaal niet àlle dossiers opvolgen. Maar van een verantwoordelijke schepen zou je toch mogen verwachten dat hij er de grootste kemels uithaalt. Dat hij dat niet deed is jammer maar levert hem wél de banaan van de maand op. Smakelijk!

Nog even terzake: de komende maanden mogen we overigens een nieuwe - en hopelijk verbeterde - versie van dit plan verwachten. Die nieuwe en definitieve versie zal aangekondigd worden aan iedereen via een brochure (kostprijs daarvan zit niet in die 66000 euro maar ik durf wedden dat er wel een foto van Walter zal instaan) waarna u een 2tal maanden de tijd zal hebben opmerkingen te maken. Doé dat! Ga het plan inkijken, wéét wat er met uw omgeving zal gebeuren en reageer als u het er niet mee eens bent!
http://www.nu.nl/beurs/2242465/arcadis-ziet-winst-en-omzet-toenemen.html