vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [overzicht] - volgende

06/09/2009 - Hoe een nieuw infoblad onbedoeld grappig kan zijn.

Er mag al eens gelachen worden, moeten ze gedacht hebben op 't Schoon Verdiep van 't gemeentehuis, toen ze het nieuwe gemeentelijke informatieblad gemaakt hebben. Qua lay out ziet het er allemaal bijzonder mooi uit en naar men zegt is het zelfs goedkoper gemaakt dan wat we voordien in de bus kregen, maar wie de moeite genomen heeft om het blad eens met een kritische blik te bekijken (en trouwe lezers wéten dat ik dat kan), herkent de humor van de bedenkers. Zo heeft het blad een vrij duidelijke naam "Affligem" met als ondertitel "gemeentelijk infoblad" met daarnaast ook nog eens het gemeentelijke logo. Mooi zo, da's duidelijk en zorgt ervoor dat je het niet weggooit met al die andere reclame die in je brievenbus terechtkomt. Maar wat wil geestelijke vader van dit boekje, Stijn Stassijns, nu? Die naam veranderen. Meer nog, hij roept ons allen op om voorstellen te lanceren. Daarmee bestaat de kans dat we van een mooie, duidelijke titel en dus een vlag die perfect de lading dekt, zullen afglijden naar iets als "den Belleman", “de Weetjeskrant” of, godbetert, “’t Roddelaartje”. Laat er ons dan maar meteen de “Pravda” maken.

Naast de verhelderende foto’s van jubilarissen, die voordien ook al te zien waren in pakweg alle kranten, betaalt uw belastingsgeld ook een merkwaardig hoofdstukje dat naar waarheid best te betitelen valt als “Utopia”. De zetduivel speelde dit nieuwe blad echter parten want er staat abusievelijk “overzicht openbare werken” bij. Onder die titel echter geen concrete data en prijzen van de verschillende werken of suggesties om hinder te voorkomen, maar korte vrijblijvende dooddoeners en natuurlijk weer foto’s van vrolijke, propere werklui (met van die gele helmen à la Bob De Bouwer), gigantische rioleringsbuizen, en ter illustratie van de werken in de Langestraat een foto van een geasfalteerde baan, voorzien van mooie voetpaden en (helaas, maar er wordt tenslotte toch gewerkt) wat zand over het asfalt. Het verhaal dat op Walter De Donder na (die in augustus naar men zegt meer dan 10 minuten in de nabijheid van de werken aan de Langestraat heeft gewandeld) nog niemand van het schepencollege de laatste maanden tot aan de plek is geweest waar er al lang geen asfalt meer ligt, zou dus kunnen kloppen. De Langestraat ziet er al een aantal maanden niet meer uit zoals de foto in het infoblad aan de rest van ons dorp wil doen geloven. Ten bewijze ben ik dan maar zelf in een kloeke 4x4 gekropen en ben ik een goeie 100 meter door de Langestraat gereden, van bij mij thuis tot aan de woning die eigendom is van de burgemeester. Het filmpje van die rit (zie hiernaast) zal u duidelijk maken dat het opzet van ons nieuwe infoblad voornamlijk scherts moet zijn.
Ontbreekt ook volledig in het hoofdstukje Brusselbaan: de woede van velen over de gang van zaken in het dossier van de komende werken aan de Brusselbaan. Of zijn al die bewoners die er nu een zwarte vlag uithangen en de 2600 ondertekenaars van de petitie tegen die manier van werken slechts een detail, het vermelden niet waard? Zou daardoor teveel plaats opgeofferd worden die nu kan ingenomen worden door foto’s van trots glimmende schepenen met een paar gelauwerde bejaarden als achtergrond?

Jaja, hoor ik u denken, maar is dat allemaal al een banaan van de maand waard? Ligt de lat voor deze beruchte trofee niet nét iets hoger?

Gelijk heeft u. Laat ons meteen doorbladeren naar de laatste pagina’s van onze Affligemse Rode Vaan. Daar staat immers een extra poging om u crossmediaal, zoals dat tegenwoordig heet, te betrekken bij het infoblad. Een deel van uw belastingsgeld gaat kennelijk ook naar het organiseren van een behoorlijk dwaze wedstrijd. De inspiratie moet ter hoogte van de laatste bladzijden stilaan op geweest zijn, want verder dan een zoek-de-foto prijsvraag kwam men niet. Nu ja, mij niet gelaten. Meer nog, ik keek zelf ook eens van wat dichter naar de foto en meende één en ander te herkennen. Wat me verbaasde, gezien de prijsvraag. Die is namelijk: waar in onze gemeente is deze foto genomen? Wat je op de foto ziet, is dan wel de muur van de abdij van Affligem, met op de voorgrond de lampjes van café Gasthof Affligem, een afspanning waar uw dienaar al eens een durft te verpozen. Maar dat café, vanwaar de foto duidelijk werd genomen, staat op het grondgebied van de stad Aalst. Dat maakt dat het enige correcte antwoord op de vraag “waar in onze gemeente werd deze foto genomen” het enigszins rare “in Aalst”. Een blunder van intergalactisch formaat, lijkt me, vooral omdat er ook geen plaats voorzien werd voor een antwoord op de vraag. Noem mij een traditionalist, maar ik dacht dat een correct antwoord op een prijsvraag is essentieels is ...

De hele prijsvraag is dus zeker een banaan waard, met andere woorden.

Gezien de fotograaf onbekend is en deze onderscheiding toch vooral politici en hun “prestaties” in het licht wil zetten, mag Stijn Stassijns, schepen voor communicatie en de caudillo van dit nieuwe prestigeproject, zijn nieuwe banaan komen ophalen. Smakelijk!
http://www.affligem.be/attachments/1251292993701/info%20augustus.pdf
 

04/08/2009 - Komkommer van de Maand: de truuk met de vlag

't Is zomer en dan heerst er op 't schoon verdiep van de Bellekouter een nog volmaaktere rust dan in de rest van het jaar. De prestatiedrang van onze meerderheid, doorgaans te vergelijken met die van een bronstige Luiaard, zakt dan namelijk tot het niveau van een hibernerende schildpad. De zomer staat dan ook in politiek Affligem bekend als de meest blundervrije periode van het jaar. Maar gelukkig (of helaas) blijft Affligem Affligem en valt er ook deze keer wel wat te lachen. Daarom, en omdat ik er niet meteen een naam van een politicus kan opplakken, wordt er deze maand bij uitzondering een Komkommer Van De Maand uitgereikt.

Sta me toe eerst wat duiding te geven over de Vlaamse Leeuw, de officiële vlag van Vlaanderen. Daar zijn namelijk, geheel in de traditie van de onderling twistende Vlaamse Beweging, twéé versies van. De ene is de officiële vlag die door het parlement en de overheid gebruikt wordt: een gele achtergrond met daarop een zwarte leeuw met rode klauwen en een rode tong. De andere, maar bekendere wegens bijvoorbeeld prominent in beeld bij iedere wielerwedstrijd, toont ook een gele achtergrond met daarop een zwarte leeuw maar dan zonder de rode accenten. Deze versie is echter niét erkend door de Vlaamse overheid als officieel en mag dus niét uitgehangen worden door pakweg het gemeentebestuur van Affligem.

Op feestdagen zoals 11 juli hangt Affligem dus daar waar dat hoort de officiële Vlaamse Leeuw uit (met rode klauwen), meestal vergezeld van een Belgische driekleur. Zo ook aan de kerk van Hekelgem, bij het monument voor de gesneuvelden van de twee wereldoorlogen. Daar staan 2 vlaggenmasten waarvan er eentje wat kapot is. 't Is te zeggen, het touw om een vlag op te heisen zat wat moeilijk geknoopt. Anders dan Alexander hakten de werklieden van Affligem die knoop niet door en hingen ze gewoon aan de ene mast de Vlaamse Leeuw (de officiële dus) en aan de andere mast ... niets.

Een aantal Flaminganten zagen hun kans schoon en ontwarden de knoop in het touw van die tweede mast en hesen hun eigen Vlaamse vlag, het exemplaar zonder de rode accenten. Op 11 juli wapperden ze eensgezind naast mekaar, zonder een Belgische vlag om het feestje te bederven. Een mooi zicht, maar op de Bellekouter had men iets in 't snotje en men was er sneller dan de kippen van Tom Bonen bij om opdracht te geven die "zwarte" Vlaamse Leeuw weg te halen.

Zo gezegd, zo gedaan. Er vertrok een busje met werklieden die de vlag zouden weghalen. Helaas had niemand die werklui uitgelegd hoe die vlaggen er uit zien en welke nu de "echte" was. Het gevolg laat zich raden. De werklui haalden de verkeerde vlag weg. De officiële vlag verdween en de "zwarte" Leeuw bleef klauwen in de wind.

Waarschijnlijk is hij intussen al weggehaald, maar gelukkig zijn er nog foto's om je te tonen waar heel wat mensen de afgelopen weken eens flink mee gelachen hebben.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_Vlaanderen