vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [overzicht] - volgende

07/07/2009 - Afflighem bilingue à partir du 11 juillet!

Dit jaar kunnen we de Vlaamse Feestdag, die op 11 juli valt, eindelijk eens vieren op de 11e zelf. De vorige jaren moesten we met de festiviteiten noodgedwongen uitwijken naar weekends voor of na 11 juli, want de Vlaamse Feestdag is nu eenmaal nog geen officiële vrije dag voor iedereen. Maar geen nood, de VLD heeft destijds bij monde van Patrick Dewael op TV zijn woord gegeven dat dat in orde zou komen tegen 11 juli 2002 ... juist ...

Voor de eerste keer in tijden valt onze 11e juli dus eens in een weekend en wat doet het schepencollege van Affligem? De officiële viering verschuiven naar 5 juli ...

Nu ja, als je de borden ziet waarmee men ons heeft opgeroepen deel te nemen aan de festiviteiten, mag het niet verbazen. De borden staan dan wel aan de drukke straten in Affligem, maar wat er precies gevierd wordt, is niet duidelijk. De slogan "Vlaanderen Feest" op een witte achtergrond en wat veelkleurige vlagjes associeren de meesten onder ons nu eenmaal niet met de 11 juli. Verder op de borden: géén afbeelding van een Vlaamse Leeuw, géén vermelding van de Vlaamse Feestdag, zelfs geen gele steunkleur of zo te bespeuren ... hooguit en net als in een verzekeringscontract in veel te kleine letters het essentiële, namelijk het om een 11-juli viering gaat. 't Is alsof men er zich voor schaamt.

Wat er wel in grote letters op staat, is de BBQ aan 5 euro per persoon. Daardoor leek het bord nog meer op een bord van één of andere pensenkermis. Een passagier in mijn auto, van wie ik vrij zeker ben dat ze nogal Vlaamsgezind is én van Affligem, vroeg me dan ook toen we zo'n bord passeerden wat Affligem ging vieren op 5 juli. Ik wil maar zeggen dat ze van communicatie niet veel kaas hebben gegeten, daar op 't schoon verdiep van de Bellekouter. 't Is echter niet dat ze 't niet wisten, ik had hen vorig jaar al op de gebrekkelijke communicatie gewezen, maar men heeft in alle wijsheid besloten mijn advies te negeren en enkel een BBQ toevoegen. We weten het al langer: Errare humanum est, perseverare diabolicum.

We hebben dan wel de N-VA in de meerderheid zitten in Affligem, we hebben zelfs een schepen van Vlaamse Zaken met een VU-stamboom zoals die van mij, maar veel meer dan ronkende verklaringen en veel geld voor een 11 juli viering waar weinig volk naartoe komt en waar zelfs de Vlaamse Leeuw niet meer gezongen mag worden omdat dat cultureel niet verantwoord zijn zou zijn, levert dat niet op.

Integendeel: op de grote hall, het gerenoveerde visitekaartje dat Affligem op de evenementenkaart van 't land moet zetten en waarmee de meerderheid zo graag uitpakt, hangen twee berichten voor leveranciers tijdens de zomermaanden. Eéntje in het Nederlands en ééntje in het Frans. De Franse instructies van de gemeente aan leveranciers is niet alleen fout geschreven, het is ook illegaal (Affligem mag zich wettelijk enkel van het Nederlands bedienen) maar maar bovenal ook een belediging van iedereen die zich inzet met woord én daad voor het behoud van het Vlaamse karakter van ons dorp.

Zoveel minachting voor de wet en voor het Vlaamse karakter van Affligem, zelfs met zelfverklaarde Vlaamsgezinden in de meerderheid, dat is een onderscheiding waard. De gedeelde banaan van de maand gaat daarom naar: Guy Uyttersprot, als enig N-VA raadslid en Stijn Stassijns als schepen voor Vlaamse Zaken. Ze mogen hun halve banaan komen in ontvangst nemen op de Vlaamse Feestdag, 11 juli, avec les compliments sincères de tous les Francophones unilingues d' Afflighem.

http://www.tim.vu/nl/?pg=blikvangers_overzicht&blikvanger=196
 

08/04/2009 - Parking moet dringend parking worden.

Naast het voetbalveld van de Leeuwkens in Teralfene, ligt een lap grond die, God weet hoe (maar zijn wegen zijn dan ook ondoorgrondelijk) toebehoort aan de Belgische staat. Allicht ergens door een erfenis of een inbeslagname of zo, maar dat doet niet ter zake. Die lap grond wordt momenteel gebruikt als parkeerplaats voor buurtbewoners en voor toeschouwers van de matchen van de Leeuwkens. Het ding is dan ook semi-verhard met gemalen asfalt.

Nu heeft de meerderheid, bij monde van spreekbuis Walter De Donder, besloten dat dit stuk grond onteigend moet worden en dus gekocht moet worden door de gemeente. De staat wil immers niet verkopen en wij moeten het kennelijk dringend hebben. Op mijn, toch niet geheel van de pot gerukte, vraag waarom we dat stuk parking dan wel moeten in eigendom hebben en wat de plannen er mee zijn, wist De Donder enkel zijn aloude mantra te herhalen dat er nog geen concrete plannen waren, dat dit in feite enkel de eerste stap was naar een mogelijke onteigening.

Ja, tarara ... geen plannen. Ik ken dat. Officieel misschien, maar achter de schermen zal men wel heel goed weten wat er mee moet gebeuren.

Als ik een gokje mag wagen: de nieuwe kantine van de Leeuwkens wordt op termijn misschien een feestzaaltje en die heeft misschien wel nood aan een beter uitgeruste parking. Of misschien wil men gewoon de bestaande parking voorzien van klinkers voor wat meer comfort, maar kan dat niet gezien we geen eigenaar zijn? Hoewel ... wie heeft er dan nu voor gezorgd dat er een verharding is met gemalen asfalt? De Belgische staat, de eigenaar dus, zeker al niet.

Waar het in alle geval naartoe gaat is dat we voor deze lap grond alweer een flinke som geld gaan moeten ophoesten. Hoeveel precies, dat wist De Donder ook niet, antwoordde hij op mijn toch wel vervelende vraag naar de kostprijs van dit zoveelste project. Ik weet het natuurlijk ook niet, maar ik heb dan ook geen administratie die voor me werkt. Maar ik durf wel een gokje wagen. Als er nog maar 5 huizen op dat perceel kunnen gebouwd worden, dan zouden we hier een parking kopen voor toch minstens 250.000 euro. En dan spreken we nog niet over de kosten om dat perceel te voorzien van een laagje klinkers en eventueel een mooie verlichting (ik weet hoe ze zijn als ze een ander zijn geld mogen uitgeven) ... kortom, we gaan haar al snel over een budget van minstens een 350.000 euro spreken.

Net nu het voor iedereen stilaan duidelijk is dat de meerderheid er de opgebouwde financiële reserves met een sneltrein-vaart aan 't doorjagen is, nu het niet meer te verstoppen valt dat er niet genoeg geld is voor én het beloofde nieuwe rustoord én een nieuwe bibliotheek én een wielerpiste, wil de meerderheid ook nog eens een paar honderduizend euro uitgeven om een bestaande parking om te vormen tot ... een parking.

Zoveel gebrek aan transparantie, zoveel gebrek aan financiële verantwoordelijkheid en zoveel gebrek aan duidelijke antwoorden, dat verdient een banaan. Omdat de grote promotor van deze nieuwe financiële put hier zo flink aan de kar trekt dat hij wel een boottrekker van de Wolga lijkt en hij dus best wat extra suikers kan gebruiken, schenk ik hem bij deze de banaan van de maand. Smakelijk, Walter De Donder!