vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [overzicht] - volgende

04/03/2009 - Nooit geziene stoelendans in de meerderheid

Met de zitting van de gemeenteraad van maart komt een voorlopig einde aan een nooit eerder geziene stoelendans in de Affligemse politiek. Geloof het of niet, maar zelfs ik heb eens goed moeten nadenken en een paar zaken opzoeken om het hele plaatje duidelijk te krijgen. En u kent me, ik deel graag mijn beperkte kennis om u aldus genante situaties te besparen wanneer u bijvoorbeeld iemand zou aanspreken met meneer de burgemeester, mevrouw de schepen, meneer de voorzitter, mevrouw het raadslid, enz ... terwijl ze dat eigenlijk niet meer zijn. Want als dat je ergens in Vlaanderen kan overkomen, dan is het wel in Affligem. Hierbij dus mijn poging om het kluwen te ontwarren.

In het schepencollege verdween Rik Verhavert als schepen van Vlaamse Zaken, Dierenwelzijn, Jeugd en Feestelijkheden. Rik werd schepen nadat hij met een aantal medestanders de lijst van VLD-Visie verliet en in de meerderheid met CD&V stapte. Zijn vertrek is een gevolg van de deals die toen gesloten werden. Van ontslagnemende schepenen doorgaans niets dan goeds, maar op zoveel clementie hoeft Rik niet te rekenen. Rik keert immers, alweer als gevolg van die deal na het verlaten van de VLD, gewoon terug als schepen en dat in de 2 laatste jaren van de legislatuur.
De opvolger van Rik in het schepencollege is Stijn Stassijns, alweer volgens de deal die werd gesloten na de overstap van bij de VLD. Stijn wordt schepen tot het einde van deze legislatuur en zal dus nog 2 jaar samen met Rik doorbrengen op 't schoon (en goed betaalde) verdiep van het Affligemse gemeentehuis. Enigszins verbazend is dat Stijn niet alleen de bevoegdheden van Rik overneemt, maar er ook de bevoegdheden van communicatie en informatie bijkrijgt van de burgemeester. Wat dat zegt over welke van de betrokkenen, laat ik aan de lezer over.

Gezien Stijn nu schepen is, komt zijn postje van voorzitter van de gemeenteraad vrij. Dat postje gaat naar Karen D'Haeseleer, één van de beloftevolle jonge politici van ons dorp. Ze kan dat echter blijven combineren met haar taak als gewoon gemeenteraadslid, zodat zij niet hoeft opgevolgd te worden.

Niet dat het daarmee gedaan is met de stoelendans, deze legislatuur. Staan nog op het programma: het afscheid van Willy Teirlinck en Wiske Bosteels. Ook zij verlieten na de verkiezingen de lijst van de VLD, waarop ze waren verkozen en vervoegden de alternatieve meerderheid met de CD&V, daartoe allicht aangezet met een financieel interessant mandaat van schepen, iets wat binnen hun oorspronkelijke lijst (de VLD dus - u volgt nog?) en gezien hun score bij de verkiezingen, niet echt een optie was geweest. Na 4 jaar nemen ze beide afscheid van het schepencollege in 2010. Ze worden opgevolgd door Rik Verhavert (zie hierboven) én Yvan T'Kint. Is die dan geen burgemeester, hoor ik u denken ? Jawel ! Althans, nu toch nog. Ook zijn politieke carrièreplanning zag er een stuk beter uit nadat hij de VLD had verlaten om de CD&V te depanneren en kreeg als beloning (naast 40 zilverlingen, naar ik vermoed, het gaat tenslotte om de CD&V en daar verwacht een mens toch al sneller een bijbels referentiepunt) het mandaat van burgemeester ... voor 4 jaar. Hij is dus burgemeester-af wanneer Willy en Wiske het schepencollege verlaten maar blijft schepen tot 2012. Waarna hij, naar eigen zeggen toch, de politiek zal verlaten. Wie er dan burgemeester wordt weet iedereen, zelfs de allerkleinsten onder ons: Walter De Donder, sterkhouder van Studio 100 en de Affligemse CD&V, die tot dan schepen is en na zijn promotie zal vervangen worden door Leen Steenhoudt van de CD&V.

Ook bij de VLD, die sinds er vijf raadsleden overliepen naar de CD&V-meerderheid, nog met 4 raadsleden in de oppositie zit, verdwijnt opnieuw een raadslid. De eerste die verdween was in 2007, wanneer Leo Guns, toen nog waarnemend burgemeester, na zijn afscheid van de burgemeesterssjerp zijn zetel als oppositieraadslid niet opnam. Een beslissing die ik overigens altijd betreurd heb. Hij werd opgevolgd door Armand De Geyseleer. Eerder dit jaar dan, liet Louis Warin, oudgediende en trouw luitenant van Leo Guns, weten dat hij afscheid wilde nemen van de politiek. Hij deed dat onder andere omdat hij 't beloofd had aan zijn opvolgster, Marie-Claire Van Mol. Met haar zou een bekende Affligemse in het strijdperk treden, tevens een versterking voor de vernieuwde Affligemse VLD. Tot verbazing van velen liet Marie-Claire, die nochtans veel over had voor haar eerste stappen in de politiek met de vorige verkiezingen, weten dat ze haar mandaat niet zou opnemen. Exit Marie-Claire dus en dat nog voor ze binnen was. Daardoor maakt Ludwig Berlo nu zijn (allicht ietwat onverhoopte) intrede in de gemeenteraad.

De Nestor van de gemeenteraad, na het vertrek van Louis Warin, is daardoor schepen Paul Geeraerts die voor het eerst verkozen werd in '70. Voor alle duidelijkheid: 1970. Ook hij kondigde al meermaals zijn afscheid van de politiek aan maar dan wel aan 't einde van deze legislatuur, in 2012.

Ook in de ocmw-raad wordt er lekker meegedaan met de mandatendans: CD&V-er Leen Pauwels besloot na de verkiezingen van 2006 op verzoek van de partij immers om haar zetel in de gemeenteraad niet op te nemen. Op die manier kon CD&V Iris Depoorter (pas 2e opvolger na Leen maar professioneel actief in de politiek als fractiemedewerker van de CD&V-fractie in het Brusselse parlement) toch de gemeenteraad worden binnengeloodst. Leen kreeg als beloning een zetel in de ocmw-raad en ... sinds kort ook een job als ambtenaar van de gemeente Affligem. Zowel ocmw-raadslid zijn als ambtenaar: dat hoort niet en dus zou Leen ontslag moeten nemen. Dat heeft ze echter nog altijd niet gedaan, omdat ze nog in proefperiode zit.

Om Hamlet te parafraseren: There is something rotten in the state of Affligem.

In alle geval: om met zo'n onsamenhangende groep zo'n ingewikkelde constructie van postjeswissels op te zetten en uit te voeren zonder dat de onderliggende ruzies bovenkomen, met als resultaat voor Affligem eerder een indrukwekkende naam voor de meerderheidscoalitie dan de aangekondigde ommezwaai naar een vernieuwend en coherent beleid, dat verdient een banaan. Proficiat dames en heren van de meerderheid !
http://www.binnenland.vlaanderen.be/verkiezingen/verkiezingen2006/lijsten.html?type=GE&nis=23105#tabevent_tab_uitslagen_GE
 

29/01/2009 - Schepencollege breekt wereldrecord "nadenken over een evidente zaak"

Sinds vorig jaar zijn Bleregem en zijn zijstraten allemaal voorzien van een nieuw wegdek. Allemaal? Neen, één klein zijstraatje, de Veldekenslos, doet het nog met een verbrokkeld wegdek.

De Veldekenslos is een doodlopend straatje dat toegang geeft tot het natuurgebied de Bleregemse Broeken en is toevallig ook het straatje waar ik mijn jeugd doorbracht en letterlijk nog iedereen ken.

Dat de Veldekenslos nog niet meegenomen was in de herasfalteringswerken van begin 2008 was overigens normaal. Aquafin heeft immers aan de rand van de Bleregemse Broeken grote werken uitgevoerd en het zware werfverkeer is allemaal door de Veldekenslos gegaan. Gevolg: putten in het asfalt en een flinke verzakking hier en daar.

Vandaar dat ik in september 2008 de technische dienst voorstelde de schade te herstellen door de verzakking fundamenteel aan te pakken en vervolgens het oude asfalt af te schrapen en een nieuwe laag over de hele straat te voorzien. Kortom: een goedkope én tevens de meest courante manier van werken in Affligem bij het herstel van oude asfaltwegen.

Mijn vraag werd dan ook gerechtvaardigd genoemd door de technische dienst. Geheel volgens de regels van de kunst kwam iemand een kijkje nemen en stelde de technische dienst vervolgens een nota op aan het schepencollege met daarin de bevestiging van de slechte staat van de Veldekenslos en de vraag de voorgestelde werken te mogen uitvoeren.

Nu is het de gewoonte dat bij dit soort vragen het schepencollege het advies van de technische dienst volgt. Of dat altijd zo is, durf ik niet zeggen, maar ik ben dan ook nog maar 14 jaar gemeenteraadslid ...

In alle geval, deze keer besloten de leden van het schepencollege (en ik noem ze voor alle duidelijkheid even bij naam: Walter De Donder, schepen voor openbare werken Paul Geeraerts, Willy Teirlinck, burgemeester Yvan t' Kint, Wiske Bosteels en Rik Verhavert) het advies van hun administratie niét te volgen.

Ze gaven géén toelating om de werken in te plannen.

Ze deden dat wel op een zeer diplomatische manier, namelijk door te antwoorden dat de zaak "nog nader zou bekeken worden".

Tjevenstreken, zo bleek. Want sinds die beslissing, op 30 september 2008, heeft het college hier geen enkele keer meer over nagedacht, zoals blijkt uit de notulen van hun vergaderingen die uw dienaar wekelijks trouw uitpluist. Ook met de technische dienst werd de zaak niet opnieuw bekeken, zoals mij dat eind januari 2009 nog werd bevestigd.

Kortom, in plaats van "we gaan dat nog eens bekijken" bedoelden de schepenen gewoon "neen, laat de Veldekenslos maar in puin liggen na die werken".

Naar het motief van die weigering heb ik het raden - hun argumentatie is nergens terug te vinden.

Een onterechte vraag was het niet, dat bevestigt de nota van de (neutrale) ambtenaren van de technische dienst. Voor de kostprijs moeten ze 't ook niet laten: afschrapen en herasfalteren is de goedkoopste oplossing en werd de afgelopen al toegepast op véél straten, waaronder een flink aantal straten met minder inwoners en verkeer.

Zou het dan toch een politiek afrekening zijn? Een "neen" wegens toch niet veel stemmen te rapen? Ik hoop het alvast niet en wacht vol ongeduld af tot wanneer het schepencollege de tijd zal vinden, na al die maanden, om deze terechte vraag "nog eens nader te bekijken".
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Intussen, omdat bananen goed zijn voor de hersenen en omdat ze met hun zogenaamd lang nadenken alle records van de redelijkheid hebben gebroken, schenk ik de banaan van deze maand aan het voltallige schepencollege van 2008. Proficiat !