vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [overzicht] - volgende

13/10/2008 - Te duur wegens geen prijs gevraagd ...

Tijdens de vorige gemeenteraad werd het voorstel van onze fractie om aan het kerkhof te Essene een proefproject op te zetten met observatiecamera's, neergesabeld door de meerderheid bij monde van de burgemeester.

Hij deed dat met de methodiek van zijn voorganger Leo Guns, die er uit bestond om al van bij ’t begin de hoofdweg van de argumentatie te verlaten om daar via verschillende zijstraten en bokkesprongen nooit meer op terug te keren.

Nu heb ik zelf ook enige ervaring opgedaan in het omgaan met deze methodiek en ik kon met een paar gerichte vragen de burgemeester dwingen om tegen zijn gewoonte in een écht een standpunt in te nemen en te zeggen waarom precies hij nu tegen die camera’s had.

Ietwat van zijn stuk gebracht door het feit een eigen mening te moeten prijsgeven, bazelde de voorganger van Walter De Donder dat het te duur zou zijn om die camera’s te plaatsen, te onderhouden en vooral om de mensen te betalen die de hele dag die beelden zouden moeten bekijken.

Ik liet een diepe zucht en legde voor de zoveelste keer uit dat men zich kennelijk baseerde op een idee van wat ons voorstel was, eerder dan op de tekst na het voorstel effectief ook eens gelezen te hebben.

Ons voorstel spreekt immers over camera’s die de beelden opslaan zonder dat er naar gekeken wordt. De beelden worden automatisch gewist na bv een week en enkel bekeken door de politie in geval van nood zoals bv. wanneer er sporen zijn van misdrijven ter plekke. Nérgens staat iets van een ploeg die deze beelden 24/7 moet bekijken. Nérgens. En toch haalt men dat aan als argument om het voorstel van tafel te vegen.

Met de moed der wanhoop herhaalde de burgemeester dan maar zijn laatste argument: zo’n installatie is veel te duur.

Tja, daar had ik niet van terug. Ik ken de markt der beveiligingsinstallateurs niet voldoende. Deemoedig vroeg ik dan ook over hoeveel geld het dan precies zou gaan.

Het antwoord was ontluisterend: “Euhm … dat weten we niet, we hebben eigenlijk ook geen prijzen opgevraagd, maar toch gaat het te duur zijn.”

En dan, geef ik toe, viel ik stil. Op zo’n moment eindigt elke argumentatie.

Dàt is nu het soort denkwerk dat voorafgaat aan het beoordelen van een voorstel van de oppositie. Ogenschijnlijk draait het schepencollege op volle toeren. Men laat u geloven dat er op het schoon verdiep van het Affligems gemeentehuis geen werklust maar werkdrift heerst. Pure Stachanov. Wat zeg ik ? Stachanov in ’t kwadraat !

Tot je eens een gerichte vraag stelt natuurlijk.

Wanneer je stilletjes binnenkomt op het gemeentehuis hoor je van de bovenste verdiep een geluid. Het mag nu duidelijk zijn dat dat niet het geluid van noeste arbeid is maar van een discreet rinkelende kassa.

Als dank aan de heer burgemeester, voor zijn niet aflatende inspanningen om dat in zijn naam en die van de hele meerderheid publiekelijk duidelijk te maken, schenk ik hem met plezier de banaan van de maand ! Proficiat !
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexey_Stakhanov
 

29/08/2008 - Léontine, Walter en het verdwenen dossier

Een aantal maanden geleden sloopte voetbalclub De Leeuwkens een paar oude lokalen aan de straatkant (en blies zo een wolk asbest over de buurt) om ze te vervangen door een nieuwbouw. Dat die nieuwbouw enkel op papier een kantine is en in praktijk een feestzaal waaruit men wat extra inkomsten wil halen, is hier vroeger al besproken, en dus zeker geen banaan meer waard. Wat dan wel ? Volg even mee wat er in de luwte van de afgelopen zomer bijna aan mijn aandacht ontsnapte. Bijna ...

Tot mijn verbazing bleek dat er deze zomer aan de afgewerkte nieuwbouw alweer een vergunningsaanvraag uithing; meer bepaald een regularisering van het nieuwe gebouw. Waarom zou je in godsnaam een pas vergund en net opgeleverd gebouw moeten regulariseren? Omdat ik graag met feiten werk, trok ik naar de technische dienst om er het dossier in te kijken. Wat bleek? De originele bouwvergunning was niet afgeleverd zoals de wet dat voorschrijft. Strikt genomen stond de nieuwbouw er dus zonder vergunning.

Errare humanum est, zoals de Romeinen het al zegden, maar dat niemand op de technische dienst en niemand in het schepencollege er had aan gedacht om het toch traditionele én door de wet verplichte buurtonderzoek te doen (commodo et incommodo - alweer die Romeinen) is op zijn minst “bijzonder” te noemen. Daarom wilde ik er het originele dossier van die eerste en dus onterecht afgeleverde vergunning eens bijnemen.

Helaas, dàt oorspronkelijke dossier bleek spoorloos. Na enig aandringen bleek het bij de technische dienst opgehaald te zijn door schepen Walter De Donder. Nu eiste en kreeg Walter vorig jaar al een eigen bureau op het gemeentehuis (vraag maar aan de ambtenaren die het kantoor moesten verlaten voor hem), als ware hij nu al burgemeester en dus vroeg ik om het dossier dààr dan te gaan ophalen. Maar kijk, ook daar bleek het dossier niet te vinden. Walter had het, met andere woorden, ofwel zeer goed verstopt ofwel gewoon mee naar huis genomen.

Het zal u niet verbazen dat beide opties niet alleen ongewoon maar ook onwettelijk zijn omdat ze het inzagerecht van gemeenteraadsleden verhinderen en zo de indruk wekken dat er iets niet mag gezien worden.

Verder naar 30 augustus nu. Dan wordt de kantine feestlijk geopend. 't Is te zeggen, dat dàcht ik. Want wat lees ik op de webstek van de Leeuwkens: de kantine is, nu alle vergunningen binnen zijn, plots opgewaardeerd tot "ontmoetingscentrum" met de naam Liontine. Een goed gevonden woordspeling, daar niet van, maar de Affligemse tongval kennende wordt dat al snel Léontine.

Bij zo'n feestelijke opening hoort natuurlijk een woordje van de een gemeentelijk gezagsdrager. De burgemeester, zou je dan kunnen denken. Maar neen, die staat niet aangekondigd. De schepen van sport dan - het gaat toch over een grote sportclub ? Weer mis. Misschien die van openbare werken ? Nieje ... de schepen die er een woordje mag gaan placeren is die van cultuur, onderwijs, ruimtelijke ordening en huisvesting. Geen idee wie dat is? Ik zal u helpen. Affligemse derde schepen Walter De Donder die schaamteloos een goed werkende sportclub politiek probeert te recupereren. Hoe dat kan aflopen konden we al zien bij de verdwenen voetbalclub FCE Hekelgem, destijds onder de vleugels genomen door schepen De Bacquer.

Schepen De Donder gedraagt zich, met andere woorden, tegenover de Leeuwkens als kardinaal de Rohan destijds tegenover de Franse koningin Marie-Antoinette en haar man, Lodewijk XVI. Helaas begrijpt Walter allicht niet wat ik daarmee bedoel.

Voor al die toevalligheden samen, die er voor zorgen dat het woord “belangenvermening” steeds weer uit mijn toetsenbord wil springen, overhandig ik bij deze graag een tuiltje bananen. Proficiat !
http://www.tim.vu/nl/?pg=blikvangers_overzicht&blikvanger=129