vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

03/09/2007 - Uitgaven sport serieus uit balans

In de reeks over de financiën van Affligem, kijken we vandaag eens naar de uitgaven voor voetbalinfrastructuur. Daarvan een overzicht loskrijgen is al een overwinning op zich geweest. Na maandenlang aandringen, kreeg ik een A4-tje met daarop de uitgaven voor sportinfrastructuur, zonder enige vermelding van de periode waarover het ging en zonder de opdeling te maken die ik gevraagd had, namelijk per club. Die opdeling heb ik dan maar zelf gemaakt en ze is op zijn minst gezegd verbazend gezien één club wel zeer goed in de watten is gelegd, ten nadele van de andere. Bekijk de cijfers en oordeel zelf :
Algemene kosten : 1.530.000 (sporthal) + 30.000 (erelonen sporthal) + 25.000 (verlichting voetbalveld A) + 22.000 (veiligheidsverlichting voetbalvelden) + 5.500 (verlichting voetbalveld B) + 14.000 (verlichting voetbaldveld C) + 31.000 (zitmaaier voetbalvelden + 26.000 (chalet aan voetbalveld B) + 336.000 (aankoop gronden aanleg sportterreinen) + 25.000 (overkapping zittribune) + 27.000 (afscheidingswanden en stoeltjes zittribune) + 40.000 (multifunctionele terreinen) + 235.500 (bouw tribune & kleedkamers). In totaal dus zo'n 2,4 miljoen euro !
Specifieke kosten voor EMI Essene : 61.000 (aankoop grond)
Specifieke kosten voor Hekelgem : 87.000 (veiligheidswerken voetbalplein)
Specifieke kosten voor de Leeuwkens Teralfene : 179.000 (kleedkamers) + 10.000 (erelonen kleedkamers) + 130.000 (aankoop gronden) + 68.000 (verplaatsen voetbalveld). In totaal kregen de Leeuwkens dus 387.000 euro.
In totaal gaven we de afgelopen jaren dus 2.880.575 euro uit aan voetbal in Affligem. Daarvan ging dus bijna 86% naar algemene kosten maar de resterende 14% (toch nog altijd zo'n 21 miljoen Belgische franken) werden behoorlijk onevenredig verdeeld. De Leeuwkens gingen lopen met zo maar eventjes 73% van wat nog overbleef.
De vragen die ik me hier bij stel zijn deze : Is het verantwoord om bijna 3 miljoen uit te geven aan voetbalinfrastructuur zonder dat daar een investeringsplan bijhoort en niemand dus in feite weet waar we heen willen ? Hoe rechtvaardigt men dat één voetbalclub met 73% gaat lopen van de investeringen in clubinfrastructuur terwijl andere clubs bijvoorbeeld nog met kleedkamers in oude betonplaten zitten ? Probeert men zo om alle voetballiefhebbers te overtuigen in dezelfde club te komen spelen ? Wat zijn de investeringen die de schepen van sport de komende 6 jaar voorziet ? Wat is het lange termijn plan, wat is de visie hierop ?
Ik weet het niet en als ik mag gokken, de schepen van sport ook niet. Meer nog : ik denk zelfs dat niemand in de meerderheid het weet. Maar zeker ben ik niet. Daarom zal ik er naar vragen op de volgende gemeenteraad. Dan zijn we wél zeker :-)
 

01/09/2007 - Ontoelaatbaar veel zwaar verkeer in Hekelgemse woonkernen

De afgelopen dagen davert het in de Hekelgemse Langestraat. Letterlijk zelfs; dagelijks passeren een groot aantal grote en zware vrachtwagens door deze woonstraat. Een aantal van die vrachtwagens reed zich zelfs al bijna volledig vast toen ze klem raakten tussen geparkeerde auto's van buurtbewoners en locaal verkeer. Dit soort vrachtwagens horen duidelijk niet thuis in dit soort straten, dat bevestigen de chauffeurs van deze wegreuzen zelf, telkens ze weer eens klem staan.

De oorzaak van dit probleem ligt, bizar genoeg, bij het gemeentebestuur van Affligem en de Affligemse burgemeester, die nochthans gedomicilieerd is in diezelfde Langestraat en de situatie dus uit eerste hand zou moeten kennen.

Door de werken te Asse aan de N47 richting Dendermonde, werd het verkeer er door de politie van Aalst omgeleid via Meldert. Alle verkeer, dat betekende dus ook het zware vrachtverkeer. Het resultaat was een storm van protest bij de inwoners van Meldert die een vervelende toename van zwaar verkeer aankloegen.

Na overleg met het gemeentebestuur van Affligem werd dan maar besloten om het verkeer via Hekelgem om te leiden met als resultaat dat al dat zware verkeer uit de dorpskern van Meldert weg is en zich een weg door Hekelgem moet zoeken.

Het verbaast me enorm dat men dit zomaar toegelaten heeft. De problemen in Aalst en Meldert zijn een gevolg van slechte planning van hun eigen openbare werken, waardoor 3 verschillende verkeersaders momenteel niet beschikbaar zijn wegens werken. Dat men daarvoor Affligem wil laten opdraaien en het zwaar verkeer dan maar door onze gemeente wil jagen is al onbetamelijk, maar dat ons eigen schepencollege daar dan ook nog eens akkoord is mee gegaan, dat kan niet.

Door deze ondoordachte beslissing krijgen de Langestraat en omliggende straten veel meer zwaar verkeer te verwerken dat praktisch gezien mogelijk is. Huizen raken beschadigd door het passeren van het vele zware verkeer en de kans op een ongeluk is te groot om aanvaardbaar te zijn.

Ik zal de komende gemeenteraad dan ook niet nalaten de burgemeester te ondervragen over deze beslissing en stel voor dat er zo snel mogelijk en mits een uitzondering voor landbouwvoertuigen en de vrachtwagens van de aannemers die aan de Mazitsstraat werken, een beperking gezet wordt op de tonnage van de voertuigen die de Hekelgemse dorpskern willen doorrijden.