vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

22/06/2007 - gemeenteraad 3 juli 2007

Voor het eerst in jaren komt de gemeenteraad bijeen tijdens de vakantiemaanden. De verwachtingen waren dan ook groot. Als men de gemeenteraadsleden samenroept in juli, moét er wel groot nieuws zijn. Wat zou er op de agenda staan ? Zou de velodroom er dan toch komen ? Is er bij de opkuis van de kasten in 't gemeentehuis een dik pak geld gevonden in een valiesje ? Roept de nieuwe meerderheid de onafhankelijkheid uit van onze gemeente en wordt schepen De Donder onze allereerste prins-bisschop ? Of zijn er nog wat gaten in de begroting gevonden die dringend met extra belastingen moeten gedicht worden ?
De realiteit is helaas dat de geagendeerde punten eerder van het slag zijn "de paperclips zijn op en we zitten bijna door onze voorraad pils" ... magere beestjes dus, die zeker geen extra gemeenteraad rechtvaardigen.
Ik kan dan ook alleen maar vermoeden dat de meerderheid ons (van de oppositie) de kans wilde bieden om een paar vragen te stellen en die dus niet op te sparen tot september. Da's heel attent van hen, ik zal daar zeker gebruik van maken :-)
Als opwarmertje hieronder alvast de enige officiële agenda van de volgende gemeenteraad, vergezeld van een nieuwe Kitler :
"De heer voorzitter verzoekt (eerste oproeping) de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis te vergaderen op :
dinsdag 03 juli 2007 om 20.00 uur.
AGENDA :
Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen
PUNT 2 : samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro)
PUNT 3 : organiek reglement van het beheersorgaan van de plaatselijke openbare bibliotheek
PUNT 4 : beleidsnota onderwijs
PUNT 5 : beleidsnota juridische zaken
PUNT 6 : oproep aan de Affligemse bevolking om op 11 juli de Vlaamse Leeuw uit te hangen.
 

06/06/2007 - Hasta La Vista, baby ...

... zei Arnold "Governator" Schwarzenegger toen hij er in één van zijn films vandoorging maar zinnens was terug te keren.
Ik vertrek zelf immers opnieuw naar de woestijn. Deze keer in Marokko, waar ik ga meedoen aan een soort mix tussen de Dakar & de Camel Trophy. Snelheid, navigatie, berpassen en miezerig fijn zand waar je zo in wegzakt, dàt zullen de ingrediënten van de volgende dagen zijn.
Maar terugkomen die ik. Net als Arnold. En die is gouverneur van Californië geworden. Er is dus nog hoop voor me :-)