vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

31/03/2012 - Constructieve oppositie & verkeersveiligheid

Soms kan een gemeenteraadslid het verschil maken. De ene keer door een nieuw concept te bedenken, de andere keer door iets kleins onder de aandacht te brengen en met een simpele bijsturing een groot verschil maken in het dagelijkse leven voor een aantal dorpsgenoten.

Chris Troch, mijn collega gemeenteraadslid voor Affligem.nu is daar een krak in. Zo stond hij aan de wieg van "de groene pluim", een gemeentelijke onderscheiding voor iemand die zich voor het milieu heeft ingezet en waarmee hij aandacht voor milieu in 't algemeen alsook het individu dat zich speciaal heeft ingezet.

Maar Chris is ook de man van de details die soms zo ingrijpend kunnen zijn. Zo werd hij bijvoorbeeld aangesproken door een paar dorpsgenoten uit de Molleweg te Teralfene ('t is soms niet te geloven hoeveel volk die man kent ...). Het kruispunt van hun straat met de Daalstraat zit wat verdoken voor iedereen die vanuit Denderleeuw komt en hoewel er een voorrang van rechts geldt, was die helemaal niet duidelijk voor het verkeer op de Daalstraat. Gevolg: telkens men de Daalstraat opreed vanuit de Molleweg, was dat behoorlijk gevaarlijk. Chris ging ter plekke kijken en kon niet anders dan vaststellen dat het verkeer komende van Denderleeuw inderdaad eigenlijk niet kon zien waar de Molleweg uitkomt op de Daalstraat en dat er inderdaad nergens een verkeersbord of zo aangaf dat men een kruispunt met voorrang van rechts naderde. Eind 2011 bracht hij de zaak ter sprake op de gemeenteraad en na advies van de politie werd op het wegdek een markering aangebracht die het verkeer nu veel veiliger laten verlopen.

Het lijkt een kleine tussenkomst maar ik haal ze hier graag aan omdat het aangeeft hoe het werk en de aanspreekbaarheid van een gemeenteraadslid belangrijk kunnen zijn voor veel mensen. Voor de mensen in de Molleweg heeft deze tussenkomst van Chris dagelijkse
positieve inpact. Het geeft ook aan dat je niet in de meerderheid dient te zitten om iets te kunnen verwezenlijken.

De afgelopen jaren hebben we Chris en ik constructieve oppositie gevoerd. We schieten niets af, puur omdat het van de meerderheid komt en we durven best wel eens hard zijn voor fouten die gemaakt worden maar we stellen vooral
graag positieve dingen voor. Soms halen die de krant, maar soms ook niet, zoals deze kleine maar voor een aantal dorpsgenoten belangrijke realisaties.
http://tim.vu/nl/?pg=blikvangers_overzicht&blikvanger=322
 

21/03/2012 - PMD ophalen - niet eenvoudig ?

Laat ik het maar bekennen: ik durf al eens fanatiek te zijn.

Handdoeken moeten rechts van me hangen aan de wastafel of ik word ongelukkig, groenten horen links op mijn bord en het accent in mijn familienaam staat nà de "t", niet voor. Al moet ik daar uren voor zagen, ik zal mijn goesting krijgen.

Zo ook in afval selecteren. Al jaren ben ik daar zodanig mee bezig dat sommigen me niet zo zeer een gedrevene maar een sorteernazi noemen. Zoals altijd zal de waarheid wel in 't midden liggen (of net iets over 't midden, meer naar mijn kant toe) maar één en ander heeft als gevolg dat ik zo iemand ben die wéét wat er in pakweg een PMD zak mag gegooid worden en waarvoor de letters GFT staan. Het maakt ook dat ik nog altijd een dik pak oude blauwe stickers over heb voor het restafval. Zo weinig moet ik dat buitenzetten, dankzij mijn sorteerdrift.

Deze week slaagden de afvaldiensten er echter in om op zowat al mijn rooie knoppen tegelijk te duwen: mijn blauwe PMD zak was op de stoep achtergelaten door de ophaaldienst en voorzien van een rode sticker. Die sticker geeft aan dat iemand zijn PMD-zak gevuld heeft met dingen die daar niet in thuis horen zoals bv kranten (hoort bij papier), motorolie (KGA-box), gekookte groenten (GFT), gevulde pampers (restafval!) of autobanden (containerpark). Ik ben, voor alle duidelijkheid, voorstander van dit soort controles. Als iedereen oplet is dat selecteren zo gepiept! Zo'n rode sticker krijg je overigens niet zomaar als er eens per ongeluk een boterpotje tussen de blikjes geraakt in die blauwe zak. Voor de occasionele fout krijg je geen rode sticker. Er is een foutenmarge toegelaten.

Het mag dan ook niet verbazen dat de rode sticker op mijn PMD-zak een gelijkaardig effect vertoonde op me als grind op de knieën van een kind dat leert fietsen: pijn. Immers, in mijn PMD-zak zit niéts verkeerds.
En toch werd de zak niet meegenomen.

Ten bewijze: ik heb er alles eens uitgehaald, gefotografeerd en dan weer in de zak gestoken (fanatiek, ik zegde het al).

Ik was zo lastig voor die onterechte beschuldiging van slecht selecteren, dat ik de zak geen dag langer in mijn huis wilde houden. Dus nam ik een restafvalsticker van mijn steeds groeiende hoop van restafvalstickers, plakte die op de PMD-zak en zette hem naast mijn gewone vuilniszak met restafval.

Immers, als de zak niet meegenomen werd als PMD-afval, was het restafval en dan diende er dus zo'n sticker op te plakken. Ja toch?

Helaas ... ook de mensen die het restafval kwamen halen, lieten hem staan. Ondanks die sticker.

Ik weet het niet echt meer nu ... kan iemand met helpen? Wat is dit nu? Restafval? PMD? En belangrijker: hoe geraak ik er vanaf? Vuurtje maken in de tuin mag immers ook niet meer.

En kan iemand de ophaaldiensten eens een opleiding geven? Daar betalen we toch belastingen voor hé?
http://www.fostplus.be/sorti_correctly/Pages/PMD.aspx