vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

02/05/2007 - Agenda gemeenteraad 8 mei

De heer voorzitter verzoekt (eerste oproeping) de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis te vergaderen op :
dinsdag 08 mei 2007 om 20.00 uur.
AGENDA :
Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen
PUNT 2 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester houdende verkeersmaatregelen
met betrekking tot onderhoudswerken in de Kapelleweg 19 en wegenwerken in de Boekhoutstraat
PUNT 3 : rekening van de kerkfabriek O.L.Vrouw Bezoeking voor het jaar 2006
PUNT 4 : rekening van de kerkfabriek Sint-Jan Evangelist voor het jaar 2006
PUNT 5 : Dexia NV – aanduiding van een afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde voor
de algemene en buitengewone algemene vergaderingen
PUNT 6 : Opbouwwerk Haviland W vzw – toetreding
PUNT 7 : Opbouwwerk Haviland W vzw – aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
PUNT 8 : Logo – Pajottenland /Zennevallei vzw – toetreding
PUNT 9 : Logo – Pajottenland /Zennevallei vzw – aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
PUNT 10 : Platform van de gemeenten uit de Vlaamse Rand – toetreding
PUNT 11 : Platform van de gemeenten uit de Vlaamse Rand – aanduiding van vertegenwoordigers
voor de vergaderingen
PUNT 12 : Haviland – agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van 28 juni 2007
PUNT 13 : Haviland – aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de statutaire gewone algemene vergadering van 28 juni 2007
PUNT 14 : wijze en voorwaarden onderhoud voetweg n° 51
PUNT 15 : wijze en voorwaarden elektriciteitswerken grote hall – verlichting en veiligheidsverlichting
PUNT 16 : eindafrekening collector J.B. Callebautstraat – Coucklaan – gemeentelijk aandeel
PUNT 17 : verplaatsen van voetbalterrein VC De Leeuwkens – overschrijding van de raming
PUNT 18 : gemeentelijke raad voor cultuurbeleid – erkenning en heroprichting – legislatuur
2007-2012
PUNT 19 : wijze en voorwaarden aangaan van leningen ter financiering van diverse buitengewone uitgaven
PUNT 20 : beleidnota senioren
PUNT 21 : beleidsnota openbare werken
+ aanvullende punten van oa mezelf. Zie hiervoor elders op de site de komende dagen.
 

02/05/2007 - Gemeenteraad kan toch doorgaan

Volgende week dinsdag zou de Affligemse gemeenteraad moeten vergaderen. Zou ... want zeker was dat sinds maandag niet meer. Immers, het gemeentedecreet is heel duidelijk over de procedure die moet gevolgd worden op straffe van nietigheid en die stelt dat in dit geval alle raadsleden de agenda van de zitting hadden moeten ontvangen ten laatste op maandag 30 april. Voor de meeste raadsleden was dat het geval maar drie raadsleden van de fractie Vlaams Belang - Leefbaar Affligem hadden tot deze ochtend niets ontvangen.
Voorzitter Stassijns van de gemeenteraad vroeg daarom wat we zouden doen. Indien we dat wensten zouden we immers een nieuwe datum kunnen eisen hebben. Na overleg binnen de fractie, hebben we besloten om de gemeenteraad toch te laten doorgaan op de voorziene datum, zelfs al zijn er dus fouten gebeurd bij de te volgen procedure.
Hiermee willen we aantonen dat wij het wél ernstig menen indien we beweren dat we constructief oppositie willen voeren. Indien de houding van de meerderheid, die toch veelal vijandig of niet ernstig is tov onze voorstellen, geen verandering komt, zullen we ook ons eigen standpunt van constructieve oppositie herbekijken en zullen we dit soort toegevingen niet meer doen.
We rekenen er tenslotte ook op dat de meerderheid in een gelijkaardige omstandigheid, waarbij een technisch probleem voor het missen van een deadline zorgt, even flexibel zal zijn naar ons toe.