vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

24/04/2007 - Gevaarlijk kruispunt in Teralfene

Het Teralfense kruispunt van de Driesstraat, Steenbergstraat en Eugeen Bosteelsstraat is wel heel erg gevaarlijk, vooral voor voetgangers en fietsers. Dat zijn tijdens de spitsuren voornamelijk schoolgaande kinderen uit de omliggende straten zoals de Okaaistraat, de Klapstraat, de Portugeesstraat of bijvoorbeeld de wijk Steenberg of pendelaars die het station van Liederkerke willen bereiken. Het probleem zit hem in het feit dat er momenteel nog altijd heel veel doorgaand verkeer dwars door deelgemeente Teralfene rijdt in plaats van de ring- of gewestweg N208 te nemen.
Op de vorige gemeenteraad vroeg ik dan ook of er iets kan gedaan worden om het doorgaand verkeer te motiveren om niet meer door Teralfene te rijden.
Het ontnuchterende antwoord van Paul Geeraerts, toch van Teralfene, was dat het misschien wel om mensen uit Teralfene zelf ging, of, God betert, van Hekelgem ! Na aandringen gaf hij dan toch toe dat het misschien mensen van bv. Liedekerke of Denderleeuw waren die voor het doorgaande verkeer zorgden. Maar meer dan het wegnemen van een wegwijzer, leek hem niet mogelijk. Alsof die mensen dan plots de weg zouden kwijt zijn en daarom dan toch maar de ringweg zouden nemen. Poeha !
Ik heb dan nog maar eens aangedrongen op het plaatsen van borden "uitgezonder plaatselijk verkeer", die eventueel enkel tijdens de spitsuren geldig zijn en dat gepaard te laten gaan met politiecontrole. Dàt zou namelijk wél werken, volgens mij. Maar ik denk dat ik me geen illusies moet maken. Zolang er geen gekwetsten of doden vallen, zal er niet snel iets aan de situatie gedaan worden. Jammer maar helaas ...
 

22/04/2007 - Superman werkt in de Affligemse sportzaal !

De vloer van de sportzaal is kapot. Al een jaar. De vorige meerderheid deed zijn best om dat dossier niet aan te pakken, de nieuwe (die quasi dezelfde is dan de oude) gaat nu rustig verder op dat élan. Het probleem is in ‘t kort : de aannemer van de sportzaal heeft de vloer door een onderaannemer laten leggen en die deed dat op zijn eentje om op personeel te besparen en dus meer te verdienen. Daardoor heeft hij de “chape” niet in één keer kunnen leggen, maar in stukken. Daar waar die stukken mekaar raken, ontstonden sindsdien scheuren. Daarom leggen de meeste aannemers “chape” in één keer.
Sinds 18/08/2006 is er in dit dossier niets meer gedaan. Noppes. De advocaat van de gemeente, Johan (zoon van Leo) Guns presteerde het om 10 maanden niet te bougeren in dit dossier.
Sinds ik op de vorige gemeenteraad een stand van zaken vroeg, is het gemeentebestuur wél in actie geschoten maar wel op een pijnlijk slechte manier : men gaat verderwerken met een advocaat waar men niet tevreden over was én men gaat met een “dading” werken. Dat is een juridische formule waarbij beroep niét meer mogelijk is, zelfs al worden er nog een keer fouten gemaakt. Die eerste keuze is dom (maar domheid is verschoonbaar), het tweede is juridische zelfmoord en gaat ons nog (letterlijk) duur te staan komen.
Want hoe zit het nu met de vloer ? We gaan de verantwoordelijke aannemer niét verplichten de vloer uit te breken en te herleggen, wat juridisch perfect kan én bouwkundig de beste oplossing is. We gaan ook niet zeggen dat er een zwevende sportvloer moet komen bovenop de oude, om ’t uitbreken te voorkomen en zo tijd te winnen (ook een te verdedigen stelling). Wat gaan we dan wel doen ? De vloer dààr uitbreken waar hij gescheurd is en daar nieuwe stukken leggen en vervolgens een nieuwe coating opgieten, waarvan de gemeente de helft gaat betalen. Dat is absolute waanzin want die vloer was net op die plaatsen gescheurd omdat “chape” nu eenmaal zonder breuklijnen moet gegoten worden. Een nieuw stuk inleggen kàn dus helpen, maar kan evengoed de oorzaak zijn van nieuwe scheuren. En gezien we dit met een “dading” regelen, is bij nieuwe scheuren geen verhaal meer mogelijk. Gevolg : als ’t weer fout loopt, en da’s dus helemaal niet denkbeeldig, dan draaien we zelf op voor alle kosten.
Maar het strafste moet nog komen : de bron waarop schepen Geeraerts zich baseert om deze keuzes te maken is niemand minder dan de bouwkundig allicht bijzonder onderlegde … zaalwachter ! Die heeft immers beweerd, dwars door de vloer heenkijkend (tiens, superman zélf werkt dus in onze sportzaal) dat de scheuren gestabiliseerd zijn en er geen problemen meer te verwachten zijn !
Affligem heeft dus nog maar eens de slechtst mogelijke oplossing gekozen om een probleem aan te pakken, betaalt daarvoor een advocaat waarvan men niet tevreden is, geeft zijn juridische wapens uit handen voor toekomstige problemen en dat alles voor de hoogst mogelijke prijs.
Vergis u niet, dit zijn beslissingen van het niéuwe bestuur.
Zelfs met de hulp van superman blijft het een trieste copie van de vorige legislatuur ...