vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

16/04/2007 - Een oude vlag en nieuwe zakken

Sinds nu al meer dan 2 jaar werk ik in mijn vrije tijd aan een boek over de impact van de twee wereldoorlogen in Affligem. Tijdens de research voor dit boek, kwam ik begin vorig jaar uit op een wel heel bijzonder overblijfsel uit WO1, met name de vlag van de Hekelgemse oudstrijdersbond. Daar staat namelijk een (al dan niet opzettelijke) fout op waardoor ze een unicum is. De Hekelgemse oudstrijders, waarvan de laatste begin jaren ’80 overleed, hadden op hun vlag namelijk de jaren 1914 – 1919 staan.
De vlag werd, toen ik ze “ontdekte”, bewaard door de heemkundige kring Belledaal, die ze van de Hekelgemse oudstrijders had gekregen. Belledaal kon echter nauwelijks meer dan de vlag bewaren. Ermee uitpakken, letterlijk en figuurlijk, was heel riskant geworden omdat de tand des tijds het ding zwaar had aangewreten. De vlag was lettelijk tot stof aan het vergaan en dreigde verloren te gaan. Nu had ik tijdens andere opzoekingen voor het boek in het legermuseum van Brussel gezien dat oude vlaggen gerestaureerd konden worden. Nadat ik hiervoor toestemming had gevraagd en verkregen van de mensen van Belledaal, stelde vorig jaar op de gemeenteraad voor om de vlag te laten herstellen en daar de nodige fondsen voor uit te trekken. Tot mijn aangename verbazing werd het voorstel aangenomen en werd het dossier overgedragen aan de cultuurdienst van de gemeente die samen met Belledaal schitterend werk leverde en een de vlag liet herstellen door een gespecialiseerd atelier. In juli 2006 is men dan effectief begonnen met het restaureren van de vlag en vandaag is de vlag opnieuw in al zijn glorie klaar om getoond te worden aan het grote publiek op de erfgoeddag van 22 april. De vlag zal dan te zien zijn in de tenstoonstelling die doorgaat op de Bellekouter.
Vanzelfsprekend ben ik daar bijzonder tevreden mee en ik wens nog eens uitdrukkelijk de cultuurdienst en de mensen van Belledaal te bedanken voor hun inzet en werk waardoor dit unieke stuk niet alleen is bewaard gebleven, al die jaren, maar nu ook weer volledig is hersteld.
Als gemeenteraadslid heb ik er echter wel één kleine bemerking en dat is devolgende : Tijdens zijn eerste gemeenteraad als burgemeester, liet burgemeester Ivan t’ Kint in zijn speech weten dat één en ander zou veranderen nu. Zoals bijvoorbeeld de kansen voor gemeenteraadsleden om erkend te worden voor hun initiatieven. (“Een goede burgemeester is een goede coach, meer nog de spelverdeler van een ploeg die ervoor zorgt dat de leden van zijn team zich profileren en kunnen scoren. En dat laatste hoeft zich niet te beperken tot de leden van het college, ook alle gemeenteraadsleden verdienen de kans om hun prestaties in de kijker te zetten.”)
Het voelt dan ook wat vreemd aan om zo kort na deze uitspraken te vernemen dat de vlag zal voorgesteld worden door schepen De Donder tijdens een persconferentie en dat ik daar niet bij betrokken zal worden. Meer nog : ik ben niet eens uitgenodigd om aanwezig te zijn. Da’s een beetje jammer en haalt natuurlijk de sérieux van de uitlatingen van onze nieuwe burgemeester onderuit.
De nieuwe meerderheid vervalt daarmee wel héél erg snel in de gewoontes van de vorige jaren, ondanks alle uitgesproken voornemens.
Een oude vlag dus, met oude wijn in nieuwe zakken.
http://www.tim.vu/pers/34.JPG
 

09/04/2007 - Agenda gemeenteraad

De voorzitter verzoekt de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis te vergaderen op dinsdag 17 april 2007 om 20.00 uur.
AGENDA :
Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen
PUNT 2 : ocmw-affligem – budget 2007 en meerjarenplanning 2007-2009
PUNT 3 : rekening van de kerkfabriek Sint-Michiel voor het dienstjaar 2006
PUNT 4 : begroting van de kerkfabriek O.L.Vr.-Bezoeking voor het dienstjaar 2007 – correctie
PUNT 5 : PWA - aanduiding van de vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
PUNT 6 : Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting Cvba – aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
PUNT 7 : wijze en voorwaarden aankoop van een aanhangwagen
PUNT 8 : wijze en voorwaarden aankoop schuilhuisjes
PUNT 9 : wijze en voorwaarden asfalteringswerken wijk Bellekouter en Ternatsestraat
PUNT 10 : wijze en voorwaarden gezamenlijke aankoop door de gemeente en ocmw van aardgas
voor hun installaties en gebouwen
PUNT 11 : grondinnemingen in der minne in de Mazitsstraat
PUNT 12 : aankoop grond in de Vogelzangstraat – princiepsbeslissing
PUNT 13 : aankoop gronden Bellekouter – princiepsbeslissing
PUNT 14 : eindafrekening heraanleg wegenis Aalsterse Dreef (deel tussen Molenstraat en Abdij Affligem)
Besloten zitting
PUNT 15 : aanvaarding van het ontslag wegens pensioen van de heer Antoine Baeyens met ingang
van 01 maart 2008.