vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

19/03/2007 - Extra gemeenteraad over begroting.

Een gemeente als Affligem jaagt er jaarlijks een pak geld door. Een dik pak geld zelfs. Hoeveel precies, dat zal ik u binnenkort met een paar leuke voorbeelden en deprimerende cijfers laten weten. De aanleiding hiervoor is dat de nieuwe meerderheid de gemeenteraad bijeenriep om er een nieuwe begroting door te duwen.
Nu ja, nieuw ... bij een eerste lezing van het dossier (een paar kilo papier) kon ik niet anders dan vaststellen dat het quasi een copy-paste is van de vorige begroting. Waarmee nog maar eens duidelijk is dat enkel de façade veranderd is na de verkiezingen en niet het beleid.
Enfin, dit is dus de agenda van de volgende zitting. Als je van cijfers houdt, mag je deze zitting niet missen. Voor de rest zal 't een heel technische zitting zijn met minder "show" gehalte dan de vorige zittingen.

De heer voorzitter verzoekt (eerste oproeping) de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis te vergaderen op :
dinsdag 27 maart 2007 om 20.00 uur.
AGENDA :
Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen
PUNT 2 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot voorrangsregel
J.B. Callebautstraat/Coucklaan/Tragel
PUNT 3 : Waterschap Land van Aalst – aanduiding vertegenwoordiger in de stuurgroep
PUNT 4 : gemeentelijk budget 2007
 

16/03/2007 - Guns has left the building ! UPDATE

Affligem wordt door velen nu al minzaam Plopsaland genoemd, maar de vergelijking met Nepal gaat ook enigszins op. Een paar jaar geleden volgden daar op amper 4 dagen tijd 3 koningen mekaar op. De laatste, Gyanendra, zit er nu nog op de troon, maar die wankelt flink. Ook in Affligem is ’t een komen en gaan van burgemeesters. Op 13/03 heeft Leo Guns de achterhoedegevechten opgegeven en zijn onstlag ingediend als gemeenteraadslid. Affligem zat bijgevolg zonder burgemeester. Hoewel iedereen dacht dat Yvan t’ Kint zijn plaats zou innemen, zoals door de nieuwe meerderheid van CD&V met overgelopen VLD-ers afgesproken, hoorde ik de dag nadien op ’t kabinet van minister Keulen dat men daar nog op info van de gouverneur wachtte. Daarom kwam de 1e schepen in ’t vizier. Die moet volgens de wet de burgemeester vervangen indien nodig. En zo komt het dat Paul Geeraerts (CD&V, ook vroeger al) plaatsvervangend ofte “loco” burgemeester werd. De week nadien maakte burgemeester Paul dan plaats voor burgemeester t’ Kint. Wat overigens niet slecht klinkt, maar dat even terzijde. En van zodra we dat gewoon zullen zijn, wordt het dan burgemeester Walter De Donder. Plopperdeplopperdeplop !