vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

19/02/2012 - Jagers contra wandelaars en omwonenden in Affligems natuurgebied?

In het bekendste natuurgebied van Affligem, het GNOP tussen Bleregem en Doment, worden de afgelopen maanden steeds meer problemen opgetekend doordat jagers en wandelaars of spelende kinderen er botsen over wie zich waar mag bevinden. Jagen in een druk bewandeld gebied blijkt niet evident te zijn. Om ongelukken of de verdere escalatie van deze conflicten te voorkomen, zal ik een voorstel doen op de volgende gemeenteraad.

Ik ken de situatie daar immers bijzonder goed. Ik heb mijn hele jeugd in de velden en bossen gespeeld die nu het GNOP vormen en stond jaren geleden als jong gemeenteraadslid al mee aan de wieg van het beleid waarmee de gemeente alle daar op de markt komende groengebieden opkoopt om er en aaneensluitend natuurgebied van te maken. Ik wil maar zeggen, dit is een realisatie en een project waar ik trots op ben. Temeer daar we, na al die jaren in de luwte, eindelijk resultaten beginnen te zien van een volgehouden aankoop-strategie en investeringen in wandelpaden. Sinds enige jaren waren er niet alleen veel meer wandelaars maar ook duidelijk meer dieren te zien in dit gebied, gaande van buizerds tot reeën.

Het probleem is het oplopende conflict tussen wandelaars en de jagers, die actief zijn in en om het natuurgebied. De laatste maanden duiken steeds meer voorbeelden op van mensen die bang zijn omdat er geschoten wordt in de buurt van de wandelpaden. Jagers vonden het al nodig om spelende kinderen naar huis te sturen en hingen al borden op met data waarop er gejaagd zal worden en je best dus niet gaat wandelen. Daarnaast zijn er ook de verhalen van bewoners van Bleregem of Doment die de jagers wel héél dicht bij hun huizen zien jagen en bang zijn dat zij zelf, hun huisdieren of vee geraakt worden. De politie werd er al meermaals bijgehaald, maar die staat voor het probleem van vaststelling van de feiten. Wanneer ze aankomen is het dikwijls niet meer mogelijk een probleem aan te tonen. En daar wil ik dus iets aan doen.

Eerst en vooral moeten we ons afvragen of het zinvol is om enerzijds te investeren in de aankoop en vervolgens wandelaars aan te trekken terwijl er in precies hetzelfde gebied gejaagd kan worden. Ik ben niet tegen de jacht an sich (ook mijn familie staat toe dat er op hun weides gejaagd wordt) maar de vele conflicten en de verhalen van elementaire regels van de jacht die overtreden worden (wat reeën betreft is het GNOP alweer leeggeschoten), maken dat ingrijpen nodig is om erger te voorkomen.

Optie 1 die ik zal voorstellen is dan ook het verbieden van de jacht in en om het natuurgebied.

Optie 2 is subtieler en bestaat er uit dat er een gemeentelijk reglement wordt gemaakt voor het natuurgebied waarin we duidelijk aangeven waar er niet mag gejaagd worden. Binnen de 50 meter van een wandelpad of een weide waar dieren staan, bijvoorbeeld. Een aantal regels die de jagers zelf (zouden) moeten volgen, kunnen er ook in opgenomen worden, zoals de minimale afstand die bewaard moet blijven tussen de jagers en de tuinen van de huizen op de aanpalende straten en het verbod op uitzetten van wild zoals fazanten en beperkingen voor het neerschieten van dieren.
Het grote voordeel van dit soort reglement is dat overtredingen veel makkelijker te bewijzen zijn. Als een jager actief is net naast je paarden of net naast een wandelpad staat te schieten, dan hoef je niet langer de politie te bellen maar kan je gewoon een foto nemen met je gsm om de feiten aan te tonen en daarmee rustig naar de politie trekken. Of het reglement voorziet in een paar dagen waarin er geen wandelaars toegestaan zullen worden omwille van de veiligheid, laat ik in het midden. Me dunkt kan de milieuraad daar een advies in geven, na consult met de jagersverenigingen.”

Ik leg mijn voorstel voor op de zitting van de volgende gemeenteraad in maart en bezorg het nu alvast aan de gemeentelijke milieuraad voor advies. Wordt ongetwijfeld vervolgd …
http://www.rlzzz.be/projecten/poelen/gnop-is-hot-in-affligem-155/
 

13/10/2011 - Het Verdwenen Affligem - boek tvv Kom Op Tegen Kanker

Rond 1900 waren Hekelgem, Essene en Teralfene nog zelfstandige, half ingedommelde plattelandsdorpjes op het grondgebied van wat nu Affligem is. Enkel Hekelgem dankte enige bekendheid aan de destijds alom vermaarde zandtapijten en de beroemde abdij Affligem op zijn grondgebied.

Elk dorpje was een kleine agrarische gemeenschap op zich, eerder arm en klein, met een beperkte infrastructuur. Sindsdien, en dan vooral sinds de tweede wereldoorlog, evolueerden de drie dorpen snel naar de half verstedelijkte, welvarende en dichter bevolkte gemeente die Affligem nu is.
Hoe groot die verandering wel niet geweest is, kunnen we nauwelijks vatten. Woorden en cijfers uit rapporten blijven nu eenmaal vrij abstract.

Voor wie écht wil weten hoezeer Affligem verschilt van de drie oude dorpen van vroeger, gaat er niets boven de kracht die uitgaat van beelden.

De fotografie kwam dan ook net op tijd om Hekelgem, Essene, Teralfene en de abdij Affligem vast te leggen op de gevoelige plaat vooraleer de leefwereld van de dorpelingen aan een steeds sneller tempo begon te veranderen. De eerste foto's die bewaard zijn gebleven, tonen ons nog de manier van leven en wonen zoals die een paar eeuwen lang nauwelijks was veranderd. Recentere foto's laten zien hoe veldbanen in straten veranderden en hoe auto's opdoken in het straatbeeld.

Eén ding hebben al deze foto's gemeen: ze lijken in een ander tijdperk genomen. De wereld van de ernstige of lachende gezichten op deze foto's bestaat niet meer. Het is een "verdwenen Affligem".

Voor de allereerste keer zijn de oudste foto's van Hekelgem, Essene, Teralfene en de abdij Affligem samengebracht in één kijkboek. Het resultaat is een unieke collectie met daarin de zeldzaamste foto's uit privé collecties van particulieren en verzamelaars, telkens met wat uitleg van wie of wat je ziet en soms ook aangevuld met een foto van dezelfde plek in 2011.

Het boek is een luxueuze, gebonden uitgave met harde cover en stofwikkel, telt meer dan 200 pagina's en is rijkelijk geïllustreerd. Kostprijs bedraagt 36 €, maar wie voor 5 december 2011 intekent, betaalt slechts 32 €. Voor de snelle beslissers : achteraan het boek verschijnt een lijst van personen die voor 16 november inschrijven. Een bijzonder eindejaarsgeschenk !

Het verdwenen Affligem wordt voorgesteld op vrijdagavond 16 december 2011 om 19.30 u in Gastof d'Oude Brouwerij - Abdijstraat 6, Hekelgem. De voorintekenaars kunnen het boek daar afhalen.

Bestellen kan via de folder die binnenkort in de bus valt of op onderstaande link.

De royalties van dit boek gaan 100% naar Kom Op Tegen Kanker!
http://www.flyingpencil.be/nl/publicaties/61