vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

06/03/2007 - An Incovenient Truth - gratis in Affligem ?

Omdat ik het belangrijk vind dat zoveel mogelijk mensen de boodschap over de gevolgen van de opwarming van de aarde zo goed mogelijk zouden snappen, ga ik op de volgende gemeenteraad voorstellen om de documentaire van Al Gore over dit onderwerp gratis te vertonen aan geïnteresseerden en verenigingen of scholen die hier willen op inspelen. Dit is de tekst van mijn voorstel :
Gezien de opwarming van de aarde ondertusen door zowat alle belangrijke instanties is erkend als een gevolg van menselijke activiteit,
gezien die opwarming een enorme inpact zal hebben op hete milieu, de natuur in het algemeen en de mens in het bijzonder,
gezien Vlaanderen bij een opwarming van de aarde en de daaruit voortkomende stijging van de zeespiegel rechtstreeks wordt bedreigd waarbij Affligem zowat een kustgemeente kan worden,
stel ik voor om mee te werken aan een zo breed mogelijke informatiecampagne rond deze problematiek .
Daartoe zal de schepen van milieu nog voor het einde van de maand augustus twee gratis vertoningen organiseren van de film “An Inconvenient Truth” van All Gore. Deze film zal op twee verschillende dagen op groot scherm vertoond worden in de cultuurzaal, bij voorkeur één keer in het weekend (een zondagmiddag bijvoorbeeld) en één keer op een avond in de week.
Deze vertoningen (en eventueel andere extra vertoningen op verzoek van verenigingen of scholen die minstens 50 kijkers meebrengen) zullen aangekondigd worden in het gemeentelijk informatieblad, via de geschreven pers, op de gemeentelijke webstek en in een brief aan alle scholen en verenigingen die door de cultuurraad of sportraad erkend zijn.

Voor de volledige agenda van de gemeenteraad, klik op onderstaande link.
http://www.tim.vu/pers/27.JPG
 

06/03/2007 - Affligemse ambtenaren moeten Nederlands spreken

Na een zoveelste klacht over gemeentelijke ambtenaren die zich in het Frans richten tot de bevolking, besloot ik volgende punt toe te voegen aan de agenda van de volgende gemeenteraad :

Gebruik van enkel en alleen het Nederlands door de gemeentelijke administratie en diensten in de interne en externe communicatie.
Gezien Affligem in het ééntalige gebied Vlaanderen ligt,
gezien de wet heel duidelijk stelt dat een gemeente in Vlaanderen enkel en alleen mag communiceren met zijn bevolking in het Nederlands,
gezien deze wet slechts oppervlakkig en in een tekst met taalfouten is geafficheerd op een paar plaatsten in het gemeentehuis,
gezien diezelfde bepalingen ook zijn opgenomen in richtlijnen die de gemeente Affligem opgesteld en gecommuniceerd heeft voor en naar zijn personeel,
gezien het helaas al meerdere keren is voorgevallen dat anderstaligen toch nog worden verder geholpen door het gemeentelijk personeel in een andere taal dan het Nederlands, voornamelijk dan het Frans, zoals bijvoorbeeld bij de dienst bevolking op 13 februari om 9u30,
gezien men hiermee de andertalige inwoners de indruk geeft dat Frans of een andere taal in ieder geval wel kan gebruikt worden in mondelinge communcatie met de gemeentelijke administratie,
gezien deze manier van handelen helemaal niet strookt met de wens die de gemeenteraad al meermaals heeft uitgedrukt om andertalige inwoners van Affligem aan te zetten Nederlands te leren,
stel ik voor om
1) De gemeentelijke ambtenaren en werklieden nog een keer met klem te verzoeken enkel en alleen Nederlands te gebruiken tijdens hun omgang met de bevolking.
2) Bij een overtreding van deze richtlijn een sanctie te voorzien voor de betrokken ambtenaar of werkman.
3) De mededeling dat enkel Nederlands gebruikt mag worden duidelijk aan te kondigen aan alle balies en diensten waar de administratie of werklieden in contact komen met de bevolking en dat via een affiche waarop dit staat geschreven in de meest courante Europese talen : Duits, Engels en Frans.
4) Die teksten voor die affiche te laten opstellen door iemand die de voornoemde talen grondig beheerst, om zo taalfouten te voorkomen.

Voor de volledige agenda van de gemeenteraad : klik op onderstaande link
http://www.tim.vu/nl/?pg=blikvangers_overzicht&blikvanger=81