vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

06/03/2007 - Agenda gemeenteraad

Openbare zitting (om 20u in de raadszaal)
PUNT 1 : mededelingen
PUNT 2 : bekrachtigingen besluiten van de burgemeester houdende vaststelling van tijdelijke maatregelen
PUNT 3 : resolutie staten-generaal burgemeesters en schepenen van Halle-Vilvoorde
PUNT 4 : kerkfabriek Sint-Michiel Hekelgem – restauratie van de pastorie van Hekelgem – advies
PUNT 5 : concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen – dienstjaar 2006
PUNT 6 : wijze en voorwaarden verplaatsen terrein VC De Leeuwkens
PUNT 7 : aanduiding van de vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
PUNT 8 : Intergem – goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 22 maart 2007
PUNT 9 : Haviland – goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 29 maart 2007
PUNT 10 : Fingem – goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 22 maart 2007
PUNT 11 : Intergem – aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van 22 maart 2007
PUNT 12 : Intergem – voordracht van een kandidaat-bestuurder bij de raad van bestuur en tevens kandidaat-lid van het regionaal adviescomité
PUNT 13 : Haviland – aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van 29 maart 2007
PUNT 14 : Haviland – voordracht van een kandidaat-bestuurder bij de raad van bestuur
PUNT 15 : Fingem – aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2007
PUNT 16 : Fingem – voordracht van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur
PUNT 17 : Tmvw – aanduiding van vertegenwoordiger en een plaatsvervangende vertegenwoordiger
in de algemene en buitengewone vergadering
PUNT 18 : Tmvw – voordracht van een vertegenwoordiger in het gewestelijk directiecomité voor distributieaangelegenheden
PUNT 19 : Tmvw – voordracht van een vertegenwoordiger in het regionaal directiecomité voor zuiveringsaangelegenheden
PUNT 20 : Tmvw – voordracht van een kandidaat-bestuurder, vertegenwoordiger van de T-vennoten
in de raad van bestuur
PUNT 21 : Tmvw – voordracht van een kandidaat-vertegenwoordiger van de FT-vennoten
in het directiecomité voor financieringsaangelegenheden
PUNT 22 : Tmvw – voordracht van een kandidaat-vertegenwoordiger van de FD-vennoten
in het directiecomité voor financieringsaangelegenheden
PUNT 23 : Tmvw – voordracht van een kandidaat-vertegenwoordiger van de FZ-vennoten
in het directiecomité voor financieringsaangelegenheden
PUNT 24 : Havicrem – aanduiding vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van 27 maart 2007
PUNT 25 : Havicrem – voodracht kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur
PUNT 26 : Vvog– aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
PUNT 27 : Solva – aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in het
beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming
op het Werk
PUNT 28 : Waterschap Bellebeek – aanduiding vertegenwoordiger in de stuurgroep
PUNT 29 : toetreding tot de Interlokale Vereniging voor een streekgericht bibliotheekbeleid –
Regio Pajottenland
PUNT 30 : verwijdering foto’s Albert en Paola van Saksen Coburg Gotha (toegevoegd punt
door raadslid Tim t’Kint)
PUNT 31 : emailadressen @ affligem.be voor de gemeenteraadsleden (toegevoegd punt
door raadslid Tim t’Kint)
PUNT 32 : onkostenvergoeding internetgebruik gemeenteraadsleden (toegevoegd punt
door raadslid Tim t’Kint)
PUNT 33 : gebruik van enkel en alleen het nederlands door de gemeentelijke administratie en diensten
in de interne en externe communicatie (toegevoegd punt door raadslid Tim t’Kint)
PUNT 34 : motie voor behoud Nederlandstalig karakter van Affligem en Rand (toegevoegd punt door raadslid Tim t’Kint)
PUNT 35 : gemeentelijke vertoning van de film “An inconvenient Truth” (toegevoegd punt door
raadslid Tim t’Kint)
PUNT 36 : oprichting Kindergemeenteraad (KGR) te Affligem (toegevoegd punt door raadslid Chris Troch)
PUNT 37 : antwoorden op de mondelinge vragen in vorige zitting gesteld
 

05/03/2007 - Vakbonden in 't ongelijk gesteld !

In De Tijd van 3 maart stond een interessant artikel over een arrest van het Europees Mensenrechtenhof in Straatsburg. In Groot-Brittannië bepaalt de wet dat een vakbond geen leden mag uitsluiten vanwege lidmaatschap van een politieke partij; de spoorvakbond werd dan ook tweemaal veroordeeld door Britse rechters wegens uitsluiting van een lid van de rechtse partij BNP. De vakbond eiste voor het Hof van Straatsburg het recht op om te discrimineren, en het Hof vond dat gegrond. Op het eerste zicht lijkt dit arrest de stelling van Vlaams Belang tegen te spreken dat vakbonden niet zomaar leden mogen uitsluiten vanwege hun politieke mening.
Het Hof brengt echter een belangrijke kanttekening aan en zegt dat zijn oordeel heel anders zou zijn indien de vakbond overheidstaken zou uitvoeren. Dat is cruciaal voor de Belgische context, waar de vakbonden met de uitbetaling van werkloosheidssteun een overheidstaak uitvoeren, en daarvoor jaarlijks van de staat een "administratieve vergoeding" van liefst € 160 miljoen belastinggeld krijgen. Ook werkloze Vlaams Belang-leden worden door de vakbonden schaamteloos uitgesloten. Een werkloos Vlaams Belang-lid dat zijn uitsluiting aanvecht, zou dus wel eens meer kans op succes kunnen hebben, wegens de rol van de vakbond als uitbetalingsinstelling.
Dit arrest bevestigt dan ook impliciet dat de uitsluiting van Vlaams Belang-leden door de vakbonden een grove inbreuk is op de fundamentele rechten en vrijheden van de werknemer. Ik ben dan ook benieuwd hoe deze uitspraak zal wegen op de momenteel in het parlement ter bespreking voorliggende antidiscriminatiewet.
De link hieronder toont in alle geval al hoe deze uitsluitingen een Affligems vakbondslid troffen.
http://www.tim.vu/pers/24.jpg