vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

09/02/2007 - Urbanus : een man naar mijn hart

Deze week stond er voor het eerst sinds lang nog eens lezenswaardig stukje in de minst gelezen krant van Vlaanderen, het ‘onafhankelijk’ dagblad De Morgen. Eigenlijk is onderstaande tekst geen artikel maar een boze lezersbrief van Urbain Servranckx. Zo veel gezond verstand op zo’n beperkt stukje ‘De Morgen’, het moet een unicum zijn…

Beste Bart Eeckhout,
Naar aanleiding van je stukje 'De wereld is om zeep' (DM 3/2) wou ik toch graag even reageren op de slinkse trap tegen mijn ziel bij de passage 'zoals Urbanus al zong toen hij zijn hart en zijn portefeuille nog links droeg'.
Laat ons beginnen met mijn portefeuille: de kas van eindeloos veel verenigingen, jeugdclubs en fanfares zijn gortig gespijsd door mijn passages aldaar. Reken dan ook maar al de vele benefieten en goeie doelen waar ik mij voor heb uitgesloofd. Het stuk E40 van Aalst tot Wetteren is gelegd met mijn belastinggeld. Ik denk dat ik mijn bijdrage voor mijn medemens wel geleverd heb.
Al wat ik heb vergaard, daar heb ik zeer hard voor gewerkt. Ik smijt niets door ramen en deuren. Heb je mij al met een Ferrari zien rondrijden? Zie je mij soms lopen in een duur Armanipak? Ik ben niet in Taiwan gaan trouwen met een halve vlieger aan genodigden achter mijn gat.
Mocht ik grof geld willen verdienen, dan zou ik nu niet thuis stripverhaaltjes zitten verzinnen. Nee, dan zou ik ingaan op alle reclameaanbiedingen die mij worden gedaan. Hoeveel denk je dat ik laat liggen door niet overal op feestjes mijn bekende kop binnen te steken. Efkes twee grappen vertellen, ontvangen en wegwezen. Volgens mij zul je nog heeeeeel veel keren de opbrengst van je columns moeten wegschenken vooraleer je me op dat vlak hebt ingehaald.
Ik vermoed trouwens dat mijn bankrekening in vergelijking met die van wereldverbeteraars als Vande Lanotte, De Batselier of Steve Stevaert best meevalt. Zolang er één kaviaarsocialist tussen de linkse rangen zit, heeft daar niemand het recht om ook maar over iemands portefeuille te oordelen. Waarom zouden wij onze kinderen nog aanmoedigen om een diploma te halen of een goed vak te leren? Hoowee als ze er later goed hun boterham mee verdienen, want dan staat er meteen een leftgozer klaar om hen een schuldgevoel aan te smeren. Ik stel voor dat we allemaal gaan stempelen, dan hoeft niemand nog te kankeren over wat de andere verdient.
Om het nu over mijn hart te hebben, wel het klopt nog aardig op het ritme van de samba.
Vroeger leek ik links omdat ik spotte met het rechtse gezag. Wel, nu is dat gewoon omgedraaid. De rechtse linkadoors werden uit het paleis verdreven en vervangen door linkse kwispedoors. Ze hebben een andere hoed op, maar evenveel zakken in hun vest.
Ik word nu als rechts bestempeld omdat ik niet als een blinde vink meekweel in het allochtonendebat. Mensen die een straatje omlopen bij het zien van een groepje allochtonen, omdat ze al zeven keer zijn lastiggevallen, worden in dit land als racisten beschouwd. Zou die argwaan misschien het gevolg kunnen zijn van het feit dat 85 procent van onze gevangenissen bevolkt wordt door allochtonen?
De spanningen die er zijn, liggen volgens mij niet aan de onverdraagzaamheid van de Vlamingen maar aan de criminele feiten gepleegd door een 'kleine' groep allochtonen. Ook het niet aflatende misbruik van onze gastvrijheid valt de mensen zwaar.
Edoch, ik staar mij daar niet onnozel op. Ik vind deze toestand vooral zeer onrechtvaardig tegenover de overgrote meerderheid van vreemde mensen die hier hun best doen om te overleven en niemand een strobreed in de weg leggen. Zij worden hierdoor onterecht scheef bekeken en benadeeld. Ik sta er voor 200 procent achter dat die mensen geholpen en beschermd worden.
Dat intussen het al even onrechtvaardige vooroordeel dat elke Vlaams Belanger een slecht mens is, die het niet waard is om een hand naar uit te steken, welig blijft tieren, daar heeft men hier blijkbaar minder problemen mee. Niet dat iemand er zaken mee heeft, maar ik heb nooit op het VB gestemd, zo ver ben ik nog niet heen.
Ik heb op dit moment maar één idool en dat is Brahim. Wat die jongen voor het imago van de allochtone gemeenschap doet, is duizend keer efficiënter dan alle antiracistische stukjes in De Morgen. Mijn hart hangt nog steeds links, maar het bloedt hevig door friendly fire.
Vriendelijke groet,
Urbanus
© 2007 Uitgeverij De Morgen NV
 

08/02/2007 - Agenda gemeenteraad 13/02

De voorzitter verzoekt (eerste oproeping) de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis te vergaderen op :
dinsdag 13 februari 2007 om 20.00 uur.
AGENDA :
Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen
PUNT 2 : vaststelling van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
PUNT 3 : aanduiding van de fractieleiders
PUNT 4 : bekrachtiging van de besluiten van de burgemeester houdende vaststelling van tijdelijke maatregelen
PUNT 5 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Bellekouter - tonnenmaatbeperking
PUNT 6 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer – wijk Bocht - tonnenmaatbeperking
PUNT 7 : verlenen van een beperkt mandaat voor vervanging armaturen en palen door slijtage of herstelling schadegevallen met onbekende dader
PUNT 8 : gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 37 in de deelgemeente Hekelgem
PUNT 9 : goedkeuring gratis grondafstand en aanleg wegenis en uitrusting - verkavelingsaanvraag Stuikberg
PUNT 10 : vaststellen van het plannenregister
PUNT 11 : aanduiding van een effectief lid en een plaatsvervanger in de bestuurscommissie van de Academie voor Muziek, Woord en Dans "August De Boeck" Asse
PUNT 12 : ERSV Vlaams-Brabant vzw – aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 08 maart 2007
PUNT 13 : gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2007
PUNT 14 : gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing – dienstjaar 2007
PUNT 15 : oprichting commissie openbare werken
PUNT 16 : oprichting commissie financiën
PUNT 17 : bepalen van de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro)
PUNT 18 : eindafrekening collector Kleine Wijtsbeek – deel A – gemeentelijk aandeel
PUNT 19 : Toerisme Vlaams-Brabant vzw – aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering
PUNT 20 : Toerisme Pajottenland en Zennevallei vzw – aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de raad van bestuur
Besloten zitting
PUNT 21 : kennisgevingen in het kader van artikel 70 van het gemeentedecreet