vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

24/12/2006 - Geen trouw meer aan de koning !

Het zal sommigen worst wezen, maar voor de Vlaamsgezinden en de republikeinen onder ons, is het een resultaat van jaren werken : eindelijk is de formule van de eedaflegging voor een gemeenteraadslid veranderd. In tegenstelling tot de vorige legislaturen, zal ik deze keer geen trouw meer moeten zweren aan de koning. Die zin is geschrapt en de eed beperkt zich nu tot deze zin :
"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".
Deze aanpassing is het resultaat van jaren ijveren door Vlaamsgezinden en republikeinen en werd gerealiseerd nadat de bevoegdheid over deze materie werd geregionaliseerd. In Wallonië doen ze 't dus vanaf dit jaar anders dan bij ons én doen ze 't zelfs vroeger. Wallonië koos er immers voor de raadsleden vroeger in te zweren. Daar werd de eed immers al afgelegd voor 31 december.
 

24/12/2006 - Installatievergadering nieuwe gemeenteraad !

Op 2 januari, om 20u, zal uittreden voorzitter Leo Guns de nieuwe gemeenteraad voor het laatste voorzitten en zo de nieuwe (al dan niet her-) verkozen raadsleden "installeren". Op de agenda staan amper 8 punten, die ik hieronder weergeef.
punt 1 : mededelingen
punt 2 : onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging van de gemeenteraadsleden
punt 3 : vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden
punt 4 : verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
punt 5 : verkiezing en eedafleggin van de schepenen
punt 6 : vaststelling van de fracties
punt 7 : verkiezing van de leden van de ocmw-raad
punt 8 : verkiezing van de leden van de politieraad