vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

18/10/2006 - 1e samenkomst gemeenteraad na verkiezingen

Op 24 oktober, om 20u, vergadert de gemeenteraad nog eens. Dat zal de eerste keer zijn na de verkiezingen maar wél nog in de oude bezetting. De nieuw verkozen leden zetelen pas vanaf 1 januari en de niet meer herkozen leden zijn dus nog in volle actie te bewonderen.
Ik ga zeker, al was het maar om te zien wie durft opdagen. Met de vaudeville rond de coalitievorming zou 't me niet verbazen dat een aantal raadsleden "strategisch" ziek zouden zijn, of verhinderd op een andere wijze.
In ieder geval : dit is de officiële agenda die behandeld zal worden :

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt (eerste oproeping) de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis te vergaderen op dinsdag 24 oktober 2006 om 20.00 uur
DAGORDE :
Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen
PUNT 2 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeesterdd. 03 augustus 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheidvan wielerwedstrijd VWF op zondag 03 september 2006
PUNT 3 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeesterdd. 07 augustus 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheidvan de inrichting van een wielerwedstrijd voor dames jeugd op
zaterdag 16 september 2006
PUNT 4 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 07 augustus 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheidvan de inrichting van de wielerwedstrijd “17DE Affligem Classic” voor
nieuwelingen op zondag 08 oktober 2006
PUNT 5 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeesterdd. 10 augustus 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van een verhuis – Steenbergstraat 62
PUNT 6 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 11 augustus 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van feestelijkheden in de wijk “Steenberg”
PUNT 7 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 17 augustus 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van een verhuis – Kruisstraat 5
PUNT 8 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 17 augustus 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van een verhuis – Krommaartweg 32
PUNT 9 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 21 augustus 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van een verhuis – Bleregemstraat 42
PUNT 10 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 21 augustus 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van dakwerken aan woning Guchtweg 9 vervolg dagorde gemeenteraad dd. 24 oktober 2006
PUNT 11 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 21 augustus 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken aan woning Daalstraat 121
PUNT 12 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 29 augustus 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van parkeerplaatsen parking kerk – Essene – Hekelgem –
Teralfene - mammobiel 2006
PUNT 13 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 30 augustus 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van VLD-eetmaal op 09 en 10 september 2006 en de jaarmarkt
op 18 september 2006
PUNT 14 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 04 september 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van de doortocht van een wielerwedstrijd voor juniores op
zaterdag 07 oktober 2006
PUNT 15 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 07 september 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van go-karrenrace KAJ op zaterdag 23 september 2006
PUNT 16 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 08 september 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van de aanleg van oprit – Bremtstraat 6
PUNT 17 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 14 september 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van Open Stratendag in de Rozenlaan op zondag 17 september
2006
PUNT 18 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 14 september 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van dakwerken aan woning Guchtweg 9
PUNT 19 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 18 september 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van een verhuis – Bocht 22
PUNT 20 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 19 september 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van dakwerken Driesstraat 73
PUNT 21 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 21 september 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van de “Startdag” van KWB – zaterdag 23 september 2006
PUNT 22 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 26 september 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken Verbindingsstraat 7
PUNT 23 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 02 oktober 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van Sportlint 2006
PUNT 24 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 03 oktober 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van een verhuis – J.B. Callebautstraat 75
PUNT 25 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 03 oktober 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van de Halloweentocht op 20 oktober 2006
vervolg dagorde gemeenteraad dd. 24 oktober 2006
PUNT 26 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 04 oktober 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van verbouwingswerken Langestraat 279
PUNT 27 : begrotingswijziging nr. I van de kerkfabriek Sint-Michiel over het dienstjaar 2006
PUNT 28 : begroting van de kerkfabriek O.L.Vr.-Bezoeking Essene over het dienstjaar 2007
PUNT 29 : rekening van de kerkfabriek Sint-Jan Teralfene over het dienstjaar 2005
PUNT 30 : erkenning van de gemeentelijke raad voor cultuurbeleid – vervanging van een lid
PUNT 31 : samenwerkingsovereenkomst tussen Academie voor Muziek, Woord en Dans “August
De Boeck” Asse en filiaal Affligem – goedkeuring
PUNT 32 : statutaire buitengewone algemene vergadering van Haviland op 14 december 2006 –
goedkeuring agenda
PUNT 33 : wijze en voorwaarden aankoop van een zitmaaier
PUNT 34 : samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Haviland inzake selectieve ophaling
en verwerking van huishoudelijke afval – bijlage 3 – Fost Plus
PUNT 35 : goedkeuren veiligheids- en gezondheidsplan betreffende de rioleringswerken langs de
Driesstraat (deel) in de deelgemeente Teralfene
PUNT 36 : ondergronds brengen van de nutsleidingen elektriciteit inclusief openbare verlichting in de
Portugeesstraat
PUNT 37 : eindafrekening aanleg fietspaden Bellestraat in de deelgemeente Hekelgem
PUNT 38 : eindafrekening rioleringswerken in de Azalealaan en Krokussenlaan
PUNT 39 : uitbreiden van openbare verlichting nieuwe parking gemeentelijk centrum Bellekouter
PUNT 40 : voorlopige aanneming gedeeltelijke wijziging BPA “Essene-Centrum”
PUNT 41 : toekennen van een eindejaarstoelage aan het gemeentepersoneel – dienstjaar 2006
PUNT 42 : thuisopvang van zieke kinderen – tewerkstelling Sociale Maribel
Besloten zitting
PUNT 43 : statutaire buitengewone algemene vergadering van Haviland op 14 december 2006 –
aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
PUNT 44 : aanstelling en vergoeding lesgeefsters taalcursussen in het kader van de dienst
werklozenwerking en volwassenenvorming
 

14/10/2006 - Nieuwe meerderheid in Affligem !

Er is een nieuwe coalitie in Affligem. CD&V en N-VA hebben 5 pas gekozenen overtuigd om over te lopen en samen een meerderheid te vormen. Naast de 8 verkozenen van CD&V en N-VA zullen volgende overlopers de meerderheid vormen : Willy Teirlinck (VLD), Wiske Bosteels (VLD), Rik Verhavert (Visie, voorheen Spirit, voorheen onafhankelijk, voorheen VU), Stijn Stassijns (Visie, voorheen Spirit, voorheen onafhankelijk, voorheen VU) en Yvan t’ Kint (VLD, voorheen CVP).
Deze meerderheid zou Yvan 4 jaar burgemeester maken en dan zou Walter De Donder overnemen. De schepenen zouden zijn : Wiske Bosteels, Rik Verhavert, Willy Teirlinck, Paul Geeraerts en Walter De Donder (tot nu toe nog onbevestigd).
Deze coalitie breekt weliswaar met de burgemeester maar duidelijk niét met de manier waarop in Affligem aan politiek wordt gedaan. Liever probeerden CD&V en N-VA overlopers los te weken uit de lijst die ze als de aartsvijand beschreven in hun campagne dan dat ze samen zouden werken met een lijst die legitiem 4 verkozenen in de gemeenteraad had en algemeen als de grote overwinnaar van de verkiezingen werd gezien. Reden : niet ons programma, niet onze verkozenen maar wel onze naam. Een proper begin is anders !
Enfin, ’t wordt nog leuk in de gemeenteraad. Nog 6 jaar en we kunnen zien hoe ze dit weer aan de kiezer zullen proberen te verkopen …