vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

08/10/2006 - Incident bij verkiezingen.

Deze middag moest in een Affligems stembureau de voorzitter ene Dominique G., Vlaams parlementslid voor de VLD, ter orde roepen wegens beïnvloeding van stemgedrag tijdens het stemmen. Na wat over-en-weer gescheld, haalde het achtbare parlementslid bakzeil.
Later op de dag stoomde de papa van het achtbare Vlaams parlementslid (Leo Guns - momenteel nog burgemeester van Affligem) het stembureau binnen en probeerde het indicent te laten wegmoffelen, waarop de voorzitter dit weigerde en de burgemeester vroeg of hij het stembureau wilde verlaten. De burgemeester reageerde daar verbaal agressief op en noemde de voorzitter een "lomperik", waar hij nog aan toevoegde "je hebt vandaag al slaag gekregen van een vrouw, maar je zal er nog krijgen".
Het hele voorval werd geacteerd in het PV van het stembureau en zal allicht nog wel een staartje krijgen.
 

07/10/2006 - Lees en huiver mee ...

Vandaag breng ik u het verhaal van iemand die recent werd "aangepakt" door Guns. Ik ken tientallen van dit soort verhalen, maar die zijn zelden "hard te maken" gezien de slachtoffers de aandacht schuwen en/of nog bang zijn. Bij dit verhaal hoort een naam, wat maakt dat niemand nog kan twijfelen aan de authenticiteit. Het verhaal van Fernand :
"Toen Chris Troch in 2000 besliste om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen met een eenmanslijst zegde ik hem als goede vriend onmiddellijk mijn steun toe om hem te helpen bij zijn kiescampagne. Het resultaat is bekend: 457 stemmen werden uitgebracht op zijn lijst CTroch, jammer genoeg net onvoldoende om verkozen te zijn. Dit resultaat wekte bij sommigen wraakgevoelens op en het natrappen kon dus beginnen.
Ik ben als fiscaal deskundige tewerkgesteld bij FOD Financiën, BTW-controle Ternat, en een brief aan de Heer Minister van Financiën waarin sprake van bedreigingen, intimidaties en machtsmisbruik tegenover mensen van Affligem, hierbij misbruik makend van mijn functie, zou wel volstaan om mij te laten overplaatsen en mij in de toekomst koest te houden. Deze brief kwam er dan ook, ondertekend door Alex CORNAND, toen schepen te Affligem. Wie die brief opstelde mag u zelf raden. Cornand alvast niet, want hij verklaarde achteraf de inhoud ervan niet te kennen. (!)
Mijn antwoord en verantwoording had ik nog maar net opgesteld en er werd al een nieuw tuchtonderzoek opgestart, deze keer voor belangenvermenging. Dat is even slikken want indien bewezen kan dit een onmiddellijk ontslag als gevolg hebben.
Toen ik op 13/2/2001 vernam dat onze BURGEMEESTER LEO GUNS PERSOONLIJK deze zware beschuldiging tegenover mijn Directeur had geuit, heb ik onmiddellijk klacht ingediend onder PV_Nr 100187/01 van 13/2/2001, verklaring van benadeelde persoon BR52.71.100187/01 van 15 maart 2001. Merkwaardig genoeg is naar aanleiding van deze klacht nooit een onderzoek opgestart, meer nog, het proces-verbaal blijkt spoorloos verdwenen. Toeval? Of niet?
Gelukkig werk ik op een administratie waar objectieve feiten, vaststellingen en bewijzen de basis vormen van een onderzoek zodat bij het ontbreken daarvan de tuchtprocedure werd stopgezet.
Het recht op vrije meningsuiting is in België grondwettelijk bepaald, als onze burgervader daar anders over denkt zegt dat veel over hem. En dan denk ik ook aan de Affligemse ambtenaren die momenteel ook ernstige problemen hebben, hoe gaat hun dossier afgehandeld worden, wetende dat aanklager en rechter dezelfde persoon zijn.
In elk geval, kandidaat gemeenteraadsleden, sympathisanten en medewerkers: laat jullie niet afschrikken of intimideren en dien bij het minste vermoeden van bedreigingen of intimidatie klacht in bij de bevoegde diensten, samen zijn wij sterk !
Ferdinand DeBacker
Boonhof 19 te 1790 Affligem"