vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

05/10/2006 - De laatste loodjes ...

Over de verkiezingen van 8 oktober kan ik heel kort zijn : zondag is ’t erop of eronder voor Affligem.
Het Nieuwsblad onderzocht de afgelopen weken het beleid van alle Vlaamse gemeenten en duwde ons nog maar eens met de neus op de feiten : we zitten met een score van 56% in de staart van ‘t peloton. Een paar keer zelfs in het “tjoepke” van die staart, wanneer we nog amper 2 van de 307 gemeenten achter ons lieten.
Dat beschamende resultaat is volledig toe te schrijven aan het barslechte beleid van de burgemeester en zijn ploeg, die al 30 jaar onze gemeente gebruiken als een wingewest voor de eigen vrienden en familie.
Dat maakt dat deze verkiezingen neerkomen op een stem voor of tegen de burgemeester en zijn manier van werken.
Affligem hoort niet thuis bij de laatsten van het klassement en verdient beter. Maar dan hebben we wel een nieuwe bestuursploeg nodig. Een ploeg die met kennis van zaken voor Affligem wil werken, die zich voor het algemeen belang wil inzetten en niet alleen voor eigen profijt.
Voor zo’n nieuw bestuur wil ik graag mijn ervaring en creativiteit ter beschikking stellen.
Als u ook opnieuw in een dorp wil wonen met goede wegen, een degelijk seniorenbeleid, betaalbare woningen, aandacht voor milieu, jeugd, sport, cultuur en het Vlaamse karakter van Affligem, kortom : een Leefbaar Affligem, dan durf ik u vragen mij te steunen.
Denk erom, enkel uw sympathie volstaat niet.
Alleen met uw stem kan ik na 8 oktober het verschil maken in Affligem !
Mag ik op u rekenen ?
 

04/10/2006 - Lachen met de VLD

Deze week lachen we met de VLD en dat eenvoudigweg door hun verkiezingsbeloftes van 2000 te vergelijken met de resultaten na 6 jaar bestuur van VLD. Geniet mee !

CITAAT 1 “De VLD wenst zijn beleid voort te zetten zonder verhoging van de belastingen.”
RESULTAAT in 2006 : Al in 2001 werden de gemeentelijke belastingen verhoogd. Ze liggen nog altijd op dat verhoogde tarief.

CITAAT 2 “De veiligheid van de burger is een prioriteit. Daarom zijn we voorstander van een uitbreiding van het politiekorps, grote bereikbaarheid van de politie voor de burger, opvoering dag- en nachtpatrouilles.”
RESULTAAT IN 2006 : Er is geen permanente politiepost meer in Affligem, die is verschoven naar Liederkerke. De misdaadcijfers zijn de afgelopen 6 jaar gestegen (cijfers van www.tarl.be) ; ’s nachts zijn er in de hele politiezone (Affligem, Ternat, Liedekerke en Roosdaal samen) amper 3 politiepatrouilles op pad.

CITAAT 3 “Een degelijk onderwijs in eigen gemeente moet prioritair zijn met aandacht voor infrastructuur en onderwijs in de gemeentescholen.”
RESULTAAT IN 2006 : De gemeentescholen werden afgestoten.

CITAAT 4 “De VLD zal een nieuwe bibliotheek laten bouwen in de Kerkstraat en hoopt die tegen eind 2001 klaar te hebben.”
RESULTAAT IN 2006 : De bibliotheek staat nog altijd waar ze 6 jaar geleden stond, alleen nu nog wat krapper behuisd natuurlijk. Er zijn ook nog altijd geen concrete plannen voor een nieuwbouw.

CITAAT 5 “Het probleem van het ocmw rustoord moet een oplossing krijgen door herconditionering of nieuwbouw.”
RESULTAAT IN 2006 : Jaren werden verprutst met verschillende constructies die telkens weer vastliepen en een flinke achterstand qua timing opleverden. De OCMW-voorzitter had een beschamend gebrek aan dossierkennis en viel telkens door de mand bij interpellaties op de gemeenteraad. Het dossier van het rustoord staat nog even ver als 6 jaar geleden waardoor de bejaarden er nog altijd in slechte omstandigheden moeten wonen. De studie waar men nu mee uitpakt geeft zelf toe dat er ten vroegste in 2011 een eerste vleugel van een nieuw rustoord klaar kan zijn.

CITAAT 6 “VLD wil gratis cursussen internet organiseren voor iedereen die dat wil.”
RESULTAAT IN 2006 : Deze cursussen zijn nooit aangekondigd en dus nooit georganiseerd.

CITAAT 7 “De VLD wil dat de middenstand in alle gerustheid en faciliteiten zijn handel kan ontplooien, daartoe zullen maatregelen inzake verkeer, toegankelijkheid en veiligheid worden uitgebreid.”
RESULTAAT IN 2006 : Sinds 2000 zijn er drie supermarkten bijgekomen en daalde het aantal parkeerplaatsen in de winkelbuurt. Volgend jaar wordt de Brusselbaan opgebroken voor werken die niemand nodig acht.

CITAAT 8 “Verkeersveiligheid is een prioriteit. Een verkeersplan zal per deelgemeente opgesteld worden, dan zal de bewoners per straat raad gevraagd worden en zo zal het aangepast plan ingevoerd worden.”
RESULTAAT IN 2006 : Het verkeersplan heeft nog niemand gezien; er is ook niemand om advies gevraagd, al helemaal niet georganiseerd per straat.

CITAAT 9 “Voor de waterbeheersing in de Langestraat, Boekhoutstraat en de Mattein te Hekelgem zullen de nodige sommen worden uitgetrokken teneinde dit probleem uiterlijk midden 2001 afdoende opgelost te hebben.”
RESULTAAT IN 2006 : In dit dossier staan we helaas nog even ver als in 2000. Er is nog geen cent geïnvesteerd in de versleten rioleringen in Hekelgem. De inwoners van de vernoemde straten verwerkten sindsdien acht overstromingen met rioolwater (stront in huis en de tuin!).

CITAAT 10 “De aanduiding van een jeugdconsulent zal een belangrijke factor zijn in het jeugdbeleid.”
RESULTAAT 10 : De jeugddienst werd meermaals op de vingers getikt door de Vlaamse administratie; de jeugdverenigingen zijn helemaal niet tevreden met hoe het jeugdbeleid hier gevoerd wordt.

CITAAT 11 “De verdere uitbouw en culturele uitstraling van de gemeentelijke cultuurzaal zal een prioriteit voor de VLD zijn.”
RESULTAAT IN 2006 : Er werd letterlijk niets georganiseerd van cultuur door de gemeentelijke cultuurdienst in de cultuurzaal. Die werd vooral gebruikt als zaal voor eetmalen van bijvoorbeeld de VLD.

CITAAT 12 “De VLD wil een ideeënbus invoeren om een open beleid te garanderen.”
RESULTAAT IN 2006 : De ideeënbus is er nooit gekomen …