vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

21/05/2006 - Geld teveel? Koop een vuilniswagen!

PMD, glas, papier & GFT wordt door Fostplus opgehaald maar het restafval haalt Affligem zélf op, met eigen personeel en vuilniswagen. Nu is er een vuilniswagen aan vervanging toe en opnieuw laait de discussie op over het al dan niet uitbesteden van de vuilnisophaling. De meerderheid heeft ook nu weer besloten om (o verrassing) alles te laten zoals het is. Dat betekent heel concreet dat we €200.000 zullen betalen voor een nieuwe vuilniswagen. Na wat aandringen geeft men wel toe dat de werklieden die nu die wagen bedienen ook allemaal stilaan aan pensioen beginnen te denken en dat we dan allicht toch alles zullen uitbesteden. Maar intussen moet er dus een nieuwe vuilkar komen. Dat men de politiek benoemde werklieden niet voor het hoofd wil stoten in een verkiezingsjaar kan ik nog begrijpen maar dat dat €200.000 moet kosten, dat wil er bij mij niet in. Hoewel men verklaarde alle mogelijke andere opties overwogen te hebben, had men over het hoofd gezien dat je een vuilniswagen ook zou kunnen leasen. Op korte termijn misschien iets duurder, maar je kan er dan ook jaarlijks mee stoppen én je hebt geen dure onderhoudskosten. Als we over een paar jaar toch gaan uitbesteden is het dus veel voordeliger om nu gewoon nog te leasen : goedkoper en goed voor 't personeel. Men zou er nog eens over denken. Wedden dat mijn idee het toch niet haalt?
 

21/04/2006 - Een slecht budget waarvoor u opdraait.

Bij de opmaak van de begroting is er ook in 2005 flink verkeerd ingeschat hoeveel er uitgegeven zal worden. Een aantal leveranciers van Affligem zal ietwat sjieker op vakantie kunnen dit jaar, allemaal dankzij ons belastingsgeld. Een paar voorbeelden: erelonen voor studies door derden: €26.000 (ipv €7000 voorzien); erelonen advocaten: €12.500 (ipv €3.500); procedure en vervolgingskosten (ook voor advocaten dus): €6.000 (ipv €3.000); garagekosten wagenpark: €45.000 (ipv €30.000); aankoop meubilair: €10.000 (oorspronkelijk zelfs niet voorzien); poorten grote hall: €65.000 (ipv €50.000). De strafste stoot zijn echter de exuberante telefoonkosten: € 31.000 (ipv € 25.000). Enig idee hoelang je moet bellen om er €31.000 door te jagen? Ik wel: ongeveer 596.000 minuten. Omgerekend leert dit me dat het gemeentebestuur dagelijks 41 uur opbelt. Voorwaar een prestatie voor een personeelsformatie waarvan de helft niet eens over een telefoon beschikt en de anderen er hooguit 7u30 per dag zijn. Astemblieft!