vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht]

10/02/2006 - Repetitielokalen voor muziekverenigingen

Het is een goede zaak dat het verenigingsleven in Affligem goed draait. Lid zijn van een locale club zorgt voor een sociaal weefsel dat steden ons benijden. En een mens komt er nog eens mee buiten ipv naar programma's à la SAM te moeten kijken. Maar terzake: de meest bloeiende en stabiele verenigingen uit ons dorp zijn de muziekverenigingen. Fanfare, harmonie, blaaskapel, vèrkens of smeerders, allemaal hebben ze een rijk verleden en een goed lopende werking. Wat ze ook gemeen hebben is het probleem van repetitielokalen. Immers, waar zet je 50 mensen die samen een vooisken willen spelen? Een oefenlokaal op de site van de Bellekouter is natuurlijk ideaal maar helaas – pindakaas: dat is onmogelijk dixit de burgemeester. Blijven oefenen waar dat nu gebeurt, in de raadszaal van het gemeentehuis is ook niet langer wenselijk, dus moet er een oplossing komen. Maar welke? Deus Ex Machina van de burgemeester: een lokaal achter de pastorij van Teralfene. Enige voorwaarde die nog moet voldaan zijn is dat de pastoor akkoord moet gaan. Oh ja... en dat de muziekvereniging zélf instaat voor de financiering van het gebouw. Zo kan ik het ook...
 

09/01/2006 - Leo Guns Weg!

In Hekelgem komt een nieuwe straat, tussen de Guchtweg en de Kruisstraat. Ze ligt er eigenlijk zelfs al, zodat het kiezen van een naam zich opdrong. Nu is men daar in Affligem niet sterk in en ook deze keer is het weer grondig verkeerd gelopen. Zoals altijd vroeg men ook nu voorstellen. Er kwamen er 2: de Gehuchtveldstraat (of het Gehuchtveld), verwijzend naar de Guchtstraat waarvan het een aftakking is én Maansveld of Maansstraat, een verwijzing naar de familie die de grond generaties lang heeft bewoond en/of bewerkt. Het moge niet verbazen na de klucht rond de nieuwe wijk Penis te Essene, dat de meerderheid het ook hier weer eens om zeep geholpen heeft en koos voor de eigen inspiratie. Waarschijnlijk hadden ze toen teveel mosselen gegeten want origineel is het niet geworden. De straat zal Guchtveld heten. Enige verwarring met de Guchtweg is volgens officiële bron volledig uitgesloten. Mijn voorstel, om de nieuwe straat de Leo Gunsweg te noemen, maakte geen schijn van kans.