vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

29/04/2011 - publiek geheim: de oude tunnel onder de E40

Vorig jaar werd één van de bruggen over de E40 geraakt bij een ongeval en vervolgens afgebroken. De nieuwe brug zal echter naar alle waarschijnlijkheid pas volgend jaar ergens vervangen worden. Tot dan moet iedereen dagelijks een paar kilometer extra omrijden. Vooral voor een fietser of een voetganger scheelt dat natuurlijk.

Daarom ben ik op zoek gegaan naar een alternatief en ik dénk er eentje gevonden te hebben: een oude, vergeten tunnel onder de E40. Nu ja, vergeten … een aantal oudere en/of avontuurlijke dorpsgenoten heeft natuurlijk al van de tunnel gehoord of heeft hem ooit nog gebruikt, maar toch. Een Affligems "publiek geheim", zeg maar.

Dankzij een bevriend Essenaar kwam ik op het spoor van deze tunnel, die lang geleden aangelegd werd om de landbouwers, die door de aanleg van de E40 van een deel van hun landerijen afgesneden waren, de kans te geven bv hun vee op een veilige manier naar de andere kant van de snelweg te brengen. Van wanneer de tunnel precies is, heb ik niet kunnen achterhalen. Een veilige gok is echter 1958 - dan werd de E40 geopend; dan was hij allicht al in een kortere versie klaar. Met de verbreding van de E40 in 1970 moet de tunnel mee verbreed zijn want hij komt nog altijd uit net naast de snelwegbermen.

Met de loop der jaren is de tunnel echter in onbruik geraakt. Allicht omdat er nu eenmaal nog nauwelijks landbouwers zijn, laat staan veeteelt op weides. De tunnel raakte vergeten, de baantjes erheen werden afgesloten met afsluitingen en planten onttrokken de tunnelingang aan 't zicht. Op vandaag moet je drommels goed weten waar de tunnel is om hem te vinden. Ook de beek, die onder de betonnen vloerplaten van de tunnel liep, is door verwaarlozing boven de vloerplaten gaan lopen. Er staat, met andere woorden, water in de tunnel. Niet veel, maar toch. Om je een idee te geven: het water staat net hoog genoeg om in mijn rubberlaarzen te lopen als ik in de tunnel ga staan …

Het is die tunnel, die in feite dicht bij de site van de afgebroken brug ligt, die perfect geherwaardeerd zou kunnen worden tot alternatief voor fietsers en voetgangers die de afgebroken brug moeten missen. En die herwaardering kan snel, godkoop en met respect voor het milieu tot stand gebracht worden. De constructie is zeer zeker nog sterk genoeg en al wat moet gebeuren is hooguit 2-300 meter pad aanleggen met bv gemaken baksteen of zo en je kan de tunnel te voet of per fiets bereiken. Enkel de buizen van de beek die onder in de tunnel loopt dient dan geruimd te worden en de tunnel is klaar. Het natuurlijk licht volstaat om de tunnel te gebruiken, dus aan dure electrische werken is er ook al geen nood.

Daarmee geef je nu alvast aan fietsers en voetgangers de kans ipv een paar kilometer te moeten omrijden, hooguit 500 meter te moeten omrijden. Maar ook nadat de brug terug hersteld zal zijn, is de herwaardering waardevol. De tunnel ontsluit immers een natuurgebied dat beheerd wordt door natuurpunt en dat via de tunnel aansluiting kan vinden bij het centrum van Essene. Een ideaal wandel- of fiestpad dus.
De tunnel zou zelfs mee opgenomen kunnen worden in het bekende Affligemse parcours voor moutainbikers. Dat liep over de afgebroken brug maar kan bij het herstel van die brug gewoon door de tunnel blijven lopen - noem het gerust een extra attractie.

Kortom: niets dan voordelen voor de heringebruikname van deze oude tunnel.

Ik leg het voorstel daarom eerst voor aan onze milieuraad en vervolgens hoop ik het door de gemeenteraad te krijgen. Wordt ongetwijfeld vervolgd!
http://www.radio2.be/regio/vlaams-brabant/geheime-tunnel-in-affligem-0
 

26/04/2011 - jij lezen dit brief - nodigen ons jij uit om feest te doen!

Charles Picqué, minister president van Brussel en burgemeester van Sint-Gillis, stuurde recent een briefje naar de Nederlandstalige kinderen van zijn gemeente.

Altijd weer ontroerend hoe de grote promotoren van België en tweetaligheid hun idealen in de praktijk brengen.

Krijgt da thuis ...

"Sint Gillis, 15 february 2010

Jij woont Saint Gilles en jij heeft tussen 3 en 10 jaar. Nodigen ons je uit op de heruitgave van Het Feest van de Kinderen dat op zaterdag 27 maart 2010 op het thema van de dieren zal plaatsvinden.

Bij deze gelegenheid zal het Stadhuis van gangmakers en acteurs binnengedrongen zijn om je erg de diensten te laten ontdekken die aan de burgers worden aangeboden door het feest te doen.

Verschillende verrassingen wachten je : verschillende werkplaatsen, van de spelen en een voorstelling definitief alles in kleuren ... de Plaats van Meenen zal zelfs de dieren van de boerderij ontvangen.

Wachten ons je vanaf 13.30 en tot 17030 voor de inschrijvingen op zaterdag 27 maart op het stadhuis (Plaats van Meenen 39 - Saint Gilles)

Om niet de rij aan de toegang te doen kan jij de inschrijvingsfiche vullen die aan de rug van deze uitnodiging en het aanbrengen op 27 maart aan de ontvangst van het stadhuis is. Hij eveneens wordt je aanbevolen om te komen gepaard gegaan (e) met een verantwoordelijke volwassene.

Hopend je te ontmoeten er, verzoek ik je om in de uitdrukking van mijn zeer bijzondere hoogachting te geloven.

De Burgemeester

Charles Picqué"