vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

04/12/2010 - De Man en de Beek - of hoe het gemeentebestuur nu al 3 jaar nadenkt over een vraag

Laat ik het kloeke luik van het Affligemse klachtenloket nog maar eens kordaat opentrekken en een nieuwe grief in de gleuf der gramschap schuiven met dit straffe verhaal.

Nu stilaan 3 jaar geleden, ergens begin 2008, vroeg een dorpsgenoot uit Essene schriftelijk advies aan het gemeentebestuur. Hij had vastgesteld dat de beek, die in zijn buurt ligt en ook zijn tuin begrenst, al zodanig lang niet meer was geruimd, dat ze op sommige plaatsen meer op een moeras begon te lijken. En dat is vervelend, want nogal wat huizen lozen er hun toilet- en afvalwater in. Van zo’n water wil je dus liefst dat het snel wegstroomt. Niet dat het enige uren in je achtertuin op temperatuur komt.

Na wat aandringen, kwam er na 3 (drie!) maanden een antwoord. Iemand van de technische dienst was gaan kijken naar de beek en gaf toe dat het inderdaad niet fraai was. Op sommige plaatsen, stelde de man "is er geen sprake meer van een beek". Een rapport werd opgemaakt en voorzien van foto's overgemaakt aan het schepencollege.

In juni 2008 kwam er opnieuw bericht van de technische dienst en werd het geweer enigszins van schouder gewisseld. Men gaf aan dat de beek geen officiële beek is en dus diende geruimd te worden door de aangelanden. Men gaf ook aan dat het overwelven van de beek (ambtenarees voor "buizen steken") verboden is omdat de beek een groot bufferend vermogen heeft in geval van regen en ook dient voor de afwatering van de aangrenzende percelen. Zoals, bijvoorbeeld dus, de tuin van de steller van de oorspronkelijke vraag. Die steller die, voor alle duidelijkheid, die vraag precies stelde omdat door de slechte staat van de beek (of wat daar nog van overblijft) net dat afwateren en bufferen in gevaar komt. Ook het lozen van rioleringswater in deze beek is, nog steeds volgens de technische dienst, verboden.
De mail van juni 2008 gaf tenslotte nog een keer aan dat het schepencollege om een beslissing gevraagd zal worden.

Deze mail is echter zeer vreemd: ten eerste omdat deze zogenaamd niet officiële beek in het verleden wél al door het gemeentepersoneel werd geruimd. Meer nog: een deel van de beek werd door de gemeente op verzoek van een aantal aangelanden gewoon "overwelfd". En om de reeks contradicties in de communicatie van de gemeente volledig te maken: er zijn ook nog altijd huizen die hun afval- en/of rioleringswater in deze verwaarloosde beek lozen.

En alvorens iemand de tand des tijds als vergoelijkend argument wil bovenhalen: alle bij dit dossier betrokken personen waren ten tijde van de overwelving en ruiming ook al actief binnen de technische dienst.

Maar het verhaal gaat verder. Deze keer moeide de politiek zich en stelde de schepen van openbare werken eind juni 2008 dat hij voorstander was van een definitieve oplossing waarbij alle aangelanden van de beek zouden uitgenodigd worden op een vergadering en waarbij ook iedereen zou aangesloten worden op de riolering. Alles zou opgelost moeten geweest zijn binnen een jaar. Zelf vertrouw ik dit soort beloftes niet verder dan de vorige paus kon pissen, maar de vraagsteller was gerustgesteld.

En dan bleef het stil. Het bleef zelfs heel làng stil. Zo lang zelfs dat er in dat ene jaar waarin alles opgelost moest zijn, helemaal niets gebeurde.

Tot onze hardnekkige vraagsteller, gezegend zij zijn engelengeduld, besloot om nog maar eens te horen wat men nu zinnens was. In september 2010 vroeg hij aan de bevoegde schepen een stand van zaken.

Afgaande op de leesbevestigingen werd deze mail door zowat alle leden van het schepencollege effectief gelezen. Sindsdien is het nog altijd stil en wenkt de kaap van "3 jaar niets doen". De beek ziet er nog altijd vrijwel volledig dichtgeslibt uit en de afgelopen wateroverlast heeft er ook geen goed aan gedaan.

Ik weet het, lachen met de daadkracht van ons schepencollege is gemakkelijk. Het zal u daarom misschien verbazen, maar het ridiculiseren van het schepencollege is niet de betrachting van dit artikel. Enfin, toch niet de 1e betrachting.

Wat ik wel hoop te bereiken is dat iemand van de betrokkenen nu eens iets doét.
 

01/12/2010 - De man die Portugal wilde kopen - Alves Reis

Nu Portugal in 't visier lijkt te komen van de financiële speculanten, leek het me een geschikt moment om het verhaal van de grootste zwendel ooit, het kopen van een land, nog eens boven te halen. Maak kennis met de Portugese zwendelaar Alves Reis.

Valsemunterij op grote schaal is normaal gesproken voorbehouden aan staten. Door een vijandelijk land te overspoelen met eigen bankbiljetten wordt de
vijandelijke economie totaal ontwricht. In 1928 bracht Stalin valse Duitse marken en dollarbiljetten op de markt via een in Russische handen geraakte bank in Berlijn. Ook Hitler zag veel in dit strijdmiddel: aan zijn monetaire genie hij gaf tijdens de oorlog opdracht aan Friedrich Krüger om met “Operatie Bernhard” zo’n 150 miljoen valse Britse ponden en een even illuster bedrag aan US-dollars in de markt te pompen. Ook in de hedendaagse
internationale verhoudingen is het spookbeeld van deze vorm van pecuniaire guerrilla niet verdwenen: een paar jaar geleden luidde Vladimir Zjirinovski nog de alarmklok over een Amerikaans komplot ter liquidatie van de roebel door middel van stelselmatige toevoer van artificiële exemplaren door de
CIA.
Het meest ambitieuze en voor zover bekend ook meest geslaagde staaltje werd echter geleverd door een kleine particulier uit Lissabon. Bijgestaan door een aantal vertrouwelingen organiseerde Alves Reis, zoon van een boekhouder annex begrafenisondernemer, midden jaren twintig van de vorige eeuw een surrealistische staatsgreep op de nog jonge Portugese republiek en haar koloniën. Dit is het verbazende verhaal van Alves Reis.

Alves Reis was een vervalser pur sang. Zijn kracht zat hem niet zozeer in zijn technische kunnen, maar in het talent waarmee hij zijn creaties voor echt wist te verslijten. Dit talent openbaarde zich meteen bij zijn eerste grote vervalsing in 1916. Portugal besloot in dat jaar om mee te vechten aan de kant van de geallieerden en dat zowel in Afrika als in de loopgrachten van Europa. Alves Reis, toen 20 jaar oud, dreigde dus als
soldaat opgeroepen te worden. Om dit te voorkomen huwde hij hals over kop met zijn lief en solliciteerde hij naar een overheidsbetrekking in de toenmalige Portugese kolonie Angola. Ter ondersteuning van zijn sollicitatie voegde hij een diploma van de Polytechnic School ofEngineering in Oxford bij, met graden in onder meer geologie, natuurkunde, metallurgie, wiskunde, paleologie, elektrische werktuigkunde, chemie en
toegepaste mechanica. Het getuigschrift was met de typemachine en de lijmkwast in elkaar gezet en de Polytechnic School bestond zelfs niet, maar werd niettemin goedgekeurd door een bevriende notaris, die het royaal van stempels had voorzien.
In november 1916 vertrok Alves Reis met vrouw naar Angola, om ambtenaar publieke werken te worden in Luanda. Hij had een zeer bescheiden klerkenbaantje, maar als enige met een Oxford-graad in heel Angola rees zijn ster er snel. Toen bekend werd dat hij zich onder meer had gespecialiseerd in het technisch ingenieurschap kreeg hij een bijbaan ter reparatie van de locomotieven van de Angolese Spoorwegen. Die stonden te
verroesten omdat niemand wist hoe ze werkten. Niet gehinderd door welke technische vooropleiding dan ook stortte Alves Reis zich op zijn nieuwe taak ... en hij maakte er nog wat van ook. Het leverde hem een promotie tot hoofdingenieur van de Angolese spoorwegen op. Als zakenman verdiende hij een aardig centje bij door oude tractoren op te kopen, te laten opknappen
en weer als nieuw van de hand te doen. Ook een louche handeltje in jute zakken (die eigenlijk van verzwaard papier waren) bleek lucratief. Al in 1918 kon hij in zijn geboortestad een huis met twaalf kamers kopen. In Angola werd hij zakelijk leider van de nationale spoorwegmaatschappij, de Ambacca. Het was een volkomen failliete boedel, ware het niet dat de bedrijfskas net was gespekt met een subsidie van 100.000 dollar uit het
moederland ter bestrijding van opgelopen tekorten. Met een deel van die bedrijfsbuffer besloot Alves Reis een gokje op de aandelenmarkt te wagen. Hij verwierf een meerderheidsbelang in de Zuid-Angolese Mijnbouw Maatschappij en kocht zich in bij diverse andere ondernemingen. De mijnbouw in Angola bevond zich toentertijd in een zo mogelijk nog deplorabelere staat dan de spoorwegen, maar zijn positie als grootaandeelhouder bracht Alves Reis in contact met tal van interessante zakenpartners.

In 1924 ontmoette hij José Bandeira, vertegenwoordiger van
een Nederlandse investeerdersgroep die wel wat zag in toekomstige exploitatie van de Angolese olievelden. Bandeira was de broer van de Portugese ambassadeur in Den Haag en had goede connecties met de Nederlandse high society. Hij organiseerde geregeld feestjes voor prins Hendrik, de man van toenmalig koningin Wilhelmina; vader van konigin
Juliana en grootvader van Beatrix, de huidige vorstin van Nederland. Bandeira was ook de amant van de Nederlandse actrice Fie Carelsen. Het was Bandeira die Alves Reis in Den Haag in contact bracht met twee dubieuze zakenlieden die een cruciale rol zouden spelen in de meest fantastische vervalsing ooit. Hun namen waren Adolf Hennies en Karel Marang en ze waren
beiden even bedreven in de kunst van het vervalsen als Alves Reis zelf. Hennies was houder van een Zwitsers paspoort dat zei dat zijn vader een Zwitser was en zijn moeder Braziliaans. Eigenlijk heette hij Johann Döring en was hij geboren in Friedrichsbrück bij Kassel. In 1909 had hij daar zijn
vrouw en kinderen verlaten en werd hij vertegenwoordiger voor Singer naaimachines in Brazilië, levend op een vals paspoort. Tijdens WO1 opereerde Hennies als spion voor het Duitse leger in Den Haag. Zijn geliefde was Annaliese Angold, de eerste vrouwelijke spion in het leger van de Kaiser. De Nederlander Karel Marang leefde ook zo'n schemerbestaan. Ook hij had
tijdens de oorlog goed verdiend aan de Duitsers, onder meer profiterend van valse diplomatieke paspoorten voor Liberia en Perzië. Eveneens had hij een adelijke titel weten te kopen, zodat hij voluit Karel Marang van IJsselvere heette, een naam die vele deuren voor hem opende. Zo was Marang door prins
Hendrik benoemd tot erelid van het Rode Kruis en droeg hij een hoge onderscheiding van de Portugese regering. Alves Reis omschreef hem als "een typische Nederlandse handelaar, eerder slim dan intelligent, maar zeer bedreven in zakendeals".

Kort na zijn ontmoeting met Hennies en Marang werd Alves Reis gearresteerd vanwege onrechtmatig gebruik van bedrijfsreserve van Ambacca en het uitschrijven van ongedekte cheques. Hij bracht bijna acht weken door in een cel in Oporto. Daar werd zijn meesterplan geboren. Alves Reis was geobsedeerd geraakt door de machtspositie van de semi-private Bank van Portugal, die van de overheid het monopolie had gekregen op het uitgeven
van nieuw geld. Vanuit zijn gevangenis bestelde Alves Reis bij vrienden alle mogelijke verslagen van en over de Portugese bank, zoekend naar een manier om de instelling te misbruiken.
Portugal had, net zoals vele andere landen, al lang de gouden standaard opgegeven voor zijn toenmalige munt, de escudo. Bij iedere economische crisis werd er domweg meer geld bijgedrukt, zoals dat bijvoorbeeld ook in Weimar-Duitsland gebruikelijk was. Tussen 1918 en 1923 vond er daardoor zo maar eventjes een verzesvoudiging plaats van de hoeveelheid in circulatie
gebrachte escudo's. De grote attractie van de Portugese Bank was in de ogen van Alves Reis dat de bank oude biljetten niet vernietigde, maar simpelweg waste, streek en weer in circulatie bracht. Tevens ontbrak een deugdelijk controlesysteem op dubbele nummers. Dit prikkelde Alves Reis' fantasie. Hij
rekende uit dat hij makkelijk driehonderd miljoen aan valse escudo's in omloop zou kunnen brengen zonder dat het iemand zou opvallen. De vraag was alleen: wie kon die biljetten drukken?

Voor dat doel benaderde Alves Reis na zijn vrijlating wederom Hennies, Bandeiras en Marang. Via gekochte krantenartikelen (toen geen ongebruikelijke praktijk in Portugal) had Alves Reis inmiddels een rehabilitatieprogramma voor zichzelf opgezet, waarin hij als het slachtoffer van een komplot werd afgeschilderd. Hennies en Marang vielen daar blijkbaar ook voor. Zij toonden zich zeer geïnteresseerd toen Alves Reis hen vertelde dat hij door de Bank van Portugal was belast met een
geheim project ter redding van de Angolese economie. In ruil voor een lening van een miljoen Britse ponden aan diverse Angolese maatschappijen mochten investeerders namens de bank in het geheim voor een even hoog bedrag aan escudo's laten drukken en in Angola investeren. Portugal en Angola gebruikten weliswaar dezelfde escudo-biljetten, maar de biljetten
voor Afrikaans gebruik kregen een stempel met 'Angola' erop. Angolese escudo's waren in Portugal geen wettig betaalmiddel.
Hennies en Marang waren enthousiast. Wellicht werden zij financieel gesteund door de Duitse regering. Duitsland was sinds Versailles beroofd van zijn Afrikaanse koloniën en zocht verwoed naar nieuwe kansen op uitbreiding van de Heimat. Overname van de failliete doch in potentie lucratieve Portugese boedel in Afrika zou daarvoor ideaal zijn.
Het was Marang die de drukorder uiteindelijk regelde. Gewapend met een vals contract van de hand van Alves Reis klopte hij eerst aan bij Enschede en Zonen in Haarlem, de oudste gelddrukker van de wereld. Daar verwees men Marang door naar de Londense gelddrukker Waterlow & Sons. Die had uiteindelijk al eerder Portugees geld gedrukt. De directeur van het bedrijf, sir William Waterlow, was vertrouwd met geheime drukorders van
regeringen. Waterlow voerde op dat moment een felle concurrentieslag met branchegenoten, en was zo blij met deze nieuwe opdracht dat niet eens de moeite werd genomen om de contracten van Alves Reis aan een nader onderzoek te onderwerpen. Het mooiste van alles was dat Waterlow nog drukplaten had liggen van diverse escudo-biljetten, iets wat Alves Reis en Marang niet wisten. In feite werd er dus echt geld gefabriceerd.

Het rookgordijn dat Alves Reis en Marang wisten op te trekken, was zo verblindend dat Sir William zelfs de goede raad van zijn vertegenwoordiger in Lissabon in de wind sloeg. Die waarschuwde zijn hoofdkantoor dat er iets mis moest zijn met de deal. Het was immers niet de Bank van Portugal, maar de Banco Ultramarino die zich normaal gesproken ontfermde over de produktie
van nieuw geld voor de overzeese Portugese gebiedsdelen. Waterlow reageerde geprikkeld op die waarschuwing: 'Uw telegram toont aan dat u uw positie niet waardeert', telegrafeerde hij naar de man. Een brief van Waterlow aan
president Camacho Rodrigues van de Bank van Portugal waarin hij de afspraken met Marang bevestigde, kwam wonderwel nooit aan.

In grote leren tassen kreeg Marang in 1925 de eerste miljoenen versgedrukte escudo's mee - zonder het ongewenste stempel 'Angola'. De bende had Waterlow op het laatste moment laten weten dat dit toch niet nodig was. Aanvankelijk bracht Marang de koffers met miljoenen escudo's zelf naar Portugal, gebruik makend van zijn valse diplomatieke paspoorten, die hem
vrije doorgang bezorgden. Later werd dit koerierswerk overgelaten aan de Venezolaanse gezant in Lissabon.

In recordtempo wisselden assistenten van Alves Reis in Portugal de verse bankbiljetten van vijfhonderd escudo om in buitenlandse valuta en investeerden ze het geld in onroerend goed en bedrijven. Ook richtten zij een nieuwe bank op: de Bank van Angola & Metropole. De licentie om die bank op te richten verkregen ze met de nodige documenten, alweer door Alves Reis
vervalst. Reis werd met zijn eigen gedrukte geld steenrijk en liet het geld bollen. Hij kocht een paar gebouwen in Lissabon, 3 boerderijen, een taxibedrijf en talloze juwelen voor zijn vrouw en voor de Nederlandse minnares van José Bandeira, actrice Fie Carelsen. Op bijeenkomst in Parijs, bijgewoond door Fie Carelsen, onthulde Alves Reis zijn handlangers het doel van die bank: het verwerven van een meerderheidsaandeel in de Bank van
Portugal. Als ze de centrale bank eenmaal onder controle hadden, zou niemand meer achter de fraude kunnen komen.
De geheime financiële injecties deden de Portugese economie zonder meer goed. Doordat er meer geld circuleerde, waren leningen makkelijker te krijgen,kwamen er meer banen, werd er meer gebouwd en schoot de verkoop in de winkels omhoog. In feite had het land het nog nooit zo goed gehad. Ondertussen ging de Bank van Angola & Metropole onverdroten voort met de
aankoop van aandelen in de Bank van Portugal. Het krankzinnige schema van Alves Reis leek te werken.

Een kink in de kabel was dat de acquisitie-ijver de attentie trok van andere banken. Die lanceerden een keiharde aanval in de bevriende pers tegen de nieuwe concurrent. De krant O Seculo opende de aanval met een serie verhalen waarin de bank van Alves Reis werd afgeschilderd als een creatie van duistere investeerders uit Nederland en Duitsland, die uit
zouden zijn op de overname van de Portugese bezittingen in Afrika. Tegelijkertijd kregen José Bandeira en zijn broer Antonio, de Portugees ambassadeur in Den Haag, via diplomatieke kanalen te horen dat Gustav Hennies een geheim agent van de Duitsers was. Paniek brak uit. Haastig werden alle vervalste contracten in de kluis van Fie Carelsen ondergebracht. Pal daarop vielen beambten van de Bank van Portugal en de politie de Bank van Angola & Metropole binnen. Meesterbedrieger Alves Reis, gearresteerd bij terugkomst uit Angola, wist de rechter aan wie hij werd voorgeleid zo te bepraten dat deze op zijn hand
kwam. Zo beval de rechter de onmiddellijke aanhouding van president Innocencio Camacho Rodrigues van de Bank van Portugal en diens vice-president Mota Gomes. Die twee wisten niet wat hen overkwam. "Wij staan oog in oog met een groots opgezet plan van sociale subversie met veel vertakkingen, met als doel, communistisch geïnspireerd, de Bank van Portugal te vernietigen", verklaarde het duo. In Den Haag werd Karel Marang
gearresteerd.

Naar schatting van deskundigen hadden Alves Reis en de zijnen zo'n 105 miljoen escudo's (toen ongeveer één miljoen Britse ponden waard, een gigantisch bedrag in die tijd) wederrechtelijk in de Portugese economie gepompt. Dit bericht leidde tot felle reacties. In mei 1926 lanceerde generaal Gomes da Costa in Braga een militaire machtsovername. Een regering met dictatoriale volmachten trad aan, met de econoom Antonio de Oliveira Salazar uit Coimbra als minister van Financiën, later als premier en fascistisch dictator. Salazar maakte het terugdringen van de inflatie tegen welke sociale prijs dan ook tot zijn eerste prioriteit.

Vele Portugezen waren liever voortgegaan in de keynesiaanse lijn van Alves Reis. Een bekend mopje uit de Salazar-tijd wilde dat de dictator aan een vriend vroeg wat hij toch moest doen om de economie uit het slop te halen. Geen probleem, zei de vriend: 'We lossen het op voor tien escudo. Dat kost een ritje met de taxi om Alves Reis uit zijn cel te halen en jou in zijn plaats zetten.'

Ook in Nederland werd de zaak nauwlettend gevolgd. Fie Carelsen verscheen dramatisch in het zwart op het proces tegen Marang in Den Haag. De expert van het Openbaar Ministerie noemde de affaire 'het werk van een genie'. Marang kreeg elf maanden. Hij begon daarna een nieuw leven in Parijs, waar hij zijn makker Hennies ook trof. Hennies werd nooit voor zijn deelname aan de valsemunterij bestraft, hoewel zijn ex-minnares Annaliese Angold hem wel bij de Duitse politie aangaf. Toen waren de nazi's echter al aan de macht, en die stelden dat Hennies "zo
veel voor de Heimat had betekend" dat hij niet kon worden gearresteerd. Toch stierf hij in behoeftige omstandigheden, fantaserend over een perfect roulettesysteem om de bank vanhet casino van Monte Carlo te laten springen.

Alves Reis verbleef tot 1945 in de gevangenis, alwaar hij zich tot de Evangelische Kerk bekeerde. Zijn autobiografie "Geheimen van mijn bekentenissen" was opgedragen "aan alle fortuinzoekers van de wereld". Het was vooral een getuigenis van nieuwverworven vroomheid, die onmiddellijk ophield toen hij vrijkwam. In een mum van tijd was Alves Reis samen met
zijn echtgenote weer betrokken bij een groot financieel schandaal, ditmaal in Brazilië. "Alleen in de gevangenis kan ik als een goed mens leven", kloeg hij.

Hij stierf in 1955 als een berooid man.

Bronnen:
René Zwaap : de fortuinzoekers in "De Groene Amsterdammer" van 20/12/1995
Robert van der Zwam: De man die zijn eigen geld liet drukken (1988)
Andreas Schoerder: Cheats, Charlatans and Chicanery (1997)
M.T. Bloom: The man who stole Portugal (1967)
Wikipedia