vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

14/11/2010 - Teralfene overstroomd - foto's

Ook Affligem deelt dezer dagen in de watersnood die een groot deel van Vlaanderen treft. Een flink aantal straten in Teralfene staat blank, met de nodige ellende voor de bewoners. Anders dan bij vorige gevallen van wateroverlast, staan nu veel meer straten onder water.

Bij een bezoek aan de getroffen straten wisten oudere bewoners van oa de Portugeesstraat me te vertellen dat het meer dan 50 jaar geleden was dat het water er zo hoog had gestaan. Tevens kreeg ik van vrijwel iedereen te horen dat de werklieden van de gemeente Affligem en de brandweer van Asse de hele nacht en dag in de weer waren geweest om te helpen waar en voor zover mogelijk.
Ik wens hen dan ook te bedanken voor hun hulp in deze moeilijke omstandigheden.

Wat de bewoners betreft herhaal ik graag het advies dat reeds in verschillende media te horen was: neem zoveel mogelijk foto's van de overstroming en van alle schade terwijl het water nog aanwezig is. Wacht niet tot het water is weggetrokken om de schade vast te leggen.
 

13/09/2010 - Geen blanco cheque voor overnemer rustoord

Dat Affligem krap bij kas zit, schijnt enkel de oppositie te beseffen. Onze spaartegoeden verdwijnen als sneeuw voor de zon en worden gespendeerd aan bouwprojecten en nieuw extra personeel. Kortom: het zijn lopende kosten waar je niet meer onderuit kan, de komende jaren. Op die manier kunnen we nu al zeggen dat de bodem van de Affligemse schatkist tegen 2013 zichtbaar zal zijn.

Daarom protesteert Leefbaar Affligem tegen de nieuwe financiële aderlating die de meerderheid van CD&V, N-VA, Visie, OLA en LDD op stapel heeft staan. Op de ocmw-raad werd hun plan voor een nieuw rustoord voorgesteld. Waren we het roerend eens met de meerderheid over het feit dat er iets moest gebeuren in dit dossier, dan zijn we het roerend on-eens over de manier die de meerderheid daarvoor gekozen heeft.

Chris Troch, gemeenteraadslid voor Leefbaar Affligem: “Om heel duidelijk te zijn: Affligem is te klein en mist de kennis om in eigen beheer een rustoord zoals dat tegenwoordig uitgebaat dient te worden, aan te houden. Daarmee zitten we op dezelfde lijn als die van de meerderheid. Da's overigens vrij nieuw want CD&V voerde in 2006 campagne voor een eigen rustoord. Ik wil maar zeggen, we waren verheugd over de bocht van CD&V en consoorten en volgden met gezonde interesse hun zoektocht naar een partner uit de privé sector die met Affligem in zee wilde gaan om voor dat nieuwe rustoord te zorgen.
De meerderheid is van mening die partner gevonden te hebben in de firma “Groep Woon- en Zorgcentra Halle” en legde het gesloten akkoord voor aan de ocmw-raad. En daar heeft Mark De Backer, ons ocmw-raadslid, het dus in naam van Leefbaar Affligem afgekeurd, na een interpellatie waarin de voorzitter van het ocmw heel open alle details meedeelde.”

Ook in de gemeenteraad, waar het deze week wordt voorgelegd, zullen Chris Troch en Tim t’ Kint, de gemeenteraadsleden voor Leefbaar Affligem, tegen stemmen.

Tim t’ Kint: “Kijk, in een akkoord werk je met "geven en nemen", tot beide partijen in het contract zich gelukkig voelen bij de gesloten overeenkomst. En dat is hier duidelijk niet het geval. Zo geeft Affligem alle échte invloed op de beslissingen op. Immers, 2/3e van de macht ligt bij de privé partner zodat Affligem eigenlijk nooit meer iets kan doorduwen. Of iets kan tegenhouden.”

Mark De Backer, ocmw-raadslid voor Leefbaar Affligem: “De Affligemse onderhandelaars kregen in ruil voor deze strategische toegift, een naar eigen zeggen belangrijke concessie: inwoners van Affligem die resident zouden willen worden, krijgen voorrang op kandidaat residenten van buiten de gemeente. Alsof dàt een concessie is ... voor zo'n privé partner is het belangrijk dat zo'n rustoord vol zit. En of dat dan iemand van Affligem is of pakweg Liedekerke of Erembodegem, dat maakt hen niks uit. Het is met andere woorden helemaal geen concessie.”

“Maar het wordt nog erger”, vult t’ Kint aan. “De verhoudingen in het bestuur van het nieuwe rustoord worden normaalgezien vastgesteld op basis van wat beide partijen gaan inbrengen. Je zou dus verwachten dat men eerst becijferd heeft hoeveel elk inbrengt en dat nadien omzet naar aantal stemmen in het bestuur. En in theorie is dat ook zo gebeurd en is men dus op die 1/3e voor de gemeente en 2/3e voor de privé partner gekomen.

Mààr ... wat blijkt wanneer we één en ander gaan nakijken?

De inbreng van Affligem werd geschat op € 716.690 en bestaat uit de waarde van een vergunning voor 96 bedden. De inbreng van de privé partner bleek te bestaan uit het wazige en wollige "Beleid, strategie en coördinatie nieuwbouw woonzorgcentrum" en "Het exploitatiemanagement voor woonzorgcentra, versterkt met een sociale, bedrijfsmatige, economische en relationele samenwerking met een aanwezige woonzorgcentra-groep in de regio, alsook de know-how en de beleidservaring omtrent de effectieve uitbating van woonzorgcentra te Vlaanderen, en dit zowel via de functie van de afgevaardigden als via de functie van de algemene directie en het dagelijkse management" en werd begroot op ... precies het dubbele van de inbreng van Affligem : € 1.433.380. En dat is op z’n minst gezegd bizar. In tegenstelling tot de inbreng van Affligem kan men namelijk helemaal niet objectief staven hoe deze bedragen tot stand gekomen zijn : men heeft de som gemaakt om ze te doén kloppen met het gewenste resultaat.

En dàt is gefoefel.”

Maar dat is nog niet alles. Mark De Backer onthult dat de grond waarop het nieuwe rustoord zal gebouwd worden gewoon cadeau gegeven is “in erfpacht” aan de privé partner, de waarde ervan werd namelijk niet opgenomen in de evaluatie van de inbrengen. “En als kers op de taart zal ook de gemeente bij opstart van het project een eenmalige bijdrage toekennen aan de vzw, het bedrag daarvan is in overleg tussen het gemeentebestuur en de bestuursleden van de vereniging nog nader te bepalen - en werd oh verrassing - ook niet meegeteld.”

Dit akkoord kost Affligem met andere woorden een rib uit het lijf. Of twee ribben, want een aantal belangrijke kosten zijn dus nog niet gekend.

Wie dit akkoord zo goedkeurt, tekent met andere woorden een blanco cheque.

Leefbaar Affligem kan zich niet van de indruk ontdoen dat de lat door CD&V en co deze keer wel zeer laag gelegd werd. CD&V lijkt tot onze verbazing het rustoord gewoon te willen afstoten. Zelfs al gaat dat ten koste van de Affligemse schatkist.

Zou dat kunnen liggen aan het feit dat we op twee jaar staan van nieuwe verkiezingen, en men ten allen prijze met een resultaat naar de kiezer wil stappen? Of hoe met partijpolitieke belangen kan laten primeren op het algemeen belang.

Zoals gezegd zal Leefbaar Affligem om precies die reden ook in de gemeenteraad tégen stemmen en zal er gekeken worden welke verdere stappen we nog kunnen zetten om er voor te zorgen dat er wel degelijk een nieuw rustoord komt maar dan zonder de financiële aderlating waar we met dit akkoord op afstevenen.