vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

03/02/2010 - Gratis fruit op ’t gemeentehuis?

Chris Troch, gemeenteraadslid voor Leefbaar Affligem, heeft een origineel voorstel gedaan dat op de volgende gemeenteraad gestemd zal worden: hij wil gratis fruit ter beschikking stellen aan het personeel en de bezoekers van het Affligemse gemeentehuis.

Chris: “Omdat ik vind dat we als  gemeentebestuur een voorbeeldfunctie hebben en een voortrekker kunnen zijn bij het invoeren van bepaalde maatregelen ten voordele van het welzijn, leek het me een goed idee om mee te gaan in de opkomende tendens om gezonde voeding te promoten. Een goedkope, gezonde en lekkere manier om dat mee te helpen verwezenlijken, is het gratis ter beschikking stellen van seizoensfruit voor het gemeentepersoneel en de bezoekers van het gemeentehuis.”

Troch stelt concreet voor om op geregelde tijdstippen vers seizoensfruit te laten leveren in een paar fruitkorven en die dan op een paar centrale punten in ’t gemeentehuis neer te zetten zodat alle personeelsleden er makkelijk toegang toe hebben en dus makkelijk een stuk fruit kunnen meenemen in ’t passeren. Minstens één fruitkorf wil Troch goed zichtbaar in de nieuw te bouwen ontvangstruimte geplaatst worden met een uitnodiging erbij aan de passanten om een stuk fruit mee te nemen.

Troch: “De bepaling van welke soorten fruit in de korven aangeboden zullen worden, laat men best over aan de leverancier(s) die daardoor mee zullen spelen in het aanbieden van seizoensfruit waardoor niet het hele jaar door telkens hetzelfde fruit zal aangeboden worden. Dit omwille van de variatie waardoor mensen misschien eens een ander soort fruit zullen leren appreciëren, maar ook om de import van overzees fruit niet te stimuleren en zo ook het milieu te sparen.”

Er zijn al genoeg voorbeelden van bedrijven gekend, waar een dergelijk project enorm is meegevallen. Tim t’Kint, collega raadslid voor Leefbaar Affligem en professioneel actief als hr consultant, valt Chris bij: “In een bedrijf waar ik vorig  jaar actief was, hebben we die fruitkorven ingevoerd en dat was een énorm succes. Veel meer mensen dan we gedacht hadden, passeerden dagelijks om een stukje fruit te proeven. Ik weet dus uit ervaring dat dit niet alleen een goede en  succesvolle maar ook nog eens een goedkope maatregel is.”

Leefbaar Affligem zal via zijn ocmw-raadslid Mark De Backer hetzelfde voorstel neerleggen ten voordele van het personeel en de bezoekers van het Affligemse ocwm.
http://www.werkfruit.nu/index.php?pageid=839
 

03/02/2010 - Agenda gemeenteraad 9 februari

Op 9 februari vergadert de gemeenteraad voor 't eerst dit jaar. Zoals altijd is iedereen welkom om 20u in de raadszaal. Dit is wat er op de agenda staat:

Openbare zitting

PUNT 1 : mededelingen – algemeen

PUNT 2 : mededelingen – burgemeester inzake politionele bevoegdheden

PUNT 3 : politie – bekrachtiging besluiten van de burgemeester houdende tijdelijke verkeersmaatregelen

PUNT 4 : politie – aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot Langestraat

PUNT 5 : politie – aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot Molenstraat – gedeeltelijk doodlopende straat rechtover carpool

PUNT 6 : politie – aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot Steenbergstraat – aanleg van een oversteekplaats – kruispunt Kapelleweg/Groeneweg

PUNT 7 : politie – aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer – transitverbod zwaar verkeer – afslagverbod op de op- en afritten van de E40 (afrit 19a – Affligem), de N208 en de N9

PUNT 8 : ocmw – budgetwijziging I – exploitatiebudget 2009

PUNT 9 : ocmw – budget 2010

PUNT 10 : milieu – subsidiereglement voor het plaatsen van thermische zonne-installaties en fotovoltaïsche zonne-installaties

PUNT 11 : milieu – vaststelling van het gemeentelijk reglement op het containerpark

PUNT 12 : milieu – onderhandse aankoop van twee percelen grond gelegen in het gnop-gebied – Affligem, 1ste Afdeling, sectie B nrs. 109/G en 109/E

PUNT 13 : openbare werken – goedkeuring deelontwerp ten laste van de gemeente Affligem in het gebombineerd dossier met de nv. Aquafin nr. 21.344 – collector Kapellemeersen – Roeveld – Ressebeke

PUNT 14 : sport – goedkeuring erkenning sportverenigingen Affligem 2010

PUNT 15 : sport – wijziging reglement van orde voor het hengelen op de visvijver van de pastorijtuin

PUNT 16 : ontwikkelingssamenwerking – goedkeuring van het subsidiereglement van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

PUNT 17 : personeel – eedaflegging van de financieel beheeder.

PUNT 18 : toegevoegd punt van raadslid Chris Troch (mijn collega bij Leefbaar Affligem) - gratis ter beschikking stellen van seizoensfruit op het gemeentehuis