vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

23/05/2014 - 35 vragen aan de 5 Affligemse kandidaten - deel 2

6. Indien je partij geen absolute meerderheid behaalt, welke coalitie zie je dan liefst op Vlaams niveau? En op federaal niveau?

Piet: Zoals onze voorzitter Wouter zegt : "In het ideale geval vormen wij een regering samen met de socialisten en de christendemocraten".
Jill & Tim: Wij zien graag een werkbare coalitie op elk niveau die ons land terug op het spoor van de groei wil zetten. Welke partijen hieraan deelnemen laten wij over aan de wil van de kiezer.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

7. Moet een federale regering een meerderheid hebben in elke taalgroep?

Piet: Liefst wel, maar liefst zonder maandenlange onderhandelingen en/of politieke spelletjes. Om dat te vermijden stelt Groen onder meer een federale kieskring voor. Niet enkel een tweestrijd meer tussen De Wever en Di Rupo als punt één van de verkiezingsstrijd en dagenlang hot item in de media.
Jill & Tim: Neen dit is niet noodzakelijk, doch wel wenselijk gezien de mogelijke alarmbelprocedures in onze wetgeving. Persoonlijk zijn wij liefst een regering met een meerderheid aan Vlaamse zijde, doch vinden wij de werkbaarheid van de regering het voornaamst.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

8. Zou je een voorstel steunen om de sociale zekerheid te splitsen?

Piet: neen
Jill & Tim: De eerste vraag die we ons moeten stellen is of dat een splitsing van de sociale zekerheid een meerwaarde kan bieden. Splitsen om te splitsen daar geloven wij niet in. Als men ons overtuigt van de meerwaarde is alles bespreekbaar.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

9. De monarchie: houden zoals ze is, evolueren naar een ceremonieel statuut of afschaffen?

Piet: Een protocollaire monarchie naar Scandinavisch model, zonder politieke macht voor de koning.
Jill & Tim: Wij denken dat we hier moeten mee-evolueren met de maatschappij, de vraag naar een ceremonieel statuut is groter dan deze van een eventuele afschaffing, ook al zijn echte democraten in hart en nieren republikein, een maatschappij is voor ons eerder de resultante van een gestade evolutie.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

10. De provincies: behouden of afschaffen?

Piet: Provincies behouden, maar streven naar meer efficiënte werking, dichtbij de burgers.
Jill & Tim: Voor ons lijkt het logischer dat deze worden afgeschaft. Maar ook hier zullen we denk ik over een langere periode moeten gaan kijken waar we de provinciale bevoegdheden gaan onderbrengen Vlaams of op lokaal vlak.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

11. Zou je een hervorming steunen die de rechtstreekse verkiezing van de burgemeesters mogelijk maakt?

Piet: Groen heeft in haar programma heel wat ideeën om onze democratie te verbreden en te vernieuwen, en de burgerparticipatie te vergroten. Democratie is zoveel meer dan om de vier, vijf of zes jaar een bolletje kleuren. Belangrijke items zijn de rol van het middenveld, het aan banden leggen van politieke cumuls, betrekken van de burgers bij de besluitvorming over belangrijke maatschappelijke thema's. De rechtstreekse verkiezing van de burgemeester kan hierbij een stap vooruit zijn, maar is zeker niet alleen zaligmakend.
Jill & Tim: Ja dit lijkt ons eigenlijk niet slecht als systeem, enkel vinden wij dat mensen ook rechtstreeks de schepenen zouden moeten kunnen verkiezen. Al zal dit wel een mentaliteitswijziging vragen in het politieke bedrijf met haar huidige regels en kunsten. Een lokaal niveau dat dicht bij de mensen staat zou best werkzaam kunnen zijn zo.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

12. Stemplicht: behouden of vervangen door stemrecht?

Piet: stemrecht
Jill & Tim: Het is voor ons evident dat wij voorstander zijn van een stemrecht in plaats van een stemplicht in een volwassen democratie zoals de onze.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

13. Men zou vanaf 16 al stemgerechtigd moeten zijn. Akkoord of niet?

Piet: Akkoord, gekoppeld aan een versterking van de politieke vorming op school. Zie ook vraag 11 over de verbreding van de burgerparticipatie. In dezelfde filosofie pleit Groen ook voor een uitbreiding van het stemrecht voor niet-Belgen, zoals het nu bestaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Jill & Tim: Akkoord, jongeren zijn vandaag vroeger volwassen en hebben soms verbazingwekkend veel interesse in de maatschappij rond om hen. Dan moeten we ze ook betrekken bij die democratie.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

14. Moet Affligem in de toekomst fusioneren met een andere gemeente/stad? Zo ja, met welke?

Piet: Neen, want Affligem lijkt mij voldoende groot (wel kan de vraag gesteld worden naar kleinere gemeenten). Belangrijk item voor de toekomst is een grotere inter-gemeentelijke samenwerking op tal van terreinen, zoals wij dat nu al zien in de TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal, Liedekerke) regio.
Jill & Tim: Of Affligem moet fusioneren of niet zal afhangen van een wetgevend iniatief op Vlaams niveau. In het debat van een beter bestuur moet dit bespreekbaar zijn. In de vorige fusie van gemeenten was in principe geen sprake van Affligem. Deelgemeente Hekelgem is nogal gericht op Aalst, Essene is gericht op Asse en Ternat en Teralfene is gericht op Liedekerke en Denderleeuw.
Nu lijkt het ons enkel nog mogelijk als onze gemeente moet gefusioneerd worden dat dit zou gebeuren met Liedekerke of als de provinciegrens wordt overschreden met een stad als Aalst, die ook nu al vele mooie groene randgemeenten heeft.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne
 

23/05/2014 - 35 vragen aan de 5 Affligemse kandidaten - deel 3

15. Mogen de kerncentrales open blijven?

Piet: Uiteraard neen (een kort antwoord, maar lees het standpunt van Groen over Klimaat en Energie voor een volledig antwoord).
Jill & Tim: Voor onze economie en bijgevolg onze welvaart is het essentieel dat te allen tijde er voldoende stroomvoorziening is. Als we naar Fall-outs moeten gaan van elektriciteit dan zouden er catastrofale verliezen zijn voor onze economie.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

16. Zou je een voorstel tot rekeningrijden steunen?

Piet: Groen pleit voor een slimme kilometerheffing (maar ook hier weer, doe mij een lol en lees het Groenprogramma over mobiliteit, onder meer over woon-werkverkeer, openbaar vervoer, voetgangers en fietsers als nieuwe maatstaf, biobrandstoffen ...
Jill & Tim: Dit is voor ons zeker bespreekbaar als het geen én én verhaal wordt. Als men andere verkeersbelastingen gaat vervangen door rekeningrijden en men kan hierdoor het verkeer meer over de dag gaan spreiden en de mobiliteit verbeteren, waarom niet. Duurdere heffingen tijdens de spits kunnen niet noodzakelijke verplaatsingen gaan verschuiven. De overweging waard.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

17. Vind je dat de fiscale voordelen voor firmawagens behouden moeten blijven?

Piet: neen
Jill & Tim: Deze maatregel is volgens ons wel voor bijsturing vatbaar, nu blijkt dat hij door verschuivingen in het wagenpark toch maar de heflt heeft opgebracht van het beooge bedrag. Evenwel moet dit volgens ons worden bekeken in een grote fiscale hervorming. Zaken moeten eenvoudiger, minder uitzonderingen.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

18. Moeten de hoogste inkomens een extra inspanning leveren qua belastingen?

Piet: ja
Jill & Tim: Belastingen betalen we voor diensten die de overheid levert, dat hierbij een zekere solidariteit bestaat en hogere inkomens meer worden belast is niet abnormaal. Alleen zijn in ons land de zogenaamde marginale tarieven te hoog. Alleenstaanden zonder kinderen ervaren in ons land de hoogste belastingsdruk van de wereld. Dit kan niet langer en dient aangepast te worden.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

19. Moet de index aangepast worden of moet die blijven bestaan zoals hij nu is?

Piet: De index behouden én versterken.
Jill & Tim: Ons land moet werk maken van haar concurrentiekracht. Dit is essentieel voor de toekomst van onze welvaart. Een aanpassing van de index moet bespreekbaar zijn, maar we mogen toch ook de koopkracht van onze binnenlandse markt hierdoor niet gaan afremmen. Het wordt een moeilijke denkoefening, maar het werk zal moeten gebeuren. Maar hard snijden met een botte bijl lijkt niet de oplossing, we kunnen ruimte zoeken in kostenbesparingen bij de overheid.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

20. Moeten mensen nog op brugpensioen kunnen gaan of moet dat onmogelijk gemaakt worden?

Piet: Het dossier 'brugpensioen' verdient een genuanceerd antwoord. Ik pleit er ook voor om de sociale partners (werkgevers en werknemers) hierin maximaal te betrekken. De leeftijdsgrens voor brugpensioen bij herstructureringen wordt momenteel meer en meer opgetrokken. Groen koppelt 'langer werken' ook aan een aantal andere dossiers (kwaliteitsvol werk, een eerlijk loon dat rekening houdt met de loopbaan), werken op maat van de werknemer en zijn omgeving) en onderstreept het groot belang van jobs voor jongeren.
Jill & Tim: Het systeem van het brugpensioen dient herbekeken te worden. In onze maatschappij waar mensen steeds ouder worden, moeten we ook langer actief blijven.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

21. Moet openbaar vervoer gratis zijn?

Piet: Het 'gratis' verhaal is geen prioriteit. Wel de verbetering van het openbaar vervoer (als alternatief voor koning auto) in al zijn aspecten : transparante en betaalbare tarieven rekening houdend met de draagkracht van de gebruiker en het regelmatig gebruik, afstemmen op mekaar van de verschillende vormen van openbaar vervoer, maximale toegankelijkheid en comfortabele infrastructuur, werkomstandigheden en -voorwaarden van het personeel ...
Jill & Tim: Neen, want niets is echt gratis. Er moet een gedeeltelijke bijdrage blijven van de gebruiker.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne