vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

10/12/2009 - Onveiligheid op en om het gemeentehuis

Steeds meer hoor ik mensen klagen over vandalisme op en rond de site van de Bellekouter (gemeentehuis, sporthal, cultuurzaal, grote evenementenhal). Gezien de politie duidelijk (en helaas) niet meer in staat is om de omgeving van het gemeentehuis te beveiligen was ik al vroeger voorstander van het plaatsen van beveiligingscamera's. Voor alle duidelijkheid: ik bedoel daarmee het soort dat beelden registreert die automatisch gewist worden na pakweg een week of zo en waar dus enkel mankracht voor nodig is als de beelden moeten bekeken worden nav een probleem. Ook op de laatste gemeenteraad heb ik opnieuw gepleit voor maatregelen om op z'n minst de onmiddellijke omgeving van het gemeentehuis opnieuw veilig te maken voor bezoekers en hun bezittingen. Die oproep was niet enkel gebaseerd op mijn overtuiging, maar helaas ook op eigenbelang. In november ben immers ik zélf slachtoffer geworden van vandalisme. Tijdens de zitting van de gemeenteraad is mijn auto bekrast op 4 verschillende plaatsen. Een dure grap, met andere woorden.

Daarom vroeg ik tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad aan de burgemeester wat hij zinnens is: het probleem aanpakken of niets doen tot er uiteindelijk iets vreselijks gebeurt zoals brandstichting, vechtpartijen, verkrachting ...

Het antwoord was ontluisterend. De burgemeester trok mijn beweringen in twijfel. Hij had geen weet van onveiligheid en vandalisme rond het gemeentehuis. Ik kon het niet geloven ... Beschikken over de gave des onderscheids is duidelijk geen voorwaarde om burgemeester te mogen worden.

Zijn opmerking maakt niet alleen duidelijk dat het nuttig is voor een burgemeester om "midden de mensen" en bij voorkeur ook in zijn eigen gemeente te wonen; het toont ook treffend aan hoe weinig er gecommuniceerd wordt tussen de leden van de meerderheid. Immers, ter zitting van de gemeenteraad zit links van de burgemeester onze gemeentesecretaris die daar meteen toegaf dat er problemen zijn en dat hij daar ook al last van had ondervonden. Rechts van de burgemeester zit dan weer schepen Richelieu (pardon, ik bedoel Geeraerts) en ook die gaf ter zitting toe dat hij persoonlijk al op een groepje boefjes op de site van de Bellekouter was gebotst en had hen horen zeggen dat ze wel elders op de site wat zouden gaan stelen of stukmaken, nadat hij hen had willen wegsturen.

Als je in een groep van 20 mensen, waarvan er 19 in Affligem wonen, al 3 mensen vindt die aan den lijve ondervonden hebben dat er wel degelijk een probleem is, dan moet je niet doen alsof er niets aan de hand is. Dan moet je ageren.

Geconfronteerd met zoveel argumenten kon de burgemeester dan ook niet anders dan geheel tegen zijn gewoonte in een standpunt in te nemen. Hij zou alles eens voorleggen aan de politie, een naar zijn doen zeer drastische manier van handelen.

Het voorleggen aan de politie ... die zoals we al wisten geen tijd en/of genoeg manschappen heeft om hier iets aan te doen, wat meteen de aanleiding was voor mijn vraag. Enfin, misschien schijnt het licht in de duisternis ...

Op den duur leert immers iedereen uit zijn fouten. Nog geen maand nadat ik destijds voorgesteld had om op de “hot spot” (zo noemen ze een gevaarlijke plek bij de politie) bij het kerkhof te Essene camera’s te plaatsen en weggehoond was door onze als coalitie vermomde absolute CD&V meerderheid, werd uitgerekend dàt kerkhof zwaar gevandaliseerd.

Hopelijk wacht men nu niét te lang. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
http://www.tim.vu/nl/?pg=blikvangers_overzicht&blikvanger=215
 

09/12/2009 - Leefbaar Affligem maakt intrede in OCMW-raad

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 trokken Leefbaar Affligem en Vlaams Belang samen op één lijst naar de kiezer. De samenwerking eindigde een jaar later maar voor opvolging in zowel de gemeenteraad als de ocmw-raad heeft die oude samenwerking nog steeds gevolgen. Dat werd onlangs duidelijk toen Inge De Winne van VB besloot om haar ontslag in te dienen als ocmw-raadslid. Degenen die haar mochten opvolgen, beide van VB, lieten weten het mandaat niet te willen opnemen.

Daardoor zou Veerle Huysmans van Leefbaar Affligem haar intrede maken in de ocmw-raad.

Op de gemeenteraad van 8 december werd nu ook het ontslag van Inge De Winne als opvolger in de gemeenteraad gemeld. Anders dan bij de ocmw-raad speelt bij het opvolgerschap in de gemeenteraad het aantal voorkeursstemmen dat kandidaten haalden waardoor dankzij het vertrek van Inge ook hier Veerle de eerste opvolger is geworden. Daarom heeft Veerle, samen met de collega's binnen Leefbaar Affligem, besloten om het mandaat in de ocmw-raad niet op te nemen.

Veerle: "Ik ben van oordeel dat de dossiers die in de komende jaren door de ocmw-raad behandeld zullen worden, zodanig complex en belangrijk zijn, dat ze de volle 100% van de aandacht verdienen van degene die in de ocmw-raad zetelt en dat een combinatie met een mandaat als gemeenteraadslid derhalve geen goed idee is. Daar zowel Chris Troch als Tim t' Kint, onze 2 gemeenteraadsleden, in de loop van volgend jaar zich mogelijks door mij zullen moeten laten vervangen voor een langere periode zoals dat is voorzien in het gemeentedecreet, heb ik na beraad besloten om te verzaken aan mijn zitje in de ocmw-raad om me zodoende en wanneer nodig volledig te kunnen toeleggen op nieuwe uitdagingen in de gemeenteraad."

Terwijl Veerle zich dus opwarmt in de coulissen van de gemeenteraad, stuurt Leefbaar Affligem een nieuw gezicht naar de ocmw-raad: Mark De Backer uit Essene. Marks ervaring met sociale dossiers in zijn job bij de overheid, maakt hem een uitermate geschikt kandidaat voor een mandaat als ocmw-raadslid.

Mark: "Ik denk dat ik mezelf wel als sociaal geengageerd mag omschrijven en ik heb dankzij mijn job wel affiniteit met de materies die de ocmw-raad behandelt, maar toch zal het een zware dobber worden om midden de legislatuur op de kar te springen. Daarom ben ik zinnens een aantal belangrijke dossiers zo snel mogelijk in te studeren om zo gefundeerde opmerkingen te kunnen maken wanneer dat nodig is. Het feit dat ik niet slecht ben met cijfers, zal me daar waarschijnlijk wel bij helpen. De komende jaren zullen zeer grote dossiers in de ocmw-raad passeren waarvan we nu al weten dat ze decennia lang op de gemeentelijke begroting zullen wegen. Ik zal beginnen dààr vooral naar de cijfers te kijken en er zo mee voor te zorgen dat onze belastingsgelden goed worden besteed, het ocmw goed wordt beheerd en tegelijk zijn dienstverlening optimaliseert."

Met Mark maakt Leefbaar Affligem dus zijn intrede in de ocmw-raad. Dat zal zijn weerslag hebben op de meerderheid die er buiten het Vlaams Belang met geen enkele oppositiepartij rekening moest houden.

Mark: "Net als in de gemeenteraad zullen we ook hier voor een constructieve maar indien nodig ook kritische oppositie zorgen. Dat we de meerderheid in het ocmw daarmee voorzichtiger maken in tijden van belangrijke beslissingen, lijkt me alvast mooi meegenomen."