vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

14/08/2009 - Resultaten Politieke Poll in Affligem: Leefbaar Affligem

Tijdens de maanden april en mei liet ik een poll uitvoeren in Affligem. Via de telefoon kregen 200 kiezers deze vraag: "Indien het nu gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, voor welke partij zou u dan stemmen?". (28% van de ondervraagden had overigens geen idee, wat meteen aangeeft dat er met een campagne veel, zoniet alles kan bijgestuurd worden.) Daarna mochten ze reageren op de namen van de kopmannen van elke fractie uit de gemeenteraad. Per naam konden ze kiezen uit "ja, daar zou ik op stemmen", "neen, daar stem ik zeker niet op", "misschien stem ik daar wel voor" en "wie? die ken ik niet." De komende weken overloop ik hier de resultaten van die poll, a rato van 1 partij per keer.

Deze week bekijken we de score van mijn eigen fractie: Leefbaar Affligem.

Leefbaar Affligem haalt in de poll bij 200 willekeurig gekozen kiezers 7% van de stemmen.

Wat betekent die 7% nu voor Leefbaar Affligem, in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006? Da's geen evidente vraag gezien Leefbaar Affligem toen in kartel met het Vlaams Belang naar de kiezer is getrokken. Samen met het VB haalde Leefbaar Affligem toen 20,36% van de stemmen. Een jaar na de verkiezingen echter, kwam het tot een formele breuk tussen de voormalige kartelpartners en gingen beide partijen verder als tweemansfracties. Om te becijferen wat Leefbaar Affligem waard was in 2006 is er dus wat cijferwerk aan te pas gekomen om uit die toenmalige score eerst de 28% onbeslisten van onze poll te zuiveren en dan de opsplitsing te maken per partij van het kartel. Voor Leefbaar Affligem komen we dan uit op een score van 6,85% in 2006.

Vergeken met die "netto" score van 2006 zou Leefbaar Affligem dus een héél klein beetje groter worden indien het nu alleen naar de kiezer zou gaan.

Fractieleider van Leefbaar Affligem ben ik zelf ... 't is dus met enige schroom dat ik over mijn eigen resultaten moet berichten in deze poll. Toen mijn naam aan de 200 kiezers werd voorgelegd, wist 67% onder hen niet wie ik was; da's een resultaat waar ik best blij mee ben. 13% kent me wel, maar wil niet voor mij stemmen. Ook hier ben ik zeer tevreden mee. Uit de resultaten van mijn poll blijkt immers dat ondanks wat sommige politici graag rondstrooien, slechts één fractieleider uit de gemeenteraad nog minder afkeer opwekt bij het publiek. 8% van de kiezers kent me wel en zou zeker voor me stemmen mochten er nu verkiezingen zijn. Da's mooi maar volgens diezelfde poll is er nog ruimte om te groeien: niet minder dan 12% van de kiezers ziet zichzelf wel voor me stemmen. Dat is, alweer op één Affligems kopstuk na, de hoogste score.

Een conclusie voor jezelf maken uit dit soort cijfers vind ik, om het met een woordspeling te zeggen, wat kies. Toch doe ik een poging. De breuk tussen Leefbaar Affligem en Vlaams Belang schijnt ons geen pijn te doen. We houden ongeveer ons electoraal gewicht vast; eigenlijk stijgen we zelfs een ietsiepietsie. Afgaande op mijn eigen score, die raar genoeg wat hoger ligt dan die van Leefbaar Affligem zelf, kan ik vermoeden dat onze partijnaam niet genoeg gekend is bij het grote publiek. Een andere vaststelling is dat we met die 7 à 8% flirten met de kiesdrempel die er de facto is in Affligem. Voor je eerste zetel in de gemeenteraad heb je ongeveer 8% van de stemmen nodig. In een versnipperd politiek landschap als dat van Affligem ben je met een score van 7 à 8% dus ofwel verdwenen uit de gemeenteraad, ofwel "kingmaker" indien er een aantal coalities mogelijk zijn. De komende maanden zullen we er dus eens goed over moeten nadenken wat we doen: alleen naar de kiezer trekken in 2012 en nu werken aan onze naamsbekendheid en voor een paar zetels gaan of samenwerken met een andere partij en zo meer zekerheid proberen te krijgen om op het beleid te kunnen wegen. Van zodra we daar zélf uitzijn bij LA, zal u het hier lezen!
 

03/08/2009 - Resultaten Politieke Poll in Affligem: de Open VLD

Tijdens de maanden april en mei liet ik een poll uitvoeren in Affligem. Via de telefoon kregen 200 kiezers deze vraag: "Indien het nu gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, voor welke partij zou u dan stemmen?". (28% van de ondervraagden had overigens geen idee, wat meteen aangeeft dat er met een campagne veel, zoniet alles kan bijgestuurd worden.) Daarna mochten ze reageren op de namen van de kopmannen van elke fractie uit de gemeenteraad. Per naam konden ze kiezen uit "ja, daar zou ik op stemmen", "neen, daar stem ik zeker niet op", "misschien stem ik daar wel voor" en "wie? die ken ik niet." De komende weken overloop ik hier de resultaten van die poll, a rato van 1 partij per keer.

Deze week bekijken we de score van de Open VLD, tot voor kort de grote "incontournable" van de Affligemse politiek.

De Open VLD haalt in de poll bij 200 willekeurig gekozen kiezers 19% van de stemmen.

Wat betekent die 19% nu voor de Open VLD, in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006? Da's geen evidente vraag gezien Open VLD toen in kartel met de locale lijst Visie naar de kiezer is getrokken. Samen met Visie haalde de toenmalige VLD 43,26% van de stemmen. Na de verkiezingen echter, verlieten zowel de twee gekozenen van Visie als drie VLD-ers (tegenwoordig onder dak bij LDD en OLA) hun partij/kartelpartner om de CD&V te vervoegen en zo een meerderheid te vormen. Als we die 5 gekozenen van VLD-Visie én de 28% onbeslisten van deze poll uit het resultaat van 2006 filteren, komen we op een score van 21,30% voor VLD in 2006.

Vergeken met die "netto" score van 2006 zou Open VLD dus 2,3% verder afzakken indien ze nu alleen naar de kiezer zou gaan.

Kopman van de Open VLD in de Affligemse gemeenteraad is Tim Herzeel. Toen zijn naam aan de 200 kiezers werd voorgelegd, wist 73% onder hen niet wie hij was; een normale score. Tim is dan wel notaris maar ook nog vrij jong en kreeg voordien nooit een mandaat als schepen van zijn partij. 12,5% kent hem wel, maar wil niet voor hem stemmen. 9% kent mijn voornaamgenoot wel en zou zeker het bolletje achter zijn naam kleuren. Da's een mooie score maar er is nog meer goed nieuws voor Tim: 5,5% van de kiezers overweegt voor hem te stemmen. Tim kan electoraal dus nog groeien, zij het niet echt veel meer in vergelijking met andere fractieleiders.

Een conclusie uit deze cijfers trekken is niet makkelijk. Dat de Open VLD een flinke dreun incasseert na het vertrek van een paar van zijn subtoppers, het afhaken van zijn vroegere kopman (voormalig burgemeester Leo Guns die wel herkozen werd maar verkoos om niet te zetelen als oppositieraadslid) en de breuk met kartelpartner Visie zal niemand verbazen. Maar aan zo'n afgang had niemand durven denken. Misschien valt het beter mee voor Open VLD als blijkt dat de oude kartelpartner en de overgelopen partijgenoten uiteindelijk minder stemmen zullen halen op eigen kracht dan toen ze op een VLD-lijst stonden. Ook de terugkeer van de familie Guns aan het hoofd van de partij kan ook een verschil maken. Afhankelijk van met welke VLD-er je praat zou dat een steun of een zware handicap betekenen. En daar ligt het pijnpunt bij de Affligemse liberalen. Een deel (zo ongeveer de helft) schijnt het verlies van de macht nog niet te hebben verteerd en lijkt zich op revanche te richten. De andere helft wil komaf maken met het oude imago en resoluut voor een nieuwe VLD gaan. Het is allicht geen toeval dat zo ongeveer de helft van de VLD-kiezers ook voor Tim Herzeel zouden kiezen. Inderdaad: de helft.
VLD heeft nog even om orde op zaken te krijgen, maar 't wordt stilaan dringend. Anders is de kans groot dat het aantal raadsleden dat de partij nu heeft een accuraat beeld geeft van wat ze in Affligem nog waard is.
http://affligem.openvld.be/