vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

27/07/2009 - Resultaten Politieke Poll Affligem : OLA

Tijdens de maanden april en mei liet ik een poll uitvoeren in Affligem. Via de telefoon kregen 200 kiezers deze vraag: "Indien het nu gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, voor welke partij zou u dan stemmen?". (28% van de ondervraagden had overigens geen idee, wat meteen aangeeft dat er met een campagne veel, zoniet alles kan bijgestuurd worden.) Daarna mochten ze reageren op de namen van de kopmannen van elke fractie uit de gemeenteraad. Per naam konden ze kiezen uit "ja, daar zou ik op stemmen", "neen, daar stem ik zeker niet op", "misschien stem ik daar wel voor" en "wie? die ken ik niet." De komende weken overloop ik hier de resultaten van die poll, a rato van 1 partij per keer.

Deze week bekijken we de resultaten van OLA, het vehikel waarmee drie VLD-ers hun partij verlieten, meteen na de verkiezingen van 2006, om zo een meerderheid met de CD&V en N-VA te vormen. OLA staat voor Onafhankelijke Liberalen Affligem en verloor in 2008 2 van zijn 3 raadsleden toen ex-VLD-ers Bosteels en Teirlinck van OLA overstapten naar LDD. OLA telt nu nog één raadslid, maar geen onbelangrijk. OLA's raadslid is namelijk Yvan T'Kint, de burgemeester van Affligem. Als beloning voor de "oversteek" van 5 van de 9 VLD-ers na de verkiezingen, een operatie die hij (mee) organiseerde, kreeg Yvan de burgemeesterssjerp voor 4 jaar. Eind volgend jaar wordt hij opgevolgd door Walter De Donder en blijft Yvan gewoon schepen tot eind 2012. Voorwaar niet slecht voor iemand die volgens de costuimen van de VLD op geen enkel mandaat recht zou hebben gehad.

OLA haalt in de poll bij 200 willekeurig gekozen kiezers een precies 1 (één) % van de stemmen.

Wat betekent die 1% nu voor OLA, in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006? Gezien OLA toen niet eens bestond, is er wat cijferwerk aan te pas gekomen om uit die score eerst de 28% onbeslisten van onze poll te zuiveren en dan de opsplitsing te maken tussen de echte VLD-ers en 3 van de vijf die onder de vlag van OLA overliepen naar de meerderheid. Voor OLA komen we dan uit op een score van 1.1 % in 2006.

OLA zou volgens mijn poll met 1% dus nog dieper zakken dan in 2006, mocht het nu in Affligem op eigen kracht naar de kiezer gaan.

Enig lid en dus kopman van OLA is Yvan T'Kint. Toen zijn naam aan de 200 kiezers werd voorgelegd, wist 77% onder hen niet wie hij was. 17% van de kiezers kent Yvan wel, maar denkt er niet aan voor hem stemmen. Da's een flinke score waarmee Yvan op de nummer drie staat in de lijst van niet-geliefde politici. Maar er is nog meer slecht nieuws voor Yvan: gezien de score die lijst OLA zou halen mag het niet verbazen dat amper 1% van de kiezers die Yvan kennen ook voor hem zouden stemmen.

Yvan is nu al bijna 3 jaar burgemeester maar heeft daar kennelijk nog niet van kunnen profiteren om zich wat geliefder te maken. De blauwe kiezers (en dat waren er heel wat in 2006) schijnen hem nog niet te hebben vergeven terwijl de CD&V-ers hem duidelijk ook (nog) niet in hun hart hebben gesloten. Dat 2 van de 3 OLA's nu onder dak zitten bij LDD is OLA ook niet ten goede gekomen. De kans dat OLA in 2012 op een kiesbrief te vinden is, lijkt me dan ook zeer klein. Yvan zelf beweert dan met politiek te zullen stoppen, maar ervaring leert dat er in tussentijd nog veel kan gebeuren.
 

15/07/2009 - stand van zaken werken Brusselbaan

Vorige gemeenteraad stonden de grote openbare werken aan de Brusselbaan op de agenda. De meerderheid wilde duidelijk komaf maken met opmerkingen van de oppositie in dit dossier en beslissen. Een paar dagen voordien was op het gemeentehuis immers een petitie afgegeven met een goeie 2000 handtekeningen van mensen die zich ongerust maakten over het verdwijnen van de parkeerplaatsen in 't centrum van Hekelgem, daar waar de meeste winkels gevestigd zijn.

In overleg met alle oppositiepartijen, stelde ik ter zitting voor om de stemming over dit dossier nog even uit te stellen en zo, over de partijgrenzen heen, nog even de tijd te nemen om dat probleem van de parkeerplaatsen in detail te bespreken en mogelijke oplossingen te bekijken.

Mijn voorstel om pas in september te stemmen werd geweigerd omdat we dan te laat zouden zijn om alles nog rond te krijgen in dit dossier en we zo tot 2 jaar zouden kunnen verliezen. Een redenering van de meerderheid die steek hield. Maar wat hun redenering ook duidelijk maakte, was dat we nog tijd hadden tot midden juli om te beslissen. Daarom stelde ik voor om dan te wachten met stemmen tot midden juli en de twee weken uitstel te gebruiken voor overleg en te zoeken naar oplossingen voor die te verwachten parkeerproblemen. Helaas werd ook dat uitstel geweigerd door de meerderheid.

Die argumenteerde nadien, bij monde van de burgemeester, nog eens dat het een schandaal was dat "men" zo'n verkeerde informatie over de werken aan de Brusselbaan verspreidde, waarop hij een kwartier lang de techniciteiten van het dossier aanhaalde.

Die argumentatie sloeg natuurlijk nergens op en de burgemeester probeerde gewoon de vis te verdrinken. Immers: nièmand in de oppositie is tegen de werken aan de Brusselbaan. Die zal er immers na de werken veel beter uit zien, met mooiere fietspaden, groen, stiller asfalt, betere verlichting én (zeker niet onbelangrijk) betere riolering, die er voor zal zorgen dat een flink deel van het lager gelegen Hekelgem minder wateroverlast zal kennen. Mijn vraag (en die van de hele oppositie) om uitstel heeft dus niéts te maken met het verhinderen van deze werken.

Waar het wel om gaat, en de burgemeester had het in zijn bijzonder lange argumentatie over zowat alles wat hij er kon bijsleuren behàlve dat, is het probleem van parkeerplaatsten. De afgewerkte Brusselbaan zal in centrum Hekelgem minder parkeerplaatsen tellen dan nu. En er is nu al een probleem met parkeren voor wie er boodschappen wil doen bij de locale middenstand.

Daarom wilden wij, samen met de meerderheid, toch nog eens samenzitten om creatief na te denken wat er kan gedaan worden om ofwel meer plaatsen te voorzien, ofwel duidelijk uit te leggen aan iedereen (dus ook die 2000 petitie-tekenaars) waarom het echt niet anders kan. Maar dat kon dus ook niet.

Ook niet voor Wiske Bosteels (LDD), toch schepen van middenstand, die in de hele discussie niet eens tussenkwam. Behalve op 't einde, als de stemming zou volgen, en ze een blad papier nam en begon af te lezen. Dat zoiets een gevaarlijke techniek is, bleek toen ze eerst een argument aanhaalde dat in onze discussie al aan bod was gekomen en afgevoerd ("we kunnen vrije bouwgronden kopen om er een parkeerplaats te maken" ... jaja, en waar mag mevrouw de schepen die bouwgronden dan wel zien liggen hebben in 't centrum; alles is daar volgens mij flink volgebouwd) en ze vervolgens opriep om onze ideeën te delen met de meerderheid. Toen kon ik me niet meer inhouden. Wij vragen 14 dagen uitstel om onze voorstellen te bespreken, zij stelt nadien voor dat we dat doen en vervolgens stemt ze met de meerderheid mee die ons voorstel tot praten verwerpt ... kortom: alweer een bizarre houding van LDD die menig voorhoofd deed fronsen bij oppositie én meerderheid.

Dat het voorstel van de oppositie voor een laatste overleg werd afgewezen, is overigens niet alleen te danken aan de kadaverdiscipline binnen de meerderheid. Doordat letterlijk geen énkele van de betrokken middenstanders naar de zitting van de gemeenteraad gekomen was, kon de meerderheid het zich ook permitteren ons te vertellen wat ze wilden over de onderhandelingen met de middenstanders. Er was toch niemand die hen kon tegenspreken. Zoveel moeite doen om een petitie op te starten en dan niet komen opdagen op het forum waar de beslissing valt ... het deed me wat denken aan iemand die een ei probeert te barbecueën of iemand die met bloot bovenlijf, ingesmeerd met vleesjus en met bloederige steaks in iedere hand een leeuwenkooi binnenstapt. Dom is het woord dat ik zoek.

De werken aan de Brusselbaan zullen dus uitgevoerd worden zoals de meerderheid ze heeft uitgetekend en daarmee basta. En zoals gezegd, ik kan daar voor een heel groot stuk mee leven. Die werken zullen voor een groot deel goéd zijn. Maar die parkeerplaatsen, ja ... daar heb ik grote twijfels bij in 't geval van iedereen die niet rijdt met een Smart (of zo'n heerlijke BMW Isetta of een Messerschmidt)

Van zodra de exacte planning van de werken beschikbaar is (data en plannen), verneem je er hier meer over.