vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

23/05/2014 - 35 vragen aan de 5 Affligemse kandidaten - deel 4

22. Het rookverbod in de horeca: behouden of versoepelen?
Piet: behouden

Jill & Tim: Dit is jammergenoeg een Europese regelgeving die ons land moet implementeren. Wij weten niet of een versoepeling haalbare kaart is, wij merken wel dat vele horeca-uitbaters creatieve oplossingen zochten met aparte rookruimten.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

23. Winkels moeten ook op zondag kunnen openen. Akkoord of niet?

Piet: 'Zondagsrust is niet alleen een individueel recht, maar ook een collectief goed' zo staat in het programma van Groen. De wettelijk voorgeschreven zondagsrust moet dus maximaal worden beschermd. Er is een grens aan de steeds toenemende commerciële druk.
Jill & Tim: Akkoord, wij vinden dat handelaars hier volledige vrijheid moeten hebben en dat zij zelf kunnen beslissen of zij open en beschikbaar willen zijn of niet.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

24. Een werkloosheidsvergoeding moet eindig zijn en na enige jaren op nul terugvallen. Akkoord of niet?

Piet: Niet akkoord : 'de bestaande opvolging en controle van werkzoekenden is ruim voldoende om waar nodig bij te sturen en misbruik te sanctioneren'.
Jill & Tim: De werkloosheid mag voor ons als liberalen geen permanent statuut worden. Mensen moeten terug aan de slag kunnen en de overheid moet dit gaan stimuleren. Het koudweg mensen dwingen tot de verkoop van hun huis om nog een uitkering te krijgen is voor ons een brug te ver.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

25. Gaat er voldoende, te weinig of te veel geld naar ontwikkelingshulp?

Piet: te weinig
Jill & Tim: Het budget voor ontwikkelingssamenwerking is redelijk beperkt, maar in de huidige budgettaire tijden lijkt een verhoging van dit budget niet voor morgen.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

26. Moet de overheid mensen aan een woning helpen door sociale woningen bij te bouwen of door hen te helpen een eigen woning te verwerven?

Piet: De overheid moet beide doelstellingen nastreven. Wel moet er een inhaalbeweging gebeuren wat betreft sociale woningsbouw.
Jill & Tim: Als liberalen zijn wij voorstanders om mensen te helpen bij het verwerven van een eigen woning. Als we vandaag zien dat niet altijd zij die echt nood hebben aan een sociale woning deze verkrijgen, dan denk ik dat we beter inzetten op het zelf verwerven van een woning. Dit is vaak een mooie spaarpot voor de latere levensfase.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne
 

23/05/2014 - 35 vragen aan de 5 Affligemse kandidaten - deel 5

27. Er moet minder Europees geld naar landbouw gaan. Akkoord of niet?

Piet: Groen pleit voor een resoluut ander landbouwbeleid (momenteel ontvangen Europees 20% van de landbouwbedrijven 80% van de subsidies) : kwaliteit primeert op kwantiteit, investeren in kleinschaligheid en duurzaamheid, aan banden leggen van de GGO's (Genetisch Gemodificeerde gewassen versterken de macht van de agrochemische concerns en bedreigen hierdoor de agro-diversiteit en de soevereiniteit van de boeren, een sociaal en klimaatvriendelijk landbouw- en voedselbeleid, internationale fair-trade ...
Jill & Tim: Akkoord, Europa zou nog meer moeten inzetten op innovatie en wetenschap, want hier kan Europa toch nog een rol blijven spelen in onze mondiale economie.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

28. Moet Turkije lid kunnen worden van de EU?

Piet: Ja, voor toetreding van Turkije en de landen van de Westelijke Balkan zodra zij aan de toetredingsvoorwaarden (onder meer democratisering en mensenrechten). Voor Turkije wordt een vredevolle oplossing voor de Koerdische bevolking gevraagd en voor het Cypriotische vraagstuk.
Jill & Tim: Voor ons kan men enkel lid worden van de Europese Unie als men het Europese democratische gedachtengoed en onze morele waarden respecteert. Vandaag doet Turkije dit nog steeds niet!
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

29. Moeten we meer migranten toelaten van buiten de EU?

Piet: Ook hier genuanceerd, want een dossier met veel aspecten (asiel, arbeidsmigratie, gezinshereniging...) dat in deze geglobaliseerde wereld niet gebaat is met een populistisch antwoord. Belangrijk zijn duidelijke regels en procedures, rekening houdend met rechtszekerheid en mensenrechten. Arbeidsmigratie (1/5 van de totale migratie) belandt dikwijls in het grijze of zwarte circuit. Het programma van Groen spreekt over een getrapte aanpak : de eerste trap is aanspreken van eigen arbeidsreserves, twee de intra-Europese arbeidsmobiliteit en drie het aanspreken van arbeidsmigranten buiten de EU. Deze aanpak moet een beter integratie bewerkstelligen tussen arbeidsmigratiebeleid en arbeidsmarktbeleid.
Jill & Tim: Voor ons is economische immigratie enkel bespreekbaar voor knelpuntberoepen. De deur volledig dicht houden zou voor onze economie op termijn nefast zijn.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne