vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

25/06/2009 - Agenda gemeenteraad 30 juni

De gemeenteraadsleden van Affligem verzamelen een laatste keer voor de zomervakantie en dat op
dinsdag 30 juni 2009 om 20.00 uur. Hieronder de agenda, met het venijn in de staart.
Punt 14 werd in extremis toegevoegd door de voorzitter van de raad, een hoogst ongewone manier van werken die enige argwaan oproept.

Openbare zitting

PUNT 1 : mededelingen

PUNT 2 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden

PUNT 3 : bekrachtigingen besluiten van de burgemeester houdende tijdelijke verkeersmaatregelen

PUNT 4 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de Eugeen Bosteelsstraat – verboden te parkeren ter hoogte van woning nr. 12

PUNT 5 : vaststellen van de jaarrekening – dienstjaar 2008

PUNT 6 : vaststellen van de nieuwe personeelsformatie

PUNT 7 : vaststellen van de aanwervingsvoorwaarden van voltijds jeugdconsulent in statutair verband

PUNT 8 : wijze en voorwaarden herstellen verschillende wegen

PUNT 9 : herinrichting gewestweg N9 – Brusselbaan – goedkeuring deelontwerp ten laste van de gemeente Affligem

PUNT 10 : Toerisme Vlaams-Brabant vzw – aanduiding vertegenwoordiger in de algemene vergadering

PUNT 11 : Toerisme Brabantse Kouters vzw – aanduiding vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de raad van bestuur

PUNT 12 : vergoedingen monitoren speelpleinwerking 2009

PUNT 13 : wijziging raad van beheer gemeentelijke sporthal

Punt 14 : aanpassing samenwerkingsovereenkomst met Vlaamse Gewest, nv Aquafin en de Tmvw voor de herinrichting gewestweg N9 Brusselbaan.
 

14/06/2009 - Affligemse kandidaten tijdens de vorige verkiezingen: hun resultaten en de gevolgen op Affligems niveau

Nu het stof van de verkiezingen is gaan liggen, maak ik graag een analyse van de resultaten die Affligemse kandidaten behaald hebben. Die resultaten vergelijken met die van de Affligemse gemeenteraadsverkiezingen van 2006 is natuurlijk interessant maar is niet eenvoudig. We weten namelijk niet hoeveel stemmen een kandidaat dit jaar behaalde in Affligem alleen. De kleinste kiesomschrijving die voorhanden is, is het kanton Asse, waartoe Affligem behoort.
Om je een idee te geven: op de kieslijst voor Affligem stonden dit jaar tussen mevrouw Abbeloos (de eerste op de lijst) en meneer Zutaj (de laatste) nog 9610 kiezers geregistreerd. Alle kiezers samen van kanton Asse vormen een groep van 104.548 kiezers. Grof gesteld heb je dus als kandidaat 11 keer meer kiezers die voor je kunnen stemmen in kanton Asse dan in Affligem. Da's natuurlijk een beetje gechargeerd want de meeste van je stemmen haal je normaalgezien in je eigen gemeente. Hoewel ... kandidaten voor een nationale verkiezing worden geacht ook buiten hun dorp nog stemmen te behalen. Een opdracht waarin niet alle Affligemse kandidaten evengoed in geslaagd te zijn.

Laat ons beginnen met Groen!-kandidaat Piet De Bisschop. Piet kennen we nog van de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2006, toen hij kandideerde op de lijst van CD&V/N-VA/Plus. Die "plus" stond voor het rood-groene tintje dat men aan die lijst wenste te geven. Piet haalde toen 365 stemmen. In kanton Asse haalde Piet nog 243 stemmen. Da's dus een flinke daling maar toch ... Piet heeft volgens mij een heel discrete campagne gevoerd, want ik heb nergens iets van hem te lezen gekregen. Zonder campagne nog 243 stemmen halen is dus niet zo slecht voor iemand die na 2006 toch niet bepaald in de politieke kijker liep.

Hil D'Haese dan. Hil is al jaren actief binnen de VU en later N-VA, zetelt momenteel als ocmw-raadslid voor N-VA en kandideerde dit jaar op de Europese lijst. Zij deed ook mee in 2006 op de lijst waar ook Piet te vinden was en haalde toen 411 stemmen. Nu, in 2009 en in het hele kanton Asse haalde ze 899 stemmen. Ze zette daarmee een puike prestatie neer, zeker in vergelijking met andere kandidaten op haar lijst. Op de 3 grote kanonnen (Brepoels, Bourgeois en De Wever) na, sprong ze met haar score over alle andere kandidaten.

Guy Uyttersprot is als enige gemeenteraadslid voor N-VA in Affligem, het locale "gezicht" van zijn partij. In de Affligemse gemeenteraad steunt hij de huidige meerderheid van CD&V, N-VA, LDD, Visie en OLA. Professioneel is hij parlementair medewerker van N-VA, wat hem de enige Affligemse kandidaat maakt die leeft van de politiek. In 2006 stond Guy met Hil en Piet op dezelfde lijst en haalde daar 526 stemmen. Dit jaar haalde Affligems enige professionele politicus 1110 stemmen, waarmee hij de nummer 6 was van 20 kandidaten. Dat is dus zeker geen slecht resultaat maar waarschijnlijk toch iets onder de verwachtingen, vooral gezien de vele affiches en het algemeen goede resultaat van N-VA.

Het Vlaams Belang stuurde Sven Van Houtte naar het plebisciet. Sven was ook in 2006 kandidaat en haalde toen 133 stemmen. Het leverde hem een zetel in de ocmw-raad op. Dit jaar haalde Sven in kanton Asse 545 stemmen. Hoewel zijn partij het meest prominent aanwezig was in de campagne te Affligem, lijkt zijn resultaat me toch bemoedigend, zeker als je ziet dat het VB ook in kanton Asse een zwaar pak rammel kreeg en in vrije val ging van meer dan 23% naar nog niptekes 14% van de stemmen. Als het VB er in 2012 nog staat, lijkt de kans groot dat Sven zijn intrede maakt in de gemeenteraad.

Stefaan Minner is de eerste van twee Affligemse kandidaten die kandideerden voor Lijst De Decker. Stefaan was dan wel de enige Affligemse "homo novus" in deze campagne, hij hoopte toch op een mooi resultaat. Stefaan is immers de voorzitter van LDD in Affligem en zijn partij had in de peilingen de wind in de zeilen. Stefaan heeft allicht daarom merkbaar geïnvesteerd in een stevige campagne met affiches, strooibriefjes en beletterde auto's. Hij haalde dan ook 471 stemmen, wat zeker niet slecht is. Hij is daarmee de derde van zijn partij, maar dan wel met dien verstande dat die partij flink wat slechter scoorde dan gedacht. LDD haalde in kanton Asse amper 6,39% van de stemmen en bevindt zich daarmee gevaarlijk dicht tegen de kiesdrempel. En dat was niet de enige tegenvaller voor LDD.

Willy Teirlinck, destijd nationaal nieuws toen hij schepen werd voor LDD en de tweede Affligemse LDD-er die kandideerde, ging namelijk kopje onder. Willy, die in 2006 lijstduwer was voor de VLD en daar met 619 stemmen al geen potten brak, verliet de VLD om de nieuwe meerderheid te helpen vormen onder de vlag van OLA. Kort nadien verliet hij ook OLA om locale kopman van LDD te worden. Willy werd voor zijn overstap door CD&V en consoorten beloond met een schepenmandaat maar de kiezer was zo gul niet. Willy haalde als lijstduwer van LDD in kanton Asse amper 435 stemmen. Dat is niet alleen minder dan hij er in 2006 haalde in Affligem alleen, het is zelfs minder dan nieuwkomer en partijgenoot Minner. Het lijkt er dan ook op dat LDD in Affligem, net als nationaal, een beetje het momentum kwijt is en de prijs betaalt voor de reputatie van overlopers die hun boegbeelden meedragen alsook het feit dat LDD in deze legislatuur nog maar bedroevend weinig kon realiseren.

Conclusies voor Affligem: Kandidaten voor CD&V en VLD waren deze keer niet in Affligem te vinden. Een deel van de CD&V-ers en VLD-ers heeft dus allicht op de Affligemse kandidaten van de andere partijen gestemd. Dat betekent met andere woorden dat de scores van de voornoemde kandidaten zo ongeveer weergeven wat hun partij momenteel electoraal waard is in Affligem, met dien verstande dat gezien er extra liberale en katholieke stemmen bedeeld zijn, het beeld wat naar beneden toe moet afgesteld worden. Groen of SPA zijn dus een 250 stemmen waard in Affligem. VB haalt op z'n eentje zo'n 500 stemmen, N-VA zal ergens rond de 1000 stemmen waard zijn en LDD ten slotte een 400-tal.
Dat zijn cijfers waar de ene het al wat meer mee eens zal zijn dan de andere, maar ver van de waarheid zal 't niet zitten.

Ik heb het al gezegd en met deze cijfers erbij blijf ik het meer dan ooit zeggen. Er gaat nog één en ander verschuiven in de Affligemse politiek.