vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

07/05/2009 - Gelezen: The Machinery of Freedom

Alles wat door de overheid wordt georganiseerd is minstens 2 keer zo duur dan wanneer het door de privé sector zou gedaan zijn. Dat is, vrij vertaald, wat men "Friedman's Law" ofte De Wet van Friedman noemt. Het is zowat de meest geciteerde en gecontesteerde stelling uit het boek The Machiney of Freedom van David Friedman.

Gezien Friedman's boek geregeld opduikt in de lijstjes van boeken die iedereen zou gelezen moeten hebben, heb ik me door een dorpsgenoot laten overtuigen het ook eens te lezen. En overtuigen is hier het juiste woord. Friedman is immers econoom, zoon van nobelprijswinnaar Milton Friedman en gezien ik nooit economie heb gestudeerd, was ik wat bang er niets van te snappen. Maar dat bleek beregoed mee te vallen. Friedman jr. schrijft heel vlot en maak zijn theorie heel toegankelijk, zelfs voor knuppels als ikzelf.

Een andere reden om het boek nu (niet) te lezen is dat Milton een hard-core liberaal is; meer nog, hij is een prominent figuur van de libertairen en noemt zichzelf een anarcho-kapitalist. In tijden dat ons economische systeem op zijn grondvesten davert, leek het me wel leuk eens te zien of Friedman's Law me zou kunnen overtuigen. Ik moet constateren dat ik het boek niet alleen begreep, maar er me zelfs voor een groot deel in kon vinden. Dat er aan 't einde van het boek nog een heel hoofdstuk zit over de middeleeuwen op Ijsland (waarom dat zo is moet je zelf maar uitzoeken), was de kers op de taart.

The Machinery of Freedom is een boek dat je eerst de gordijnen injaagt met gedurfde stellingen en je vervolgens overtuigt van hun waarde en kans op slagen, als we 't maar eens zouden durven proberen. De anarcho-kapitalisten hebben er een aanhanger bij!

Onderstaande link brengt je naar de webstek van Friedman, meer bepaald naar het stuk over dit boek. Een aantal stukken kan je er gratis downloaden.
http://www.daviddfriedman.com/Libertarian/Machinery_of_Freedom/MofF_Contents.html
 

05/05/2009 - Uw geld en wat daar zoal mee gebeurt (4)

De meerderheidspartijen van de Affligemse gemeenteraad (CD&V, N-VA, Visie, OLA, LDD) keurden in december het budget (de begroting) van 2009 goed. Heel dat budget aframmelen zou wat dwaas zijn maar een aantal weetjes serveer ik u met plezier in een reeks van een paar stukjes. Hapklare brokjes feiten en cijfers. Aan u om er het uwe van te denken.

In de vijver van de pastorij van Hekelgem zit vis. Veel vis. Rond die vijver zitten dikwijls vissers. Véél vissers. Eén en ander maakt dat het vissenbestand aan de Hekelgemse pastorij jaarlijks flinke klappen krijgt maar dat is naar men me vertelt geheel normaal. Daarom koopt Affligem jaarlijks een paar vaten vis. Levende vis die dus in vaten wordt aangevoerd en in die vijver wordt gekapt. Uitgezet, is het juiste woord, denk ik. Dat kostte ons in 2007 evenveel als we dit jaar willen uitgeven aan vis: amper € 2.000.

Dat kan een paar dingen betekenen: ofwel is de aanvoer van levende vis zowat het enige dat de afgelopen jaren niet duurder is geworden, ofwel wordt er minder vis gevangen (maar dat denk ik niet; er zit volgens mij minder vis in die vijver dan er vissers rondzitten) ofwel hebben de vissers tegenwoordig minder tegoed van de meerderheid. Vooral dat laatste zou jammer zijn. Vissers zijn dan wel stillekes als ze hun sport uitoefenen, ze verzamelen zich in de natuur rond vijvers en niet in stadia maar ze zijn wél met veel in Affligem.

De vissport afdoen met een habbekrats is dus jammer en niet geheel verantwoord. Om één en ander in een juist perspectief te plaatsen: in 2009 zal Affligem € 10.000 meer uitgeven aan het onderhoud van sportvelden; € 25.000 in totaal. Daarmee kan je vast meer vis kopen dan er in de vijver kan, maar toch ...

Zijn we dan wel goed bezig, vraag ik me af ? En is dat wel goed bestuur ?