vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

10/04/2009 - Vrijwilligers in stembureau's: tweede poging, deze keer met steun vanuit de regering

Vorige gemeenteraad had ik een voorstel ingediend om bij de komende verkiezingen de stembureau's te bemannen met vrijwilligers. Op die manier voorkom je dat mensen er tegen hun zin de hele dag moeten aanwezig zijn terwijl er mensen zijn die dat graag eens zouden doen maar de kans niet hebben, gewoon omdat ze nooit zijn "geloot" om te komen "bijzitten". Met mijn voorstel om vrijwillige bijzitters toe te laten mogen degenen die willen thuisblijven effectief thuisblijven en kunnen degenen die eens willen meedoen eindelijk ook eens meedoen.

Iedereen content dus. Enfin, dat dacht ik. De meerderheid in de gemeenteraad (CD&V, N-VA en ex-VLD-ers) besloten namelijk dat het toch niet de moeite was zo'n systeem. Het mocht dan al getest en goedbevonden zijn in andere gemeentes rondom ons, toch leek het hen een slecht idee. Al was het maar omdat je op die manier zou toelaten dat partijen hun eigen mannetjes zouden droppen in de stembureau's. Nu zegt zo'n redenering al veel over degene die er op komt, ze slaat ook nergens op. Immers, stel dat een partij dat zou doen, dan doet de rest dat toch ook en dan is het effect toch weer geneutraliseerd? Daarbij is er altijd een voorzitter die op dit soort zaken let in elk kiesbureau én moeten de bijzitters een eed afleggen om alles volgens de regels van de kunst te doen verlopen.
Maar goed, de meerderheid zag het systeem dat ik voorstelde niet zitten en voerde het vlotjes weer af in de stemming. Oppositie stemde voor, meerderheid tegen. Punt afgevoerd.
Hoewel ...

Op 8 april lanceerde niemand minder dan de minister van binnenlandse zaken, Guido De Padt van de VLD, een aantal versoepelingen in de afhandeling van verkiezingen. Eén van zijn voorstellen is ... om gemeenten toe te laten met vrijwilligers te werken in de stembureau's. Ik citeer: "'Bij de bevolking leeft het gevoel dat het altijd weer dezelfden zijn die aangeduid worden als voorzitters en bijzitters. Dat willen we vermijden, onder meer door vaker gebruik te maken van vrijwilligers, mensen die echt gemotiveerd zijn."

Het lijkt wel of de brave minister de motivering van mijn punt, vorige maand op de gemeenteraad, ook gelezen en zelfs overgenomen heeft.

Als het ministerie van binnenlandse zaken er geen graten in ziet om vrijwilligers te laten werken in stembureau's , als de regeringspartijen er dus geen problemen mee hebben en als bijgevolg ook een partij als CD&V er geen gevaar in ziet voor beïnvloeding, dan vraag ik me af welke argumenten de meerderheid met voornamelijk CD&V-ers en wat ex-VLD-ers er nog tegen kan hebben.

Ik zal mijn punt dus opnieuw indienen op de volgende gemeenteraad, gezien de argumentatie van de meerderheid tegen mijn voorstel door de minister zelve van tafel is geveegd. Hopelijk durven de meerderheidsleden hun vergissing toegeven en mijn voorstel alsnog goedkeuren.

Daar is niets genants aan, integendeel: de herder is altijd tevreden als een verloren schaap naar de kudde terugkeert, om het wat bijbels te formuleren.
http://gebruiker.guidodepadt.be/20090408_01.html
 

10/04/2009 - agenda gemeenteraad 21 april

Op dinsdag 21 april 2009 om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. Dit zijn de punten die de meerderheid wil bespreken. Die van mij worden deze week nog toegevoegd.

Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen
PUNT 2 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden
PUNT 3 : bekrachtigingen besluiten van de burgemeester houdende tijdelijke verkeersmaatregelen
PUNT 4 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot Bellestraat –
doodlopend gedeelte recht tegenover Geertruidebaan
PUNT 5 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot
Geertruidebaan
PUNT 6 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot Mazitsstraat
PUNT 7 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot Bremtstraat
– parkeerverbod
PUNT 8 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot Boekhoutstraat – parkeerplaats minder-validen
PUNT 9 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot Guchtveld - gedeelte tussen de Guchtweg en de Kruisstraat
PUNT 10 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot Guchtweg
PUNT 11 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Leenweg - gedeelte tussen de Guchtweg en de Brusselbaan
PUNT 12 : belasting op het ophalen van gewoon en grof huisvuil – dienstjaar 2009 – wijziging
PUNT 13 : contante belasting op de inzameling van het huishoudelijk restafval – aanslagjaren 2009-2010 – wijziging
PUNT 14 : vaststellen van het tarief met betrekking tot de verkoop van pmd- en gft-zakken – dienstjaren 2009-2010 – wijziging
PUNT 15 : kerkfabriek Sint-Michiel Hekelgem – meerjarenplan 2008-2013 – wijziging – goedkeuring
PUNT 16 : kerkfabriek Sint-Michiel Hekelgem – budget 2009 – akteneming
PUNT 17 : ondergronds brengen van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet in de Stationsstraat
PUNT 18 : ondergronds brengen van het openbaar verlichtingsnet in de Bellestraat ter hoogte van de fietsersbrug
PUNT 19 : goedkeuring gratis grondafstand met betrekking tot een verkavelingsaanvraag in de Potaardestraat
PUNT 20 : goedkeuring gratis grondafstand met betrekking tot een verkavelingsaanvraag in de Portugeesstraat
PUNT 21 : samenwerkingsovereenkomst met Vlaamse Gewest, nv. Aquafin en de Tmvw voor de herinrichting gewestweg N9 – Brusselbaan
PUNT 22 : wijziging statuten sportraad
PUNT 23 : toetreding tot de regionale VVV Toerisme Brabantse Kouters Vzw – bekrachtiging
collegebeslissing van 24 maart 2009
PUNT 24 : Tmvw – goedkeuring statutenwijziging
PUNT 25 : Haviland IGSV – goedkeuring agenda statutaire buitengewone algemene vergadering van 25 juni 2009
PUNT 26 : Haviland IGSV – aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de statutaire buitengewone algemene vergadering van 25 juni 2009
PUNT 27 : Affligem op weg naar FairTradeGemeente – resolutie ter ondersteuning van eerlijke wereldhandel