vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

01/04/2009 - Affligemse club diept Duitse tank op uit Ardeens moeras

De afgelopen dagen bleek het niet eenvoudig om leden van Geronimo, de Affligemse club voor oude militaire voertuigen, aan de telefoon te krijgen. De reden is dat we allen in 't grootste geheim en met de hulp van een locaal aannemer in de streek van Eupen een heuse historische schat bovengehaald hebben.

Uit een moeras recupereerden we een heuse tank uit WO2, een overblijfsel van het Ardennen-offensief uit 1944.

De tank, die destijds verdwaald was geraakt in de dennenbossen, werd door haar bemanning verlaten toen ze plots begon weg te zinken in de drassige bodem. Eén van hen, de intussen bejaarde Karl-Heinz Böhm, slaagde er in om aan te geven waar de tank ergens was achtergelaten.

Een onderzoek, vorige zomer, met duikers leverde heel snel resultaat op.

Als kleine Affligemse club hield het nieuws stil om in alle discretie het historische voertuig te kunnen redden.

Gisteren slaagden we er dan in om onze schat boven te halen.

Meer informatie en foto's op onderstaande link.
http://www.geronimo.tk
 

27/03/2009 - Leefbaar Affligem lanceert voorstel voor beter georganiseerde kinderopvang

Chris Troch, mijn collega-gemeenteraadslid voor Leefbaar Affligem, informeerde laatst op de de gemeenteraad al eens naar de stand van zaken omtrent de werking van de kinderopvang in de scholen, nadat verschillende klachten van de ouders hem aan de oren waren gekomen: "Ouders met kinderen in Affligemse scholen zijn kennelijk maar matig tot niet tevreden over de manier van werken van Breugelkind, de vzw die er instaat voor de voor- en naschoolse opvang. Voor alle duidelijkheid: deze scholen zijn géén gemeentescholen meer; toch blijft de gemeente Affligem betrokken partij doordat ze instaat voor een deel van de financiering van deze voor- en naschoolse opvang. Het was ten andere het gemeentebestuur zelf dat is komen aanzetten met Breugelkind als partner voor de opvang."

Het probleem situeert zich op twee vlakken: de ouders die gebruik maken van de diensten van Breugelkind zijn niet tevreden over de manier waarop hun rekeningen worden gemaakt én ze zijn niet tevreden op de manier waarop met hun klachten hieromtrent wordt omgegaan.

Chris Troch: "De kost voor de buitenschoolse opvang van de kinderen is 0.75 euro per half uur en om de twee weken wordt een totaal opgemaakt dat door de ouders dient betaald te worden. Wat zoveel ouders nu boos maakt is de manier waarop die berekening van de facturen gebeurt. Wanneer je je kind gaat halen en je doet dat binnen de 30 minuten na het stoppen van de lessen, dan betaal je 0.75 euro. Je moet echter betalen per begonnen half uur en dat vinden we bij Leefbaar Affligem bijzonder onrechtvaardig. Iemand die 29 minuten na het stoppen der lessen binnenwandelt betaalt dus de helft van iemand die zijn kind 31 minuten na het stoppen van de lessen komt ophalen. Immers, na minuut 30 begint een nieuw half uur. Dat is het principe dat ook de gsm operatoren destijds gebruikten: iedere begonnen minuut moest je toen ook volledig betalen. Tot Europa tussenbeide kwam en dat veroordeelde als onterecht. Sindsdien wordt er voor een gsm-gesprek gerekend per gebelde seconde. En da's in feite het principe waar we met de kinderopvang ook naartoe willen. Je begrijpt dat het noteren van de aankomsttijd van veel ouders al tot een woordenwisseling heeft geleid."

Concreet stelt Leefbaar Affligem voor dat men bij Breugelkind nog steeds gewoon noteert wanneer de kinderen zijn opgehaald, maar dat na twee weken enkel rekening wordt gehouden met het totaal van alle minuten en niet het totaal van "begonnen halve uren". Dat gaat heel wat schelen.

Een voorbeeld toont aan hoe ons voorstel rechtvaardiger is. Stel, je komt je kind dagelijks ophalen, 35 minuten na het stoppen der lessen. Na 20 dagen (of één maand) zou je in het huidige systeem 30 euro betalen. Immers: 20 (dagen) x 2 (halve uren die volledig worden aangerekend) x 0.75 euro per half uur = 30 euro. Met het systeem dat wij voorstellen kom je op amper 17.50 euro. Immers: 35 minuten x 20 (dagen) = 700 minuten = 11.67 uur x 1.50 euro voor een uur.

Het lijkt een ingewikkelde berekening, maar in feite is wat wij voorstellen véél eenvoudiger, véél goedkoper voor de ouders maar vooral veel rechtvaardiger. Ons systeem zou ook veel minder conflicten veroorzaken. In ons systeem is het immers niet zo heel belangrijk of je nu 29 of 32 minuten na het stoppen der lessen binnengewandeld bent. In het huidige systeem wel, want het kan je rekening met 100% doen toenemen.

Een tweede probleem dat Chris Troch opmerkte is de manier waarop met de opmerkingen van de ouders wordt omgegaan. Er zit véél te veel tijd tussen de overlegmomenten van organisatie en gebruikers van dit systeem. Zo kon de meerderheid in Affligem, hoewel ze aanwezig was bij de laatste overlegvergadering, eigenlijk geen concreet antwoord geven op de vragen van Troch tijdens de gemeenteraad: "Ik heb geen andere keuze dan de zaak verder op te volgen, te overleggen met de gebruikers van dit systeem en te zien of de zaak evolueert. Indien niet, dan zal ik niet aarzelen het op de volgende gemeenteraad opnieuw op de agenda te plaatsen.