vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

26/03/2009 - Slaap gerust, Affligem en omgeving is misdaad-vrij!

Onlangs reed ik in een heuse terreinwagen met groene garagisten-nummerplaat. Géén suv die al problemen krijgt als er eens bladeren op de oprit liggen maar een échte jeep die het zware werk in pakweg de woestijn of het bos aankan. Ik reed met die wagen omdat mijn auto binnen was in de garage voor een kleine herstelling en ik intussen toch érgens mee moest rijden om de boodschappen te doen. Een uurtje later was ik al op de terugweg om mijn wagen weer op te halen en stond ik aan te schuiven voor de lichten toen achter me een "zwaantje" opdook. Een politieagent, met andere woorden, op zo'n motor en met een fluo-oranje helm op het hoofd. Ik zag hoe hij naar de wagen keek en me vervolgens aan kant deed gaan voor iets meer dan een babbel. Al een stuk kleiner nu hij niet meer op zijn motor zat en voorzien van het soort snor dat vroeger enkel voor goed opgeleide en beleefde rijkswachters voorbehouden was, wandelde hij naar mijn tijdelijk vervoersmiddel en vroeg me of dit mijn auto was. Waarop ik, goedmenend burger als ik ben, negatief antwoordde. De wagen was van de garage. Ahà, riep hij net niet triomfantelijk uit, waarop hij de zaak wilde afmaken met de vraag of ik dan een vennoot van de garage was. Ook hier zag ik geen reden om te liegen; ik was enkel klant bij de garage. Zijn lach werd nog groter bij deze bekentenis en hij vertelde me dat ik dan niét met groene garagistenplaten mocht rijden. Ik was, met andere woorden, in overtreding. Nu had snorremans pech. Ik ben namelijk ietwat meer op de hoogte van de wetgeving rond nummerplaten dan Jan Modaal, waardoor ik hem van repliek kon dienen. In 't geval dat je wagen in reparatie is, kan je als klant van de garage wél effe met zo'n groene nummerplaat rondrijden. De sinds de politiehervormingen meer dan goed betaalde arm der wet leek wat ineen te krimpen onder zijn grote helm en gooide dan zijn laatste wapen in de strijd, hét bewijs dat hij goed had opgelet in de les, toen het over de nummerplaten ging. Mijn verhaal klopte maar ik moest dan wel een document van de garagist bijhebben waarin dat bevestigd werd. Of het van woede of schaamte was, weet ik niet, maar toen ik hem breed glimlachend ook dàt document toonde, liep hij ietwat rood aan. De discussie werd gestaakt en Lul De Behanger wist niets anders meer te verzinnen dan dat de nummerplaat achteraan niet reglementair was opgehangen.
Dàt, antwoordde ik hem, was een zaak tussen hem en de eigenaar van de wagen en daar had ik dus niets mee te maken. Maar misschien wilde hij me volgen naar de garage en de zaak met de garagist bespreken?
Neen, laat maar, was het antwoord ... en weg reed meneer.
Wat heb ik nu onthouden uit deze zaak? Wel, dat heel onze streek niets anders dan een oase zijn van peis & vree moet zijn. Geen enkele onopgeloste inbraak, geen enkele gestolen auto of fiets meer geboekt, geen enkele zakkenroller of inbreker meer op pad en allicht heeft ook de laatste drugdealer zijn laatste zakje poeder over de haag gesmeten. Anders kan ik het me niet inbeelden dat een politieagent, die door de overheid (wij met z'n allen dus) goed betaald wordt, een speciale opleiding kreeg om met een vuurwapen rond te lopen en met een zware motorfiets rond te rijden, een kwartier van zijn tijd uittrekt om een nagelnieuwe terreinwagen met groene nummerplaat op ongeveer 500 meter van een toch vrij gekende garage aan te houden om in discussie te gaan met de chauffeur over de wetgeving rond garagistennummerplaten en het uiteindelijk houdt op een zwaar delict, namelijk dat de nummerplaat niet reglementair is opgehangen.
De zekerheid dat hij dan nog vervelender zou gaan doen dan hij al was, belette me om hem ter plekke te zeggen dat ik zijn gedrag een verspilling vond van politionele tijd en mankracht maar ik wens hem alsnog bij deze en gezien zijn beroep een flinke tros aambeien toe.
Dit soort gedrag verpest immers het imago dat de politie zijn legitimiteit geeft. Daarenboven is het een verspilling van tijd en geld van de politie en dat is onaanvaardbaar gezien de hoge aantallen inbraken en andere criminele toestanden en het excuus dat er niet genoeg politieagenten zouden zijn.
Ik wéét dat de meeste politiemensen niét zo zijn en daarom hoop ik dat alvast zij dit lezen. Al was het maar opdat ze hun collega's die zich wel graag met dit soort gezever bezighouden ipv écht te werken, op de vingers zouden tikken. Of in 't geval van dat ene zwaantje: op de aambeien.
 

11/03/2009 - Kopstukken Affligemse schepencollege overtreden de wet!

Ook in 2008 publiceerde het Belgische Staatsblad de lijst met mandaten, ambten en beroepen van politici, alsook hun vermogensaangifte. Met dat laatste hebben we (terecht) geen zaken, met de rest wel. Vandaar de publicatie in het Staatsblad, de manier waarop België zaken openbaar maakt.
Gezien de openbaarheid van deze gegevens, leek het me interessant om eens te gaan zien wie in onze gemeenteraad welke mandaten cumuleert en hoeveel men langs de kassa passeert. Onderstaand overzicht geeft enkel de politici die in 2007 in de gemeenteraad zaten. Van de rest, voormalige senator Annemie Vandecasteele of Vlaamse Parlementslid Dominique Guns bijvoorbeeld, heb ik dus niet opgenomen. Wat dan weer niet betekent dat ze niet in de lijst staan. Als de nieuwsgierigheid te groot wordt, moet je zelf maar op zoek gaan. Via de onderstaande link kan dat héél gemakkelijk.

Laten we beginnen, zoals het protocol dat vraagt, met de voorzitter van de gemeenteraad, Stijn Stassijns. Diens betaalde mandaten en beroepen waren in 2007 voorzitter gemeenteraad (is intussen schepen geworden) en bestuurder bij de intercommunale havicrem, daarnaast bediende bij Internationale Nederlanden Groep, beter bekend als de bank ING. Onbetaalde mandaten: geen.

Staat ook in dit overzicht wegens nog actief als waarnemend burgemeester tot maart 2007: Leo Guns. De man was toen al gepensioneerd, dus een beroep vinden we niet terug. De betaalde mandaten waren deze: burgemeester (tot maart 2007), bestuurder bij Ethias en gemeenschapscommissaris bij de kleine landeigendommen VHM. Leo deed ook onbetaald werk als voorzitter van de politiezone TARL (tot maart 2007), voorzitter VLD Vlaams Brabant en bestuurder VLD Affligem.

Walter De Donder gaf amper 1 mandaat en 1 beroep door: schepen in Affligem en zaakvoerder van bvba cartouche. Geheel pro bono werkt hij zich daarnaast nog uit de naad als voorzitter van de raad van bestuur van de cultuurzaal te Affligem.

Een heel kort lijstje, dat kan wijzen op een algehele toewijding aan hun taak als schepen, vinden we bij Rik Verhavert en Willy Teirlinck. Volgens hun eigen mededeling hebben ze enkel hun inkomen als schepen te Affligem. Of dat 100% waar is, is natuurlijk een andere zaak.

Een onverwachte stille cumulard is dan weer Wiske Bosteels. Die passeert aan de kassa als schepen, bestuurder van Intergem, lid van het regionaal comité van Intergem en als leraar. Onbetaald werken deed ze in 2007 niet.

Paul Geeraerts vermeldt op zijn lijstje van beroepen en mandaten dat hij schepen is in Affligem, tot april 2007 bestuurder bij Haviland, tot eind 2007 bestuurder bij Ethias en daarnaast ook nog eens bestuurder bij Aquario en lid van de directie van de TMVW. Paul klust ook gratis bij als bestuurder van twee vzw's: Okaaihof en CDA. Daarmee is hij waarschijnlijk de grootste cumulard van de Affligemse gemeenteraad.

Ik zeg wel degelijk "waarschijnlijk" want twee leden van het schepencollege hebben de wet flagrant overtreden en dienden doelbewust geen lijst mee. Het zijn nochtans niet de minsten: zowel de voorzitter van het Affligemse OCMW, Els Van Nieuwenhove, als de burgemeester Yvan T'Kint, overtraden hier duidelijk de wet.

Waarom ze de wet niet respecteerden weet ik niet, maar volgens mij kan het in alle geval deontologisch niet. Of hun collega's in de meerderheid hiervan op de hoogte waren, weet ik ook niet, maar sinds ik hen daar op de gemeenteraad van op de hoogte bracht, is dat alvast geregeld.

De burgemeester beweerde ter zitting overigens dat het om een misverstand ging en dat alles besproken werd met de griffie en hij garantie had gekregen dat hij niet vervolgd zou worden. Gezien schepen Van Nieuwenhove niet aanwezig was, kon ik haar argumentatie niet vernemen. De vraag zal haar gesteld worden, een antwoord is me beloofd voor volgende gemeenteraad. Misschien krijg ik dan ook te horen wat de meerderheid zelf hiervan denkt.
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2008/08/14_1.pdf#Page2