vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

04/03/2009 - Financieel fiasco in de maak!

Ergens begin dit jaar kreeg de pers naar goede gewoonte alweer de primeur van schepen van cultuur De Donder dat er een nieuwe bibliotheek zou komen. Dat het dossier nog naar de gemeenteraad moest, was voor deze democraat (respéct, was dat geen verkiezingsslogan van hem?) van geen belang. Bon, een mens neemt daar acte van ...
Vorige maand dan, kwam het dossier voor de bibliotheek eindelijk naar de gemeenteraad. Nadat Walter herhaald had wat hij al aan de kranten had gemeld, kreeg ik de eindelijk de kans eens te polsen naar hoe concreet die plannen nu wel waren.
Walter mag me dan wel 4 keer onderbroken hebben voor de voorzitter van de gemeenteraad tussenkwam en hem vroeg me te laten uitspreken zoals ik dat met hem had gedaan (respect, nog eens), ik kreeg uiteindelijk wel een goed idee van de stand van zaken.
Die komt hier op neer: er is nog geen bouwvergunning afgeleverd, daar heeft Walter enkel een mondelinge toezegging over en het nieuwe gebouw zal volgens de normen van de Vlaamse overheid amper groot genoeg en in feite zelfs nu al te klein zijn en houdt geen rekening met een groei van de bib.
Daarnaast is er de toch niet onbelangrijke financiële factor. Wat dat betreft liet ik Walter reageren op een nota die we bij de oppositie in handen hadden gekregen. Een nota van onze eigen financiële dienst maakt zwart op wit duidelijk dat als we met dit project doorgaan in deze vorm, dat er dan geen sprake meer kan zijn van een nieuw rustoord, toch de speerpunt van de verkiezingscampagne van CD&V in 2006. De nota, waar ik de hand op kon leggen, verwittigt voor niets minder dan een negatief saldo in 2013. En dan werd er nog geen rekening gehouden met de aanwervingstrein die de meerderheid op sporen heeft gezet en die op termijn ook handenvol geld zal kosten.

Nu is Walter er de man niet naar om zich door concrete en ernstige bezwaren te laten tegenhouden en dus duwde de meerderheid door. Hoe graag ik ook een nieuwe bibliotheek wil, ik heb, net als de rest van de oppositie, tegen gestemd. Ik wil niet meewerken aan een megalomaan prestigeproject waar nog niets van in orde is behalve de zekerheid dat het ons veel meer gaat kosten dan we in kas hebben. Dit kan beter en goedkoper.

CD&V en consoorten lopen als lemmingen naar de financiële afgrond en zullen de Affligemse belastingsbetaler meesleuren. Daar kan en wil ik niet aan meewerken.
 

04/03/2009 - Mijn toegevoegd punt voor de gemeenteraad: vrijwilligers voor stembureau's

Gezien er binnenkort verkiezingen georganiseerd zullen worden voor het Vlaams en Europees parlement,
gezien dat betekent dat er weer flink wat mensen zullen ingezet moeten worden om de stembureau's te bemannen,
gezien dat voor vele betrokkenen zeer ongelegen komt en men voor deze belangrijke handelingen in een democratie er naar moet streven om met zoveel mogelijk gemotiveerde mensen te werken,
gezien er waarschijnlijk vrij veel mensen zijn die net grààg die dag zouden werken als lid van een stembureau,
leg ik volgend punt ter stemming voor:

Inzetten van vrijwilligers in de stembureau's voor de verkiezingen.

1) De gemeenteraad geeft de mogelijkheid aan geïnteresseerde vrijwilligers om zich te melden voor dienst in een stembureau bij de eerstkomende verkiezingen.
2) Kandidaten moeten kiesgerechtigde inwoners van Affligem zijn en hoeven verder aan geen andere voorwaarden te voldoen.
3) Met deze kandidaten zal gepoogd worden om de stembureau's te voorzien van alle nodige personeel gedurende de verkiezingsdag. Indien er onvoldoende vrijwilligers zijn, zal overgegaan worden tot aanduiding van extra mensen zoals dat voorheen altijd al gebeurde.
4) Aan de vrijwilligers zal een zelfde onkostenvergoeding betaald worden als aan de opgeroepenen; ze zullen op dezelfde manier verzekerd zijn die dag.
5) Dit besluit zal zo snel mogelijk kenbaar worden gemaakt aan de bevolking via de webstek van de gemeente en het gemeentelijk informatieblad.