vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

02/03/2009 - Agenda gemeenteraad 10 maart

Op dinsdag 10 maart 2009 om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. Hieronder de agenda:
Openbare zitting
PUNT 1 : onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van een opvolger als titelvoerend gemeenteraadslid
PUNT 2 : mededelingen
PUNT 3 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden
PUNT 4 : bekrachtigingen besluiten van de burgemeester met betrekking tot tijdelijke maatregelen
PUNT 5 : rekening van de kerkfabriek Sint-Michiel Hekelgem over het dienstjaar 2008
PUNT 6 : samenstelling van de veiligheidscel in het kader van het nood- en interventieplan (NIP)
PUNT 7 : vaststelling functiebeschrijving van financieel beheerder
PUNT 8 : vaststelling van de aanwervingsvoorwaarden van financieel beheerder
PUNT 9 : bekendmaking van het aanwervingsexamen van financieel beheerder
PUNT 10 : samenstelling van de examencommissie voor het aanwervingsexamen van financieel beheerder
PUNT 11 : eindrekening van de heer gemeenteontvanger Paul Rollier
PUNT 12 : goedkeuring erkenning sportverenigingen Affligem 2009
PUNT 13 : ondergronds brengen van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet in de Lombeekstraat
PUNT 14 : goedkeuring van de voorwaarden voor de opmaak van energieprestatiecertificaten (EPC) openbare gebouwen

Aan de openbare zitting kunnen nog punten toegevoegd worden door raadsleden van de oppositie. Zelf zal ik dat allicht deze keer ook doen met een paar voorstellen; meer daarover eerstdaags op deze webstek.

Na de openbare zitting hebben raadsleden de kans om vragen te stellen. Ik heb alvast een lijstje voorbereid!

Besloten zitting
PUNT 15 : aanstelling van een waarnemend gemeentesecretaris – wijziging
PUNT 16 : aanstelling van een waarnemend financieel beheerder
PUNT 17 : stand van zaken juridische dossiers waarin de gemeente betrokken is (dit punt is een reactie op een vraag die ik in januari aan de burgemeester stelde)
 

02/03/2009 - Uw geld en wat daar zoal mee gebeurt (deel2)

De meerderheidspartijen van de Affligemse gemeenteraad (CD&V, N-VA, Visie, OLA, LDD) keurden in december het budget (de begroting) van 2009 goed. Heel dat budget aframmelen zou wat dwaas zijn maar een aantal weetjes serveer ik u met plezier in een reeks van een paar stukjes. Hapklare brokjes feiten en cijfers. Aan u om er het uwe van te denken.

Deze maand een aantal kosten die gemaakt worden op het gemeentehuis zelf, zoals bijvoorbeeld de kosten voor het gemeentepersoneel. Om je een idee te geven: in 2007 gaf de meerderheid € 827.000 uit aan lonen van het personeel. In 2008 was dat al € 894.000 en voor dit jaar voorzien ze € 955.000.

De bedenking die we ons daarbij kunnen maken is dat ons personeelsbestand op korte tijd een flink pak duurder is geworden. Het is natuurlijk leuk om met aanwervingen en promoties Sinterklaas te spelen, maar van alle kosten die een gemeente kan maken is die van personeel de gevaarlijkste. Immers, als je bv veel geld uitgeeft aan recepties (doen ze ook, maar daarover later meer), dan kan je dat op een zeker moment gewoon afschaffen of inperken. Een personeelslid dat benoemd is zit in principe vast tot aan zijn/haar pensioen. En wat blijkt? Er staan nog een aantal aanwerving op het "to do" lijstje van deze meerderheid.

Met deze gevaarlijke stijging van VolTijds Equivalent van het personeelsbestand hypothekeert de huidige meerderheid dan ook de werking van heel Affligem de komende decennia.

Er mag dan nu wel behoorlijk wat geld in kas zijn, maar dat ligt grotendeels aan een paar éénmalige meevallers van hogerhand die zich gegarandeerd niet meer zullen herhalen.
Bijgevolg, als deze meerderheid tegen het einde van legislatuur haar eigen reservefonds zoals voorzien opgesoupeerd heeft en de personeelskosten op deze manier blijven toenemen, dan gaan we tegen het einde van de legislatuur over de 1.1 miljoen euro aan vaste personeelskosten zitten.

Zijn we dan wel goed bezig, vraag ik me af ? En is dat wel goed bestuur ?