vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

29/10/2008 - Afscheidsruimtes voorzien op kerkhoven Essene en Teralfene - Hekelgem volgt later

Het is velen allicht niet onbekend: als je afscheid moet nemen van iemand die begraven wordt op één van onze gemeentelijke begraafplaatsen, dan moet je hopen op goed weer. Anders sta je te verkleumen in de wind of de regen en als je pech hebt, beide.

Daarom is er een plan uitgewerkt om een soort overdekte afscheidsruimte te maken voor de drie begraafplaatsen. De plannen daarvan zijn klaar en ik kon ze recent inkijken. Het ontwerp voor het Essense kerkhof is bijzonder mooi, vind ik, en zal in 2009 uitgevoerd worden. Kostenplaatje is een € 120.000. Ook Teralfene krijgt in 2009 zijn overdekte afscheidsruimte. Het is een ander ontwerp, iets minder mooi en iets minder duur. Het zal zo'n € 75.000 kosten. Het ontwerp voor Hekelgem is groter en nog lelijker. Wat ik zag leek wel op een gestyleerde giraffe. De ontwerper zat duidelijk door zijn inspiratie heen toen hij aan Hekelgem begon. Wat het moet kosten weten we ook nog niet en hopelijk is dat een teken dat ook de meerderheid inziet dat het een draak van een gebouw is (tiens, ja, een draak zou het ook kunnen zijn).

Er is nog wat tijd om dit ontwerpt te herbekijken. Aan de bouw zal immers pas in 2010 begonnen worden. Volgend jaar wordt immers een deel van het kerkhof vernieuwd en zullen een aantal graven verdwijnen zodat het nieuwe gebouwtje centraal zal kunnen staan.

Laat ons die extra tijd gebruiken om een nieuw voorstel of idee te vragen aan de ontwerpers.

Overigens: een paar afbeeldingen zouden hier op zijn plaats geweest zijn, maar het schepencollege weigert me digitale copies van hun dossiers ter beschikking te stellen. Je kan dus zien hoe die gebouwtjes er uitzien maar dan moet je er wel naar 't gemeentehuis voor rijden en de dossiers gaan inkijken. Mijn klacht hierover bij de gouverneur is nog hangende.
 

29/10/2008 - Kastoestand van de gemeente Affligem

Onlangs liet ik eens vallen dat een gemeente als Affligem zich niet moet gedragen als een bank. Daarmee bedoelde ik dat Affligem volgens mij beter geen hoge belastingen combineert met zeer goed gevulde bankrekeningen. Een gemeente moet ofwel het geld dat ze heeft op een verstandige manier investeren in bijvoorbeeld infrastructuur en afbouw van schuldenlasten. Als ze dat niet doet, is er geen excuus om de belastingen hoog te houden en is het verlagen van de belastingen aan de orde.

In Affligem hebben we hoge belastingen én goed gevulde rekeningen.

Ten bewijze geef ik u hieronder de kastoestand van eind september 2008. Dit overzicht werd opgemaakt door de gemeenteontvanger en zijn diensten, die overigens goed werk leveren bij 't beheren van ons geld. Dankzij hun werk levert onze flinke spaarboek mooi op. Maar ook dat resulteert niet in een politieke keuze van belastingvermindering.

beleggingen bij Ethias en Dexia: € 8.173.870

zichtrekeningen bij Dexia en De Post: € 178.631

beschikbare kredietopeningen bij Dexia: € 549.197

beschikbare kredietopeningen bij Fortis: € 534.745

Totaal financiële middelen van de gemeente Affligem op 20 september 2008: € 9.436.443.
http://www.tim.vu/nl/?pg=blikvangers_overzicht&blikvanger=222