vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

31/12/2013 - De ideale wensen voor 2014

The Things that Cause a Quiet Life

My friend, the things that do attain
The happy life be these, I find:
The riches left, not got with pain;
The fruitful ground; the quiet mind;

The equal friend; no grudge; no strife;
No charge of rule, nor governance;
Without disease, the healthy life;
The household of continuance;

The mean diet, no dainty fare;
Wisdom joined with simpleness;
The night discharged of all care,
Where wine the wit may not oppress:

The faithful wife, without debate;
Such sleeps as may beguile the night;
Content thyself with thine estate,
Neither wish death, nor fear his might.

Henry Howard, Earl of Surrey
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Howard,_Earl_of_Surrey#Literary_activity_and_legacy
 

19/02/2013 - Portretten van Albert & Paola uit de raadzaal?

Tijdens de gemeenteraad van februari heb ik mijn collega's van de meerderheid verzocht om de foto's van Albert & Paola weg te halen en dat om verschillende redenen, waaronder vooral de grondwettelijke en strafrechtelijke me het zwaarste leken te wegen.

Dit was mijn betoog - hopelijk gevolgd door de meerderheid, anders komt het in maart opnieuw op de agenda.

Beste collega’s, ik vestig bij het begin van deze legislatuur graag uw aandacht op de aankleding van de gemeentelijke raadszaal en meer bepaald de foto’s die er opgehangen zijn van de heer Albert Wettin, en zijn echtgenote, mevrouw Paola Ruffo di Calabria.

Ik zal kort toelichten waarom het volgens mij verkeerd is om die foto’s hier op te hangen en heb daarvoor 2 soorten argumenten: logische en grondwettelijke - ik zal beide kort toelichten alvorens tot een verzoek over te gaan.

Vooreerst is er de logica zelve die gebiedt dat de betrokken foto’s hier niet thuishoren. Immers: de functie van koning wordt nergens betrokken bij het Vlaamse gemeentedecreet dat de werking van deze gemeenteraad regelt en we leggen ook geen eed meer af aan een vorst der Belgen. Wat dat betreft zijn de foto’s hier dus nergens voor nodig. Daarnaast is er de vaststelling dat een staatshoofd dat zijn macht haalt enkel uit een eerstgeboorterecht volstrekt indruist tegen elk democratisch principe en dus ook al geen portret verdient in deze raadszaal. Verder is er het gedrag van deze familie uit Laken waarvan de oudste telg recent nog het nieuws haalde met het opzetten van constructies die het geld van de dotaties moesten doorsluizen naar familieleden in het buitenland zonder daarop de vereiste belastingen te betalen. Er is ook het feit dat het familiehoofd bij de vorige regeringsvorming meermaals is tussengekomen en daarbij een bepaalde politieke familie op federaal vlak heeft willen “kalt stellen” – en daar nog in geslaagd is ook. Of er is het feit dat diens echtgenote na meer dan 50 jaar in ons land nog altijd nauwelijks tot geen Nederlands spreekt – een schandaal als je ziet hoe iemand als pakweg Maxima Zorreguita in amper een paar maanden de taal vlot leerde spreken. En dan heb ik het nog niet over de wettelijk erkende kinderen van het echtpaar dat hier fotogewijze aanwezig is: ze vallen van het ene schandaal in het andere … Kortom: meer dan genoeg logische argumenten om hun foto’s hier niet op te hangen.

Nu ken ik de redenering dat we hier nog altijd in België wonen en dus het staatshoofd toch wel mogen portretteren in de raadszaal. Die redenering kan ik ergens nog volgen maar ook hier duiken bezwaren op die er voor zorgen dat we de portretten van Albert en Paola niet kunnen handhaven zonder de strafwet en de grondwet te schenden, iets waar ik als democraat niet aan mee wens te werken.

Zo voert mevrouw Ruffo di Calabria de titel van koningin, waardoor ze duidelijk de wet overtreedt die stelt dat het voeren van een adelijke titel waar men geen recht op heeft, strafbaar is. Gezien de grondwet de titel van koningin niet eens vermeldt en de vrouw van de vorst geen titel toebedeelt, lijkt me dat hier duidelijk het geval te zijn.

En dat brengt me tenslotte bij mijn grondwettelijke argument. Volgens artikel 28 van de grondwet verliest iedere troonpretendent zijn rechten op de troon indien hij geen toestemming heeft van de zetelende vorst (en dus de regering) om te trouwen. Bij het overlijden van Leopold II, in 1909, had diens neef, Albert I dan ook geen rechten op de troon gezien hij huwde zonder die toestemming. Dat hij toch de troon besteeg was dan ook een pure schending van de grondwet. Ik ben trouwens niet alleen met die vaststelling: ook August Beernaert, eminent jurist en nobelprijswinnaar was destijds van dat gedacht. Vermist Albert I geen rechten meer had op de troon, hadden ook zijn nazaten die niet. Dat Leopold III geen toestemming had gevraagd om te huwen met Liliane Baels was dus niet relevant meer, het was gewoon een verderzetting van een ongrondwettelijke toestand.

CD&V-er Tindemans maakte zich ooit sterk dat de grondwet geen vodje papier was en gevolgd diende te worden. Ik volg hem daar in en concludeer dan ook dat de foto van Albert II, die zich onrechtmatig koning der Belgen laat noemen, hier ten onrechte hangt indien men een foto van het staatshoofd wenst te tonen. De aanhangers van de stelling dat het staatshoofd moet vertegenwoordigd zijn door een foto kunnen daarom kiezen tussen een foto van wie die macht bij gebrek aan actueel rechtmatig vorst moet uitoefenen volgens de grondwet, namelijk de voltallige regering. Of de laatste die op een legale manier op de troon zat, namelijk Leopold II. Voorwaar geen gemakkelijk keuze.

Daarom, collega’s, stel ik voor dat men in de schoot van de meerderheid eens nadenkt over een andere bestemming voor deze foto’s. Wat mij betreft lijkt een kast in de archieven van onze heemkundige kring een goed alternatief, maar ik kan me voorstellen dat een compromis gevonden kan worden in een andere, niet openbare plaats in dit gemeentehuis.

Wat voor mij telt is dat er een oplossing komt waarbij we polemiek voorkomen en de foto’s verwijderen om de voornoemde grondwettelijke redenen.

Indien dit niet lukt tegen volgende gemeenteraad, zie ik me echter genoodzaakt het verwijderen van de foto’s bij een volgende zitting wél ter stemming voor te leggen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Wettin