vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

26/10/2008 - Hoe zit dat nu met de LDD ?

Op de gemeenteraad van oktober stelde ik voor om het voorbeeld van de Lennikse VLD burgemeester Willy de Waele te volgen en geen Belgische vlaggen meer uit te hangen behalve op de 15 dagen waarop men wettelijk verplicht is dat te doen.

Het voorstel maakte duidelijk wie in de Affligemse politiek bereid is om meer dan lippendienst te bewijzen aan de Vlaamse strijd en wie niet. Naast mezelf stemden de raadsleden van VB mee én 3 leden van de meerderheid (niet toevallig allen drie oude strijdmakkers van de VU) voor mijn voorstel. Van de 4 VLD-ers onthielden er zich drie. Al de anderen (de volledige CV&V, de VLD-er Warin én de 2 LDD-ers) stemden tegen. Gevolg: voostel nipt verworpen.

Van de CD&V had ik het kunnen verwachten, maar de VLD verbaasde me enigszins met hun stemgedrag. Immers, mijn voorstel was overgenomen van een partijgenoot van hen en bleef perfect binnen de lijntjes van de wet. Hadden de 3 die zich onthouden hebben, het voorbeeld van hun Lennikse partijgenoot gevolgd, dan was de zaak beklonken geweest. Helaas pindakaas …

Nog meer tot nadenken stemt het standpunt van LDD. Als ik er hun standpunten op nalees op de nationale webstek, dan zou je toch denken dat ze dit soort voorstellen (symbolisch, geen economische schade, binnen de lijnen van de wet en bedoeld als aanmoediging om tot een oplossing te komen) toch mee zouden goedkeuren of op zijn minst zich zouden onthouden. Maar neen, ze stemden tégen. Daarmee is voor de gemiddelde Vlaamsgezinde kiezer meteen duidelijk hoe Vlaams LDD in Affligem wil zijn of is.

Wat LDD daar nationaal van denkt is me ook niet meer duidelijk. Neem nu Aalst. Ook daar werd een dergelijk voorstel ingediend en mee tegengehouden door LDD. In Willebroek dan weer, diende LDD precies hetzelfde voorstel van het mijne om de tricolore weg te halen.

LDD mag nationaal dan al in de lift zitten, in Affligem gaat die lift duidelijk naar beneden. Jammer ...
http://www.tim.vu/pers/68.JPG
 

13/10/2008 - Extra uitgaven in budget 2008 - après nous le déluge !

De meerderheid heeft voor 2008 destijds een budget opgemaakt en zo vastgelegd waar ons geld dit jaar allemaal heengaat en eerlijk is eerlijk, technisch zit het budget vrij goed in mekaar. Dat de politiek keuzes die gemaakt zijn niet helemaal dezelfde zijn als degene die ik zou gemaakt hebben, weet de trouwe lezer van deze webstek allicht al.

Omdat u allicht geen tijd of zin heeft om de hele budgetswijzigingen door te nemen, heb ik dat voor u gedaan. En wat valt er op ?

Wel, om te beginnen de opbrengst van de verkoop van een paar kroonjuwelen. De aandelen van Affligem in Suez werden een tijdje geleden verkocht en dat bleek op een zeer gunstig moment geweest te zijn. We hebben daar flink aan verdiend. We hebben de aandelen dan wel niet meer, maar het zal u niet verbazen in het huidige beursklimaat, dat ik dat niet bepaald jammer vind.

Anders ligt dat voor de 4 bouwgronden te Teralfene die we in eigendom hadden. Die zijn ook verpatst voor een niet onaardige som maar in tegenstelling tot de aandelen van Suez lijken die gronden me in de toekomst alleen maar duurder te gaan worden. En gezien we nu al een pak ongebruikt geld op een gemeentelijke rekening combineren met hoge belastingen, zag en zie ik het nut niet in van een verkoop van deze gronden.

Soit, ze zijn verkocht dus daar is niet meer aan te doen behalve u te vertellen wat dat schuift, zo een verkoop van aandelen en wat bouwgrond. Awel: exact € 757.113,50. Zoveel is er nu dus extra ingeschreven op het gemeentelijk budget. Dat zal dus de resultaten van dit jaar flink oppoetsen. Voor 2009 zal er een andere truuk moeten bovengehaald worden. Het aantal bouwgronden in eigendom is sinds het aantreden van deze meerderheid immers gelijk aan het aantal aandelen in portefeuille: nul.

Tot zover het goede (nu ja …) nieuws van het budget voor 2008. Er zijn immers ook een paar kosten die hoger uitvallen dan voorzien. De werkingskosten voor het bejaardenbeleid bijvoorbeeld. Daarvoor was € 10.000 voorzien, maar dat blijkt niet voldoende te zijn. Er wordt nu € 2.500 extra voor uitgetrokken. Idem voor de kost van de brandstoffen van ons wagenpark. Dat gaat ons in 2008 € 26.000 kosten, € 3.000 meer dan oorspronkelijk gebudgetteerd, maar gezien de prijsstijgingen van de laatste maanden, lijkt me dat geen abnormale zaak.

Een laatste post waarvoor te weinig werd gebudgetteerd is degene die valt onder de noemer “wedden voor burgemeester en schepenen”. Daar wordt exact € 38.000 aan toegevoegd waardoor het totaal voor het college van burgemeester en schepenen in 2008 komt op € 223.283,20.

Terwijl u daar even van bekomt misschien nog deze opmerking: men is een post vergeten. Men is “vergeten” een post te voorzien die we in de toekomst hard nodig zullen hebben. Er moet namelijk dringend een potje aangelegd worden voor de vergrijzende populatie van schepenen en burgemeesters die met pensioen gaan. Vanaf 2012 mogen we immers een hoog bedrag verwachten dat iedere maand aan die gepensioneerde mandatarissen moet betaald worden. Daarom leggen de meeste gemeentebesturen daarvoor nu al een reserve aan. Affligem heeft daarvoor al welgeteld noppes opzijgezet.

Qua kortzichtigheid kan dat tellen want op deze manier wordt het probleem gewoon doorgeschoven naar de volgende bestuursploeg. Après nous le déluge, jongens ?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Madame_de_Pompadour