vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

12/10/2008 - Agenda gemeenteraad 14 oktober & mijn toegevoegde punten met een woordje uitleg

De voorzitter verzoekt (eerste oproeping) de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis te vergaderen op :

dinsdag 14 oktober 2008 om 20.00 uur.

AGENDA :
Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen
PUNT 2 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester houdende vaststelling tijdelijke verkeersmaatregelen
PUNT 3 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden
PUNT 4 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende parkeerverbod
in de Ternatsestraat ter hoogte van woning nr. 13
PUNT 5 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende parkeren in de Brusselbaan – gewestweg N9
PUNT 6 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende parkeerverbod
in een deel van de Assestraat – richting begraafplaats
PUNT 7 : vaststellen van de jaarrekening - dienstjaar 2007
PUNT 8 : budgetwijziging nr. III – gewone dienst – dienstjaar 2008
PUNT 9 : budgetwijziging nr. IV – buitengewone dienst – dienstjaar 2008
PUNT 10 : ocmw-rekening over het dienstjaar 2007
PUNT 11 : eindafrekening aanleg parking aan de grote hall
PUNT 12 : toekennen van een verlenging van recht van opstal ten behoeve van het scoutslokaal in de deelgemeente Teralfene
PUNT 13 : samenwerkingsovereenkomst met nv. Aquafin – project 41.486 B – aansluiting Bleregemstraat en Domentveldstraat – deel B (N9)
PUNT 14 : aankoop in der minne van een perceel grond gelegen aan de begraafplaats van Teralfene
PUNT 15 : verkoop aan Intergem van distributienetten gas, elektriciteit en openbare verlichting gelegen in goedgekeurde verkavelingen
PUNT 16 : wijze en voorwaarden heraanleg Driesplein
PUNT 17 : wijze en voorwaarden weg- en rioleringswerken in de Lombeekstraat/deel
PUNT 18 : goedkeuring statuten – gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
PUNT 19 : goedkeuring afsprakennota – gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
PUNT 20 : erfpacht aan Vzw nu Vooruit voor een perceel grond gelegen Assestraat in de deelgemeente Essene - goedkeuring ontwerp erfpachtovereenkomst
PUNT 21 : goedkeuring gratis grondafstand met betrekking tot een verkavelingsaanvraag
in de Oudebaan
PUNT 22 : Interlokale Vereniging “Alcohol & drugbeleid Noord-Pajottenland” – oprichting – overeenkomst
PUNT 23 : Interlokale Vereniging “Alcohol & drugbeleid Noord-Pajottenland” – aanduiding
van één effectief en één plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité
PUNT 24 : goedkeuring erkenning sportverenigingen
PUNT 25 : goedkeuring wijziging samenstelling raad van beheer sporthal
PUNT 26 : gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking – erkenning - goedkeuring statuten en samenstelling
PUNT 27 : aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente in de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

PUNT 28 : opvolging en actielijst van eerder besproken punten – toegevoegd punt door raadslid Tim t‘Kint.
ZIE BIJLAGE HIERNAAST
PUNT 29 : weghalen van de Belgische vlag aan alle gemeentelijke diensten - toegevoegd punt door raadslid Tim t‘Kint.
ZIE BIJLAGE HIERNAAST
PUNT 30 : mondelinge vragen - toegevoegd punt door raadslid Tim t‘Kint.
ZIE BIJLAGE HIERNAAST

PUNT 31 – toegevoegd door raadslid Tim Herzeel

 

12/10/2008 - De financiële resultaten voor Affligem in 2007

Eén van de punten op de agenda van de gemeenteraad is het zogenaamd vaststellen van de jaarrekening van Affligem voor het jaar 2007. Naar goeie ouwe gewoonte zal dit punt allicht op een slordige 9 seconden passeren. Toch zit er een heus boekje met veel cijfers en tabellen achter verscholen en wie weet heeft de helft van de raadsleden dat boekje zelfs eens ingekeken. Ik heb er in alle geval een paar uur aan afgedaan. In dat boekje staan namelijk alle cijfers die je nodig hebt om de financiële gezondheid van Affligem te beoordelen.

Nu de cijfers van 2007 er zijn, het eerste jaar waarin de huidige meerderheid van CD&V, NVA, LDD, Visie en OLA verantwoordelijk is voor alles en ’t niet meer op de plannen van de vorige meerderheid kan schuiven, leek het me interessant één en ander wat uit te vlooien.

Laat ik eerst beginnen met de vrolijke mededeling die de meerderheid zelf ook stevig in de verf zal willen zetten: de rekening van 2007 werd afgesloten met een “boni” (overschot dus) van € 2.734.409.

Wat ze er niét bij vertellen is bijvoorbeeld hoe het zit met de uitstaande schuld ten laste van de gemeente. Die was in 2006 voor ’t eerst in jaren gedaald na een paar ingrepen van de oude meerderheid maar is in 2007 alweer gestegen tot boven de 10 miljoen euro ...

Als we eens gaan kijken naar de onroerende voorheffing in Affligem en wat die per inwoner opbrengt, kan je zien dat ook dat cijfer gestegen is.

Bij de personenbelasting is het nog treffender. Die was aan ’t dalen sinds 2004 maar is nu met een flinke sprong omhoog gegaan tot een hoger niveau dan ooit. In vergelijking met 2001 is er zelf bijna 50% bijgekomen!

Een laatste check is die van de gemeentebelastingen en retributies. De belastingen die Affligem volledig zelf en op eigen initiatief kan heffen en aanpassen. Ook daar is er een serieuze stijging te zien tot voorheen ongekende hoogte; in vergelijking met 2000 zitten we zelfs een 45% hoger.

Op die manier is het natuurlijk een tikkeltje eenvoudiger om met een overschot op je budget te zitten hé …