vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

08/10/2008 - Open vacature bij OCMW Affligem

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Affligem werft een Administratief Medewerker of -ster aan; voltijds statutair C1-C3 met wervingsreserve van 2 jaar.

Profiel:
Je bent contactvaardig (je staat in voor het onthaal en diverse administratieve taken), je werkt vlot met de computer en je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld.

Het OCMW biedt je een vaste benoeming, een aangename werksfeer, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en eventueel een fietsvergoeding

Geïnteresseerd ? Bezorg dan je sollicitatie met cv en kopie van diploma voor 12/11/2008 aangetekend of tegen afgiftebewijs aan de voorzitter van het OCMW, Driesstraat 11, 1790 Affligem.

Meer informatie kun je verkrijgen bij de personeelsdienst 053/646607 of rita.bellemans@ocmw.affligem.be.

Succes !
http://nl.wikipedia.org/wiki/OCMW
 

30/09/2008 - Vlaamse vredesweek

Deze week werd ik gevraagd om op de foto te gaan voor een fotocampagne die VOS (Vlaamse Oudstrijders – Vlaamse Vredesbeweging) opzet ter ondersteuning van de Vlaamse Vredesweek, iets wat ik met veel plezier deed.

Voor wie de VOS niet kent, hierbij wat uitleg. De basis voor VOS, "Vlaamse Oud-Strijders", werd gelegd in de Frontbeweging aan het IJzerfront, door Vlaamse soldaten die komaf wilden maken met het militarisme en de achterstelling van de Vlamingen in België. Na de Eerste Wereldoorlog richtten zij het Verbond VOS op, met als doelen de verdediging van de Vlaamse zaak, antimilitarisme en de behartiging van oudstrijdersbelangen.

Ondanks de ook in de Frontpartij levende antimilitaristische overtuiging werden veel leden in de jaren dertig toch meegesleept door het radicale Vlaams-nationalisme van het Verdinaso en in grotere mate van het VNV en DeVlag. Na de Duitse inval werd de VOS gepaaid door het Duitse miltaire bewind en door VNV-leider Staf De Clercq zich in te schakelen voor een welvarend en vredelievend Vlaanderen dat zich een plek zocht in het Germaanse Groot-Duitsland. Aan VOS werd concreet gevraagd bewakingstaken op zich te nemen teneinde aanslagen door het verzet te voorkomen. In het begin werd daar grootschalig gehoor aan gegeven, maar toen het Duitse bewind vanaf de inval in de Sovjet-Unie zich veeleisender ging opstellen en om actievere collaboratie verzochten haakte de VOS onofficieel af en liet na actief medewerking te verlenen. Daarop werd als alternatief de Vlaamsche Wacht opgericht en de VOS officieel opgeheven.

In 1946 werd de draad weer opgepakt. Om duidelijk komaf te maken met de collaboratie werd de naam gewijzigd van "Vlaamse Oud-Strijders" in VOS-Vlaamse Vredesvereniging.

Als oudste Vlaamse vredesorganisatie biedt VOS een discussieplatform, een open raam op de wereld, met als ultiem doel het realiseren van wereldvrede door progressieve en totale ontwapening. VOS ijvert voor de uitvoering van de drie pijlers van het IJzertestament: 'Nooit Meer Oorlog', 'Zelfbestuur' en 'Godsvrede'. Gelijkwaardig komen Vlaamse, pacifistische en sociale thema’s aan bod tijdens studiedagen, plechtigheden, de VOS-poëziewedstrijd, enzovoort.

Eind mei 2000 werd VOS door het toenmalige ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkend als vereniging voor volksontwikkelingswerk. Deze blijk van waardering betekent een extra stimulans en een uitdaging voor de toekomst.
VOS steunt in eerste instantie op zijn talrijke plaatselijke afdelingen, die provinciaal zijn gegroepeerd, maar neemt ook initiatieven op Vlaams niveau. Ze werken daarbij graag samen met iedereen die de drie pijlers van het IJzertestament wil onderschrijven en ondersteunen. Zo werkt VOS bijvoorbeeld mee aan de organisatie van de IJzerbedevaart, de Vlaamse Vredesweek en de Vlaamse Vredesdag.
http://www.vosnet.org/