vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

23/09/2008 - Werken Langestraat : de feiten & cijfers

- Kostprijs van het hele project : € 2,8 miljoen
- Aandeel van de gemeentelijke kas in dit project : € 195000 (amper 7% van het totale bedrag); de rest wordt betaald door subsidies allerhande van de Vlaamse overheid
- Start werken : 15 september
- Duur werken : 150 werkdagen (dat zijn dus de dagen dat er gewerkt kan worden – als ’t slecht weer is stopt de teller dus)
- Geschatte einde van de werken : oktober 2009
- Fase 1 = september 2008 – februari 2009 (Boekhout – Mattein)
- Fase 2 = februari 2009 – mei 2009 (Boekhout – ergens tussen Bosstraat en Mazitsstraat)
- Fase 3 = mei 2009 – oktober 2009 (rest tot grens met Erembodegem)
- Tijdens elke fase zal ieder huis of iedere oprit slechts heel kort onbereikbaar zijn
- Gescheiden leidingen voor afvalwater en regenwater
- Huizen kunnen afwatering dus nu al opsplitsen
- Bovengrondse nutsleidingen worden onder de grond gebracht
- Leidingen worden gelegd langs beide kanten van de straat; opbreken bij nieuwbouw of verbouwingen is dus niet meer nodig
- Riolering zal lager liggen dan momenteel, dus nergens problemen met aansluiting voor bestaande aflopen die nu ook al kunnen lozen zonder oppompen.
- Om grote regenvlagen op te vangen, zullen er 7 overstorten gebouwd worden
- Breedte blijft zoals vandaag (4.6 meter)
- Kasseien worden vervangen door asfalt
- Er komen geen extra verkeersdrempels of bloembakken
- De verkeersdrempel aan de Bosstraat blijft bestaan
- De kiss & go strook aan het schooltje wordt ietwat uitgebreid
 

22/09/2008 - Klacht ingediend tegen het schepencollege

Ik heb onlangs voor het eerst in mijn politieke carrière een klacht ingediend tegen het schepencollege van Affligem. Tijdens het bewind van de VLD van Leo Guns, toen toch niet bepaald mijn beste vrienden, is het nooit zover gekomen maar nu, met de CD&V aan de macht, wel. Het moge duidelijk zijn dat het me hoog zit.
Dit is de tekst van de klacht die ik bij de gouverneur van Vlaams Brabant, de socialist De Witte, heb neergelegd.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

"In week 32 van dit jaar bezocht ik de technische dienst op het gemeentehuis om daar oa het dossier van de geplande openbare werken aan de Langestraat in te kijken en te bestuderen. Ik had daartoe een afspraak gemaakt met de betrokken ambtenaar. Tijdens dat gesprek vroeg ik om het plan van deze werken op soft copy (digitaal) via email toegestuurd te krijgen. Dat is niet alleen milieuvriendelijker dan een kopie nemen, het is ook veel praktischer.

Vorige week had ik nog niets ontvangen en daarom vroeg ik opnieuw, via email, naar die digitale versie van het plan. Omdat ik deze week nog altijd niets had ontvangen, richtte ik een derde mail naar de betrokken ambtenaar die me liet weten, alweer via email, dat “... schepen P. Geeraerts het aanleveren van documenten aan raadsleden wenst te bespreken op het CBS. Daar hij op heden met vakantie is zal dit maar kunnen gebeuren op een CBS van 2 september. Het college zal dan een standpunt bepalen.”

Ik heb meteen gereageerd dat dit standpunt volgens mij tegen de wet is en men mij daardoor ernstig belet controle uit te oefenen. Na aandringen kreeg ik alweer van de betrokken ambtenaar een citaat uit een mail van de gemeentesecretaris, die hij daarover aangesproken had: “De raadsleden hebben het recht van INZAGE in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van de gemeente betreffen. Raadslid Tim t'Kint vraagt evenwel het toesturen van een soft copy van het plan van de Langestraat, dat is meer dan louter inzage. Ik heb daar zelf geen probleem mee, maar als een schepen daarover eerst een beslissing door het college wil laten nemen, dan dienen wij te wachten daarop. In het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad is dit voorzien in artikel 10 § 4. Wel zou de beslissing van het college tot weigering uiterlijk acht dagen na ontvangst van de aanvraag aan het raadslid moeten meegedeeld worden, wat hier niet gerespecteerd is. In elk geval is het nodig dat het college de administratie eens duidelijke instructies voor de toekomst geeft.”

Ik wens voor alle duidelijkheid te stellen dat het hier niet gaat om denkpistes of werkdocumenten van het college waarin ik inzage wens te krijgen. De plannen die ik vraag zijn al lang geleden goedgekeurd en men werkt er nu al op om de werken voor te bereiden. Meer nog, de werken gaan medio september 2008 al van start !

De enige reden die ik kan bedenken om deze houding van het college te verklaren, is dat men zenuwachtig wordt van mijn aandacht voor dit dossier. Bij een aantal andere openbare werken heb ik immers telkens een paar grove fouten gevonden, gaande van niet afgeleverde bouwvergunningen tot bouwtechnische fouten en die heb ik telkens op mijn webstek en via pamfletten publiek gemaakt.

Dat kan vervelend zijn voor het college, maar het is zeker geen reden om me volledige inzage in dit dossier te ontzeggen, een mening die ook de voorzitter van de gemeenteraad met me deelt, alsook de collega-fractieleiders in de oppositie van Open VLD en Vlaams Belang, die ik hiervan op de hoogte bracht.

Daarom, en dit voor de eerste keer sinds ik in 1994 in de gemeenteraad zetel, wens ik u te verzoeken om in te grijpen.

Indien u van mening bent dat ik in deze gelijk heb, gelieve er dan op aan te dringen dat ik àlle informatie, ook die op soft copy, moet kunnen krijgen. Mag ik u daarnaast ook verzoeken om, alweer indien u denkt dat ik gelijk heb, het gemeentebestuur te verzoeken om ook in andere dossiers de gemeenteraadsleden volledige inzage te geven, zelfs al gaat het om dossiers die (enkel) op digitaal formaat te krijgen zijn of indien ze graag een digitale copie van een dossier toegestuurd krijgen.

Ik wens tenslotte nog toe te voegen dat volgens mij zeker niet de betrokken ambtenaren met de vinger gewezen kunnen worden en dit wel degelijk een politieke beslissing is geweest waardoor de betrokken ambtenaren zowat tussen hamer en aambeeld kwamen te zitten. Me dunkt zullen ook zij daarom duidelijke taal van uw diensten aan het schepencollege allicht appreciëren."