vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

24/07/2008 - Heraanleg Driesplein

Na een grondige voorbereiding (besprekingen binnen de commissie openbare werken, overleg met de buurtbewoners en een plan van een studiebureau) is het nu eindelijk geregeld: het Teralfense Driesplein wordt heraangelegd. Voor degenen die het niet kennen : het Driesplein is die verbreding aan de Driesstraat, veelal gevuld met geparkeerde auto’s en allerhande containers. Een verloederd stukje Teralfene, met andere woorden, dat terecht opnieuw wordt omgeturnd tot een woonerf en waarbij de nadruk niet meer ligt op parkeergelegenheid voor de pendelaars die verderop de trein nemen, maar op woonkwaliteit.

Zo verdwijnt de weg, dwars door het pleintje, die de Driesstraat verbindt met de Portugeesstraat. Op de straat langs het plein ruimt het asfalt allicht plaats voor bruine kleiklinkers. Ook de telefooncel en de kledingcontainer verdwijnen om plaats te maken voor een rij heesters en twaalf bomen. Mogelijks wordt er een stukje groen voorzien met hop, gezien destijds de meeste bewoners van het pleintje hopboeren waren. De glascontainer blijft ter plekke maar wordt ondergronds gezet zodat hij minder stoort. Ook het het bushokje wordt opgefrist. Tenslotte worden er ook nog banken geplaatst. Kostprijs van deze facelift bedraagt op zo’n € 180000.

Maar daarmee is niet alles gezegd en zeker niet alles betaald. Er wordt ook nog eens € 350000 geïnvesteerd in nieuwe riolen met een mogelijkheid tot aansluiten op een gescheiden systeem (regenwater en afvalwater) én er komt een ondergrondse waterbuffering om problemen op te vangen bij hevige regenval.

Het dossier gaat in oktober in aanbesteding, zodat de aannemer in december aan de slag kan. De werken zullen naar schatting een drietal maanden duren.
 

15/07/2008 - Agenda gemeenteraad 29 juli

De heer voorzitter verzoekt (eerste oproeping) de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis te vergaderen op :
dinsdag 29 juli 2008 om 20.00 uur.
AGENDA :
Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen
PUNT 2 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester houdende vaststelling tijdelijke maatregelen wegverkeer
PUNT 3 : budgetwijziging I – gewone dienst – dienstjaar 2008
PUNT 4 : budgetwijziging II – buitengewone dienst – dienstjaar 2008
PUNT 5 : belasting op het ophalen van gewoon en grof huisvuil – dienstjaar 2008 – wijziging ingevolge het lokaal pact
PUNT 6 : aanvullend reglement met betrekking tot het wegverkeer – aanleg van oversteekplaats voor voetgangers – kruispunt Ternatsestraat met Hauwijkstraat
Punt 7 : aanvullend reglement met betrekking tot het wegverkeer – Eugeen Bosteelsstraat – verboden te parkeren ter hoogte van huisnr. 14