vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

10/07/2008 - Guldensporen-rede : terug naar het unitair België ?

Ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag, geef ik opnieuw een vrije tribune aan Guido Naets die ook dit jaar weer een opmerkelijke feestrede afleverde. Geniet mee !

"Vandaag, aan de vooravond van de herdenking van de Guldensporenslag, staat meer op het spel dan ooit tevoren. Er ligt inderdaad een staat op sterven, we horen elke dag zijn doodsreutel. Voor onze bewindslieden een historische kans.
En de cruciale vraag is:

Zullen de Vlamingen dit keer door hun leiders NIET bedrogen worden?

Zullen onze leiders het been stijf houden? Niet nog maar eens geld op tafel leggen om de wet, ja de grondwet te doen toepassen? Zich niet verplicht voelen België te redden en “vive le Roi” te roepen?
Totnogtoe heeft Yves Leterme, met Bart De Wever in zijn rug, zich heel sterk gehouden, een heel jaar lang. We moeten dat eerlijk toegeven.
Ik hoop van harte dat de Vlaamse onderhandelaars tot op het einde zelfrespect en eensgezindheid zullen tonen, terwijl de overkant toch bulkt van eendracht, lef en arrogantie. We zijn twee verschillende landen, waar nog altijd twee maten en twee gewichten gelden. Voor de overkant zijn we nog altijd de meiden en knechten die vroeger in hun villa’s voor de keuken en de tuin kwamen zorgen, de boerkens die bij de Franssprekende kasteelheer de pacht kwamen betalen. Wij moeten tweetalig zijn zodat zij eentalig Frans kunnen blijven. Nog steeds komen ze bij ons de wet stellen met de woorden: “ôte-toi de là que je m’y mette” (kras maar op, ik kom daar zitten). Zo delen zij in steeds meer gemeenten rond Brussel de lakens uit. Numerus clausus voor geneeskundestudenten om de explosie van de ziektekosten tegen te gaan? De Franstalige zegt: “on s’en fout.” Flitspalen voor de verkeersveiligheid? Niet op Waalse grond, maar de opbrengst van de boetes moet wel voor een groot deel naar Wallonië.

Buitenlanders begrijpen niet goed dat Vlamingen, goed voor 60% van de bevolking, 65% van het BNP, 70 % van de belastingen, 80 % van de export, nog met de pet in de hand moeten bedelen om elementaire dingen, zoals toepassing van de taalwetten, ja zelfs van de grondwet. Om het land van Boudewijn en Albert bijeen te houden, hebben we 7 grondwetsherzieningen incl. een grendelgrondwet geslikt en ontelbare miljarden euro naar het Zuiden gepompt: elk jaar € 12 miljard, genoeg om de Olympische Spelen te organiseren, 2 keer het EK voetbal, 15 jaar lang de rentelast van de Belgische staatsschuld te dekken, de Belgische ontwikkelingshulp voor de derdewereld te verdubbelen, 2 steden als Groot-Aalst te bouwen….

€ 12 miljard per jaar. Ja, wij zijn het meest genereuze volk van Europa.

Zo houden wij België in stand, door per kop 8 keer meer betalen voor onze zuidelijke landgenoten dan de Westduitsers voor oostelijke landgenoten van de vroegere DDR. Per Vlaams gezin geven we alle 4 jaar al het equivalent van een Ford Fiesta cadeau en nu vragen onze dankbare zuiderburen tegen 15 juli nog wat extra compensaties, tegen 15 juli zo’n € 3 miljard. Dan betalen we voor die auto ook nog de benzine, de verzekering, de verkeersbelasting, én de boetes … ook voor de flitspalen want die staan voor 90 % in Vlaanderen.
Onze vakbonden vinden dat allemaal normaal, om België in stand te houden. Ze leggen bedrijven plat voor een paar eurocenten per uur maar de miljarden euro die België aan hun Vlaamse leden kost, die laten ze ongemoeid en verzwijgen ze. In het laatste boekje van Luc Cortebeeck voor het Davidsfonds is er geen spoor van die transfers. Omwille van der smeer likt de kat de kandeleer.

We zijn zo genereus en toch worden we uitgescholden voor egoïsten en onverdraagzamen. Zie maar hoe veel Franstalige politici en media in het buitenland en in de internationale organisaties hun milde schenkers gaan zwart maken. Lees maar eens de walgelijke dingen die Le Soir en andere Radios Millecollines uitbraken over Bart De Wever, over de N-VA, over Vlaamsgezinden, over Vlamingen tout court. Mensen van het Vlaams Belang moet al 20 jaar met die anti-Vlaamse hetze zien te leven, de N-VA ondervindt nu hetzelfde. Jean-Marie De Decker moet af en toe de Belgicist uithangen of ze stoppen hem ook in het cordon sanitaire. En elke CD&V-er die niet meteen plat op zijn buik gaat voor de Franstalige eisen is “un homme dangereux”, zoals Yves Leterme vorig jaar of de Zaventemse schepen Eric Van Rompuy, vandaag de nieuwe “bête noire” van de Franstaligen.
Bart De Wever heeft groot gelijk dat hij het Centrum van Pater Leman, dat nu geleid wordt door Broeder De Witte tegen dat manifest racisme wil doen optreden. Maar hij zal zeker wel bot vangen want het Centrum en zijn meer dan 100 duurbetaalde medewerkers houden zich alleen bezig met uitingen van racisme tegen allochtonen. Bv. omdat iemand per email een foto rondstuurt van een muur in Holland waarop staat “alle Turken terug naar Marokko”. Pas op, wie daarmee lacht, is ook een racist.

Waarom laten wij ons altijd zo doen? Vanwaar onze slaven- en knechtenmentaliteit?

Niet door de vele zogenaamde buitenlandse bezettingen, er waren er maar 3: twee Duitse van samen 8 jaar en één Franse van zo’n 22 jaar. De verklaring ligt in het rampjaar 1585, de val van Antwerpen, na de moord op Willem van Oranje, de mislukking van de Pacificatie van Gent, de vlucht naar het Noorden van de Antwerpse burgemeester Marnix van Sint Aldegonde (de dichter van het Wilhelmus), de rampzalige scheiding van de Nederlanden, de uittocht van vele duizenden gezinnen, van al wie hier op-standig was, vrij-denkend, creatief en ondernemend. Deze volksverhuizing zorgde voor de Gouden Eeuw van het Noorden én voor de Neergang van het Zuiden.

Wie bleven hier achter? De braafste en armste onder onze voorouders, de meest slaafse, onderdanige, wat boertige maar best gezellige, Bourgondische Zuid-Nederlanders! Arm Vlaanderen dat men drie eeuwen later nog steeds beschreef als het volk dat met de klak in de hand stond te bedelen aan de poort. Een volk dat natuurlijk ook veel hielenlikkers telde, slippendragers, plantrekkers, profiteurs, collaborateurs, belastingontduikers en wetverkrachters. Een mentaliteit die onder het Belgische regime alleen maar is verergerd.

Want België was altijd een on-staat, zoals de DDR, een staat die altijd de Vlamingen heeft uitgebuit en verknecht. België dat in de hele wereld de democratische regel “één man, één stem” gaat aanprijzen, maar die regel zelf niet toepast, want dan zouden de Vlamingen 13 kamerzetels meer hebben dan nu. Anders gezegd: door de ongunstige kiesdeler hebben een klein half miljoen Vlamingen geen zetel en dus geen stem. Voeg daar nog eens het cordon sanitaire rond de gekozenen van ¾ miljoen Vlamingen aan toe .

Zo maak je van de Vlaamse meerderheid een minderheid

Dat kan natuurlijk alleen dank zij collaborateurs, volksvreemde “elites” die samenheulen met de machthebbers: met de Spanjaarden, de Oostenrijkers, de Fransen, de Duitsers en de Belgicisten. Ik denk vandaag aan bedrijfsleiders, syndicalisten, artiesten en journalisten die hopen baron of barones te worden, die lid zijn van B-Plus of van de Loge die het als haar plicht aanziet België in stand te houden.

Van de Vlaamse pers (op enkele uitzonderingen na) moeten we het dezer dagen niet hebben. Belgicisten à la baron Reynebau op alle VRT-programma’s, Tessa Vermeiren in Knack, Barones Hilde Sabbe in HLN, Yves Desmet in DM of Wim Van de Velden in de Tijd sloven zich uit om het haatproza van de Franstalige media te vertalen. Laat me alleen maar Wim Van de Velden citeren in de Tijd van 26 juni: “In de Vlaamse Rand wordt graag gezwaaid met de Vlaamse Leeuw. En die vlaggen staan al lang niet meer symbool voor een sociale ontvoogdingsstrijd maar voor uitsluiting. Wie geen Nederlands kent is niet welkom. Meer nog, wie geen “Vlaams” spreekt mag hier niet wonen, toch niet in Vilvoorde”. Aldus deze Quisling die op zijn eentje de krant waar ik jaren voor gewerkt heb de grond in boort. Dat is toch pure prostitutie.
De waarheid is dat wij in de Vlaamse Rand op Vlaamse feestdagen onze leeuwenvlag haast niet dùrven uithangen. Mijn garagepoort is daar 4 jaar geleden met pekzwarte slagzinnen voor beklad.

Sommige mensen durven of willen om allerlei redenen de vlag met de Vlaamse Leeuw niet meer uithangen. En dan denk ik: laten we de Leeuw vervangen door een schaap: zwart schaap op geluw veld. Of door een mus, naar de dooie mus waar Vlaamse politici zich in onderhandelingen zo vaak mee laten afschepen. Of door een mossel, met een knipoog naar koningin Elisabeth die Vlaamse politici ooit mosselen noemde. U weet toch dat het Vlaamse Parlement vergadert in “De Schelp”, van mosselschelp zeker?

WIJ zouden mensen uitsluiten? WIJ, één van de meest verdraagzame gastvrije volkeren van Europa?

Hebben wij niet altijd met open armen mensen in nood ontvangen? Zijn er ergens in Europa meer pleeg- en onthaalgezinnen dan in Vlaanderen? Hebben we niet allemaal kindjes aangenomen en in huis genomen uit Roemenië, India en Noordierland, Algerijntjes uit de Franse bidonvilles; mijn schoonmoeder is als Hongaars kind in de jaren 20 door een gezin uit de Kempen geadopteerd. Hoeveel Vlaamse mannen en vrouwen hebben de afgelopen decennia niet vrachtwagens vol goederen verzameld en overgebracht naar Roemenië?
En wààr zitten de asielzoekers? Wallonië telt twee keer meer gemeenten zonder één enkele asielzoeker dan wij. En waar komen de asielzoekers uit Brussel en Wallonië hun leefloon ophalen? Ja, bij onze OCMW’, bij “les boches du Nord”. Voor noodgevallen staat ons hart en staat ons huis altijd wagenwijd open en daar mogen we fier op zijn.

Maar als we overrompeld dreigen te worden, dan zeggen we: STOP!

Dat hebben we in Brussel geleerd waar we een eeuw lang zijn overrompeld. De kleine Vlaamse man en vrouw hebben er zich laten verfransen en hebben zich aangepast aan de rijke migranten, die geleidelijk hun gemeentebesturen hebben ingepalmd.

Alleen, diegenen die de Brusselaars hebben overrompeld en verfranst, worden nu op hun beurt overrompeld door allochtone massa’s, die hebben ingezien dat men zich hier toch niet moet aanpassen! Het Frans wordt aan de kop verdrongen door het Engels, aan de basis door het Arabisch.
In Brussel 19 met zijn miljoen inwoners, kregen alle Vlaamse lijsten samen bij de laatste verkiezingen nog maar 52.000 stemmen, terwijl er alleen al door de Snelbelgwet in 4 jaar tijd 50.000 allochtone Belgen BIJ zijn gemaakt. Die Snelbelgwet heeft over het hele land in 4 jaar tijd 337.000 Belgen bij gecreëerd, evenveel als de bevolking van Mechelen, Leuven, Hasselt, Kortrijk en Turnhout samen. Voeg daarbij het Vreemdelingstemrecht, de lakse naturalisaties, de regularisatie van mensen zonder papieren (hoe langer je vast, hoe langer je mag blijven) en U zult beseffen dat in al onze grote steden de autochtone politieke klasse bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, uiterlijk 2018 zal zijn weggevaagd. Dan zullen de Bettina Geysens van deze wereld in burka moèten rondlopen. Bye bye multiculturele samenleving. Maar in elk geval: bye bye België.

België is om zeep, maar hoe er een punt achter zetten?

1° Door over de onafhankelijkheid van Vlaanderen en Wallonië te onderhandelen, zoals de Tsjechen en de Slowaken? Maar de Walen en Franstaligen klampen zich uit verlatingsangst zo hardnekkig aan België vast dat we niet te veel moeten verwachten van onderhandelingen. Voor een beperkte staatshervorming niet, voor onafhankelijkheid zeker niet.


2° En als de Walen nu zelf zouden afscheiden?
Stel je voor dat Vlaanderen plots zo verarmt dat de geldstromen omkeren. Zodra het eerste miljoen euro transfer van Zuid naar Noord zou lopen, zou het met België meteen gedaan zijn. De franstaligen zijn alleen aan België gehecht zolang ze er de Vlamingen mee kunnen melken.
Stel je voor dat de verkiezingen van juni 2009 door de faliekante afloop van het huidig overleg zo’n overwinning zal geven aan een Vlaams kartel van Vlaams Belang, Lijst De Decker en N-VA dat de Koning zo’n Forza Flandria zal moéten ontvangen en met de regeringsvorming zal moeten belasten; dan zullen de Walen zo’n afkeer van België krijgen, dat ze er niets meer mee te maken willen hebben en zelf de Belgische deur achter zich dichttrekken.
Grapje, denkt U? Tweejaar geleden werd de socialistische metaalarbeidersbond stante pede opgesplitst omdat er Herwig Jorissen voorzitter ging worden en de Walen wilden geen nationale voorzitter met een Vlaamsnationaal verleden. En de boel werd gesplitst.

En
3° zelf de Vlaamse onafhankelijkheid uitroepen?
Onze moedige voorouders deden het wel met het Plakkaat van Verlatinghe van 1581. Toen stelden de Staten Generaal vast dat het wettelijke gezag, namelijk Koning Philips II, het volk der Nederlanden in de steek gelaten had en de belangen van de Nederlanden niet meer behartigde. Het was het startsein voor de opstand en de scheiding van de Nederlanden.
Vandaag zijn we onder Albert II op hetzelfde punt beland: men noemt België in de politieke literatuur een “mislukte staat” (failed state) zoniet een schurkenstaat (rogue state).

We kunnen
4° ook de weg van een ASYMMETRISCHE STAATSHERVORMING kiezen
Enkele landen met ooit een sterk centraal gezag, gewezen unitaire staten dus, hebben allemaal vergaande bevoegdheden overgedragen aan sommige deelstaten, terwijl sommige van hun deelstaten onder federaal bestuur blijven.
Wales heeft beperkte bevoegdheden, Schotland en Noord-Ierland heel ruime, maar de zaken van Engeland worden door de centrale regering vanuit Westminster behartigd. In Spanje hebben Baskenland en Catalunya ruime bevoegdheden, zelfs fiscale. Maar Andalusië en Estramadura blijven vanuit Madrid bestuurd; ze hebben zich neergelegd bij de ruime zelfbeschikking van de Basken en de Katalanen.

En WAT als we geen deze 4 wegen kunnen, willen of durven bewandelen?

Als de Franstaligen zich aan België blijven vastklampen zonder het federale spel te willen spelen?
Dames en heren,
Dan is er maar één alternatief – en dan bedoel ik geen zakenkabinet onder de leiding van Steve Davignon of Maurits Lippens – dat alternatief is een echte institutionele atoombom:

Dat de Vlaamse meerderheid die we effectief hebben de hele federale santeboetiek opdoekt, dit gigantische boerenbedrog van gemeenschappen en gewesten met Brussel als derde gewest afschaft om terug te keren naar het unitaire België. Maar dan een België zonder grendelgrondwet, zonder dubbele meerderheden, zonder inroepen van belangenconflicten, zonder alarmbelprocedures, zonder faciliteiten, ze mogen voor mijn part van heel België één kieskring maken, alle Belgen gelijk voor de wet, één man één stem, niet 6 maar één Parlement waarin de Vlaamse meerderheid beslist. Dan hebben we de toestand die Frans Van Cauwelaert voor ogen stond, waarin de Vlamingen het land besturen en naar best vermogen de regels van goed bestuur tot in de verste uithoeken van Charleroi en Luik doen toepassen én controleren.

Dan kunnen WIJ de échte problemen van de mensen aanpakken en oplossingen aanbieden:
- voor het gigantische probleem van energie en grondstoffen,
- voor de gevolgen van de globalisering en klimaatverandering,
- voor de vergrijzing en ontvolking,
- voor de allochtonisering van onze samenleving
- voor de bedreiging van Europa door verachterlijking
- voor het religieuze fanatisme en totalitarisme, in één woord de Jihad.

Ofwel pakken Vlamingen en Walen dat aan, elk in hun eigen onafhankelijk kader ofwel doet de Vlaamse meerderheid dat in het nieuwe unitaire België."
 

09/07/2008 - Problemen bij werken Bleregem

De wegenwerken te Bleregem zijn in principe achter de rug maar bij mijn bezoek aan de werf kreeg ik een aantal ernstige fouten te zien die gemaakt zijn bij de afwerking. Zo zijn sommige van de voetpaden wel héél erg steil hellend gelegd richting straat, wat naar verluidt een gevolg is van het té diep leggen van de fundering van de straat daar.

Op andere plaatsen is het dan weer net andersom en hellen de voetpaden sterk naar de huizen toe, omwille van een te hoog aangevulde bedding voor de voetpaden.

Tenslotte zijn er ook een paar rioolputjes zeer slecht geplaatst waardoor het regenwater er bij een bui mooi omheen loopt én zijn er plaatsten waar zich nu al bij regen een plas vormt tot ongeveer een kwart van de weg.

De betrokken bewoners hebben zowel de werklui ter plekke als de technische dienst hierop gewezen toen men aan de werken begon of bezig was, maar helaas zonder veel effect.

Daarom heb ik een lijstje van de problemen gemaakt en dat doorgespeeld aan de verantwoordelijke schepen.

Volgens mij zijn alle problemen een eenvoudig gevolg van een slordige afwerking door de aannemer die zelfs naar eigen zeggen zijn slechtste ploeg op Bleregem aan de slag had gezet. Een uitlating die kan tellen ...

De schepen liet me intussen al weten dat er een rapport van de ontwerper op komst is en dat tot dan zeker de werken niet opgeleverd (maw door de gemeente aanvaard als ok) zullen worden.

Wordt vervolgd ...