vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

09/06/2008 - Goochelen met namen en cijfers.

Het lijstje van de meest populaire voornamen haalt iedere jaar weer de media. Minder bekend, wegens minder in de media die dit soort nieuws niet graag brengen, is de lijst die men jaarlijks opstelt over de aantallen voornamen. Dus niet de populairste van dit jaar, maar gewoon àlle voornamen bij mekaar van alle Vlamingen, Walen en Brusselaars. Ik ging eens neuzen in de meest recente cijfers, die van 1 januari 2007. Daar kan je een aantal leuke cijfertjes uithalen. Deze bijvoorbeeld: de meest voorkomende voornamen voor vrouwen in Wallonië, Brussel en Vlaanderen zijn dezelfde : Maria en Marie. Samen zijn ze met 308886. Vanaf nummer 3 verschillen de namen wat, al naar gelang landsgedeelte.

In Brussel staat volgens het bureau voor de statistieken Anne op nummer drie omdat er 5729 vrouwen die naam hebben. Op vier staat Fatima met 5048 exemplaren. En daar wringt het schoentje wat. Immers, Fatima is een Arabische naam en oorspronkelijk dus in ’t Arabisch geschreven. Dat maakt dat Fatima in ons geschrift dus een interpretatie is van hoe je die naam naar ons geschrift moet omzetten. Er zijn dus nog een aantal vrouwen die dezelfde naam van hun ouders kregen, maar hun naam in ons geschrift anders schrijven. Fatma of Fathma bijvoorbeeld. En daar zijn er in Brussel 998 van.
Als we dus een juiste interpretatie van de feiten willen hebben, moeten we vaststellen dat in Brussel Fatima dus niet de vierde maar de derde (met 6046) meest voorkomende vrouwennaam is.

Echt hallucinant wordt als we bij de Brusselse mannen gaan kijken. Volgens het ministerie is Jean er de meest voorkomende mannennaam met 10841 exemplaren. Op een nipte nummer twee staat Mohamed. Daar zijn er in Brussel (alweer volgens het ministerie) 10389 van.
Maar ook hier gaat dezelfde redenering. Mohamed is een omzetting van een Arabische naam in Arabisch geschrift naar Westers geschrift en er zijn ook hier dus bij die omzetting variaties op wat eigelijk dezelfde naam is. Mohamed is dus in feite hetzelfde als Mohammed of Muhammed of Mohammad of Mohamad of Muhammad of Muhamad. En als we die allemaal filteren uit het bestand, is er maar één conclusie mogelijk: de meest voorkomende voornaam in Brussel is (met 14848 en dus een straatlengte voorsprong) Mohamed.
En in feite zijn het er zelfs nog 8 meer. Brussel telt namelijk (écht waar) ook 8 vrouwen met de naam Mohamed ...

Wat ik hiermee wil zeggen is dat de cijfers en feiten die je voorgeschoteld worden niet altijd het totale beeld geven en dikwijls wat "gekleurd" zijn. Soms is dat onbewust gebeurd, maar soms ook opzettelijk. Wees kritisch en denk na over wat op je afkomt. Zeker nu er mogelijk bijzonder belangrijke verkiezingen op ons afkomen.

(Vooraleer iemand me weer van gekke dingen beschuldigt : de foto is niet alleen een mooie maar ook een historische foto, genomen in 1910 in Tunesië door Lenert & Landrock, twee fotografen die het leven in “den orient” hebben vastgelegd. De foto toont het trotse meisje Fathma en maakt deel uit van de collectie van het Musée de l’ Elisé.)
http://www.statbel.fgov.be/downloads/firstnamesall2007.xls
 

16/05/2008 - Zonnepanelen & Reusweg: succes dankzij Votus Interruptus

Vorige gemeenteraad lanceerde ik 2 ideeën waarmee ik de meerderheid op snelheid pakte. Ik was met andere woorden wat sneller door de dossiers gegaan dan de schepenen, had geen zin om op hen te wachten en zette mijn punten dan maar zelf op de agenda. Het ging over de gemeentelijke subsidies die ik wilde invoeren voor iedereen die zonnepanelen wil plaatsten én over een stukje Reusweg dat men over het hoofd had gezien bij de planning van de werken aan Bleregem en dat ik alsnog wilde laten herstellen, nu men er toch bezig was.

Zowel voor de zonnepanelen als voor de heraanleg van de Reusweg heb ik mijn voorstel op tafel gelegd en kon de meerderheid niet anders dan toegeven dat ze akkoord waren maar dat ze nog niet klaar waren voor een stemming. Lees : ze hadden het er intern nog steeds niet over gehad.

We zijn dan maar tot een eerbaar vergelijk gekomen. De meerderheid engageerde zich om de Reusweg te herstellen én om op de volgende gemeenteraad het subsidiereglement zelf ter stemming te brengen en goed te keuren. Ik dwong in ruil nu nog geen stemming af en trok mijn voorstel officieel in.

Een onderbroken stemming dus, ofte Votus Interruptus.

De oudere lezers zullen de link met de Coitus Interruptus nog wel leggen, de oude methode van contraceptie die naar verluidt ook nu nog in bijvoorbeeld China gebruikt wordt. Met matig succes trouwens, als je ziet hoeveel Chinezen er zijn.

Voor het zingen de kerk uit dus. Of voor het stemmen de raadszaal uit. ’t Is maar hoe je ’t bekijkt. In alle geval ben ik blij vanuit de oppositie alweer een paar concrete zaken gerealiseerd te hebben. Constructief oppositie voeren, noem ik dat.
http://www.tim.vu/pers/57.JPG